Monday, April 11, 2016

NGU DẠINGU DI

Nhân phn hi v mt bài đăng trên Din đàn, tác gi vinhbao671gmail.com (1), người viết có ý kiến đóng góp vi tác gi đó. Nhưng, trước hết, chúng ta xem qua ni dung bài viết.

"NGU
Kinh Chuyen
Trước ngày 29 Tháng Ba, 1975, khi Cng Quân chưa vàĐà Nng, mt s người thuc phe hòa hp hòa gii tin tưởng thi cơ đã đến nên đã sp đt đưa Bác Sĩ Phm Văn Lương lên làm th trưởng Đà Nng, tin sau đó được đài BBC loan báo. Trong ln phng vn bà qu ph Phm Văn Lương ti Nam California, bà xác nhn vi chúng tôi Bác Sĩ Phm Văn Lương chưa bao gi là th trưởng Đà Nng, nhưng có chuyn là khi có ngun tin này, mt v trung tá đã đến gp ông xin làm tài xế cho ông, đ nh ông che ch, lánh nn. Sao có người “ngu” đến mc như thế!

Ta ngu.  Người CS khôn hơn ta rt nhiu
Mi ngupi CS, TT C đu ít hc,  (tht hc) gm c cp lãnh đo. H thuc thành phn nông dân, lao đng (HCM bi bếp Tây, Lê Dun, cai đn đin v.v.).  Vì tht hc, lut bù tr cho h có bn cht xo quyt, th đon, h hc được qua bi đi (street smart) đ sanh tn, Cho nên, người trí thc cn phi nhìn người CS là k thù h ch mun tiêu dit ta đ h vươn lên. Người CS không bao gi có nhân bn.

They are predators, we are their preys.
Comrade Le Duan said "Intellectuals do not have places in our party"

Tôi ngu vì đã suy din hay hiu sai thi gian đi “hc tp,” nên ch đem theo 10 gói mì ăn lin Vifon, đ ăn sáng trong 10 ngày, ngày th 11 đã ăn cơm nhà ri!

y Ban Quân Qun Sài Gòn-Gia Đnh ra thông cáo tt c các quân nhân cp úy phi trình din đi “hc tp ci to,” mang theo tin ăn trong 10 ngày, cp tá mang theo tin ăn cho mt tháng. Sau này có người đi tù 17 năm ròng rã, chúng ta “chi” Cng Sn la di, nhưng xem k li các văn bn, không thy đon nào nói, cp úy ch đi tù 10 ngày, cp tá mt tháng, mà ch nói “đóng tin ăn.” Chng qua, vì chúng ta hay suy lun, và ngây thơ, kh di nên mc mưu s khôn lanh, xo quyt ca k thù, đó chính là vì chúng ta ngu!

Sau này, ra Bc, chính tai tôi đã nghe mt qun giáo cai tù nói rng: “Đưa các anh ra bin thì cũng t t, trước hết là gn b, sau mi dn dn đưa các anh ra xa hơn, nếu không các anh chóng mt, say sóng, chu làm sao ni!”

Tôi đoan chc anh em chúng ta, nht là quý v tướng lãnh, nếu biết được nhng ngày tù không bn án, mà có người ra đi bin bit 17 năm tri, chu bao nhiêu kh i, nhc nhn, nhc nhã, thì mt na trong chúng ta đã t sát ti nhà mà chết, hoc chy vào rng đ ri cũng chết vì súng đn ca Vit Cng. May hay ri, vì ngu mà chúng ta mi sng đến ngày hôm nay.

Khi đến các đa đim trình din, không ai nghĩ “đi tù” mà ch nghĩ “đi hc.” Ti trường Trưng Vương, là nơi trình din t cp phó giám đc tr lên, hai v, mt tng là phó th tướng VNCH, dân biu, mt v đã là thượng ngh sĩ, đi hc còn mang theo gi ôm, và khi xếp hàng vào cng, có v đã giành đi trước, vì có giy gii thiu cy Ban Quân Qun Sài Gòn-Gia Đnh. Sau đó, b đi Cng Sn mi ra lnh: “Ai có giy gii thiu thì đng qua mt bên!” Giy gii thiu đây là giy gi “trình din” cho các viên chc cp cao, còn đi vi cp nh thì ch có thông cáo chung trên báo chí, đài phát thanh.

