Thursday, April 14, 2016

BẢN TIN SINH HOẠT TỔNG HÔi CTNCT/VNHN.

Date: Wed, 13 Apr 2016 19:37:25 -0700
Subject: [PhoNang] BẢN TIN SINH HOẠT TỔNG HỘI TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA

 


             BẢN TIN SINH HOẠT TỔNG HÔi CTNCT/VNHN.

        Hưởng Ứng lời kêu gọi của Ủy Ban Bài Trừ và Ngăn Chận "văn hóa vận" VC xâm nhập vào các Trường Đại Học Hoa Kỳ, tuyên truyền thứ văn hóa độc hại phản tiến bộ làm ô nhiễm môi trường ĐH Hoa Kỳ; do Ts/Gs Nguyễn Văn Canh lãnh đạo phong trào.

CH Nguyễn Như Được, Phó CT Nội Vụ và CH Cao Gia TTK/BCH Tổng Hội, cùng Hậu Duệ (HD) Đinh Công Thuận, thay mặt Đoàn Thanh Niên HD TH/CTNCT. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban. Vào lúc 6 giờ chiều Thứ 3, ngày 12 -4- 2016 đến địa điểm 40 S. Market St. San Jose, CA. 95113. Tham dự và phát biểu ý kiến trước cuộc ĐIỀU TRẦN của Hội Đồng Quản Trị (BOARD OF TRUSTEES) Đại Học San Jose - Evergreen Community College District. 

Sự kiện phức tạp nầy; có sự móc nối bằng hình thức mua chuộc kín đáo từ những thành viên điều hành, nên "BOARD OF TRUSTEES" có sự thõa thuận cho phái đoàn cán bộ Văn Hóa Vận ĐCS thuộc chi bộ  Trường ĐH Đà Nẳng xâm nhập vào hệ thống ĐH Evergreen Community College. Qua hình thức ngụy trá giao lưu văn hóa, với âm mưu đưa cán bộ Văn Hoá Vận móc nối với bọn Việt gian; xâm nhập tuyên truyền lịch sử đảng và  đầu độc tà thuyết CS phi chính nghĩa, phi nhân bản và bạo tàn phản trào lưu văn minh của nhân loại vào ĐH Mỹ. 

       Rất may; tại Đại Học nầy có các GS người Mỹ gốc Việt tiết lộ cho Ts/Gs Nguyễn Văn Canh biết về những hệ lụy nầy. Gs Nguyễn Văn Canh đã huy động Cộng Đồng Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS, các tổ chức đấu tranh. Thành lập một Ủy Ban Ngăn Chận, Chống VC xâm nhập (UBCVCXN) vào các Trường ĐH vùng San Jose, nhanh chóng có những biện pháp đối phó thích ứng; nhằm bẻ gãy mọi âm mưu, thủ đoạn của Việt gian, VC qua NQ 36. Ủy Ban áp dụng bằng hai hình thức: 

      a)- Tổ chức những cuộc biểu tình phản kháng.

      B)- Ký Thĩnh Nguyện Thư (nội dung một BẢN NGHỊ QUYẾT) chiếu các điều luật cơ bản về nguyên tắc quản trị Đại Học mà Board Trustees vi phạm. Yêu cầu "BOARD TRUS TEES" huỷ bỏ tức khắc những contact với ĐH Đà Nẳng. Trước sự phản kháng quyết liệt,mạnh mẽ của UBCVCXN, "BOARD OF TRUSTEES" đã đáp ứng; gửi Văn Thư cho ĐH Đà Nẳng hủy bỏ contact.

        Tuy nhiên; Ủy Ban không muốn sự kiện nầy tái diễn trong tương lai; nên UBCVCXN yêu cầu "BOARD OF TRUSTEES" tỏ thiện chí; ra một Nghị Quyết chấm dứt vĩnh viễn dưới bất cứ hình thức nào với CSVN (không lập lờ đánh lận con đen). Do đó "BOARD OF TRUSTEES" phải tổ chức một cuộc Điều Trần vào ngày, giờ nêu trên lắng nghe tiếng nói của mọi thành phần người Mỹ gốc Việt để "BOARD  OF TRUSTEES". VOTE sau đó.

        HD. Đinh Công Thuận, đoàn thanh niên TH/CTNCH thay mặt lực lượng Hậu Duệ  Cựu Tù Nhân Chính Trị đã dõng dạc phát biểu cô động trong vòng vài, ba phút do BTC quy định. Bài phát biểu xoáy vào sự kiện bằng giọng Anh Văn lưu loát trước cữ tọa đoàn "BOARD TRUSTEES" khiến họ chăm chú lắng nghe và ghi nhận. Ngoài ra; với đông đảo tham dự viên ngồi chật kín hội trường, dậy lên những tràng pháo tay vang dội trong niềm hân hoan ngưỡng mộ.

        Rất mong các Khu Hội nào thành lập Đoàn Thanh Niên Hậu Duệ; hãy nhanh chóng thành lập, để lần lượt thay thế, nói thế chúng ta trước các cơ quan công quyền Mỹ. Vì các cháu xuất thân từ các Đại Học nỗi tiếng Hoa Kỳ và thế giới, nói tiếng Anh lưu loát, kiến thức và lập trường chính trị dứt khoát. Theo truyền thống của cha ông; đã một thời bảo vệ từng tất đất quê hương, bảo vệ đồng bào ruột thịt và đang tiếp tục cuộc đấu tranh chính nghĩa, cùng với dân tộc tiêu diệt bọn CS vô thần, tay sai bán nước, hút máu đồng bào.  
                                                                                                                                                     Cao GiaBÀI PHÁT BIỂU CỦA HẬU DUÊ (ĐOÀN THANH NIÊN HD TỔNG HÔI CTNCT/VN) TRONG BUỔI ĐIỀU TRẦN CỦA HÔI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC (BOARD OF TRUSTEES) LÚC 6 giờ chiều Thứ 3, ngày 12-4-2016 tại số 40 Market, SAN JOSE, BẮC CALIFORNIA. ĐƯỢC THAM DỰ VIÊN và BOARD OF TRUSTEES CHĂM CHÚ LẮNG NGHE. RIÊNG CĐ VIÊT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐẤU TRANH NGƯỠNG MÔ & NHIÊT LIÊT ỦNG HÔ QUA NHỮNG TRÀNG PHÁO TAY VANG DÔI HÔI TRƯỜNG.
                      Tiếng Anh    
On behalf of the young generation of the Former Political Prisoner of the Communist Vietnam, we  protest the Board of Trustees for the VIETNAMESE COMMUNISTS infiltration, or letting them use the money to buy the votes of those who approved the VIETNAMESE COMMUNISTS entering American UNIVERSITY to promote their culture propaganda dictatorship, a civilized culture that reverses the advancement of human kind. The culture of terrorism, prison and silenced at Court that happened to Father Nguyen Van Ly led people of the United States and around the world to react in disgust. The Communist Vietnam is a parasitic, toxic damaging civilization and a danger to the freedom of the country United States where our father and fellow VIETNAM has come here for asylum from the Communists.

We and the fellow Vietnamese refugees in San Jose and everywhere are determined to oppose to the end if the Board doesn’t issue a resolution banning permanently the continuance of contact with the Communist Vietnam making cultural that genocide to our peoples, the culture against humanity.  We expect the Board of Trustees listen to our aspirations.

           Thuận Đinh (Thay mặt Đoàn TNHD/TH). Số người phát biểu qúa đông; Ban Tổ Chức
                                               "Board of Trustees" giới hạn, mỗi người chỉ phát biểu tối đa 3 phút.
                                  Tiếng Việt
Chúng tôi thay mặt thế hệ trẻ; con em CTNCT phản đối Board of Trustees cho CSVN xâm nhập, hoặc chúng dùng tiền mua chuộc các viên chức liên hệ chấp thuận để CS vào ĐH Mỹ tuyên truyền thứ Văn Hóa độc tài, độc ác, phản văn minh, tiến bộ của nhân lọai. Thứ văn hóa khủng bố, tù ngục và  bịt miệng trước Toà, tiêu biểu là LM Nguyễn Văn Lý khiến nhân dân Hoa Kỳ và cả khắp thế giới ghê tởm. Thứ ký sinh trùng độc hại làm ô nhiểm nền văn minh và tự do của đất nước Hoa Kỳ mà Cha ông chúng tôi và đồng bào VN đã xa lánh đến đây tỵ nạn CS.

Chúng tôi cùng đồng bào tỵ nạn CS tại San Jose và khắp nơi sẽ cương quyết phản đối đến cùng; nếu Board of Trustees không ra Nghị Quyết cấm chỉ vĩnh viễn. Tiếp tục liên hệ mật thiết với chế độ CS,giao lưu thứ văn hoá đã từng diệt chũng dân tộc chúng tôi, thứ văn hoá chống nhân loại. 
Mong Board of Trustees lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi.
                                                                                                                   HD. Thuận Đinh__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link