Nhng ai còn đng lp ló ngoài ca chưa chu vào, còn nghi ngi dò la thì nhng chiếc xe mang tên nhà hàng Soái Kình Lâm, Đng Khánh... mang thc ăn vào quý v dùng ba ti, hn đã đánh tan mi hoài nghi v thin ý ca người thng trn.

Đến khi lên xe Molotova, ph bt kín ri, chúng tôi vn còn lc quan tin li Cng Sn được đưđến ch đy “đ tin nghi,” (chc là có đ đin nước, máy lnh, sân bóng chuyn...) đ hc tp và khi biết đoàn xe ra đến xa l Biên Hòa, thì vic di chuyn lên Đà Lt như cm chc trong tay. Trường Võ B Quc Gia Đà Lt, trường Ch Huy Tham Mưu, trường Đi Hc Chiến Tranh Chính Tr là nhng nơi lý tưởng nht đ “hc tp.” Khi đến nơ tù ri, Cng Sn đưa tù vào mt cái nhà kho, mt tri gia binh hay mt cánh rng thì vn tin tưởng vào s ngày trong thông cáo, ch ngày ra sân vn đng Cng Hòa làm l mãn khóa: “Quỳ xung hi nhng ci to viên - Đng lên hi nhng công dân Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam!”

Câu chuyn nhng người trên con tàu Vit Nam Thương Tín, Tháng Năm, 1975, sang đến đo Guam ri, li đt “barrack,” tuyt thc đ đòi “v vi t quc,” là mt bài hc xót xa cho nhng người trong cuc, có người phi tr giá bng 17 năm tù. Nhc sĩ Huỳnh Công Ánh k chuyn, anh em “tù ci to” ti tri tù K2, Ngh Tĩnh, gi nhng người này bng bit danh “đi q...!”

Ti tri 15 NV. Long Thành, mt nhc sĩ đã h hi sáng tác nhng bn nhc được cai tù bt c tri hát: “Trng rau, trng đu, trng tình thương trong tâm hn người...” Ra ti Bc Thái li thêm mt bài “Ngày vui đã ti!” nhưng mà ngày v” thì xa lc xa lơ!

Thm chí khi lên con tàu ch súc vt Sông Hương lưđày ra Vit Bc ri, có người vn lc quan “biết đâu nó ch tù min Nam ra Đ Tht Hm Đi Hoa kỳ hay đi thng qua Guam đ giao cho M!” Tàu chy hơn mt ngày mt đêm ri mà vn nghĩ là cp bến Đà Nng ch không ai nghĩ là lên cng Hi Phòng.

 trong nhà tù vn còn người tin tưởng “hc tp, lao đng” tt thì được “Cách Mng” cu xét cho v vi gia đình sm, nên làm tri chết, kit sc, đu t anh em... đ ly đim vi cán b, cũng như đau xót cho quý bà  nhà, dt díu con cái đi vùng “kinh tế mi” cho chng sm được tha! Sau 10 “bài hc tp,” ti bui “thu hoch” thì c nghĩ là viết hay thì được tha v, viết d thì  li “hc” tiếp.

Ngày 5 Tháng Tư, 1975, Bác Sĩ Phm Văn Lương cùng nhiu y sĩ khác b đưa vào nhà tù Kỳ Sơn, và mt năm vào ngày 3 Tháng Tư, 1976, Bác Sĩ Lương đã ung thuc ng cùng 10 viên cloroquine đ t t.

Trong nhng ngày cui cùng ca min Nam, Tướng Dương Văn Minh vn còn tin tưởng Thượng Ta Thích Trí Quang, người ha s đưa người “phía bên kia” đến thương lượng đ thành lp chính ph liên hip. Nhưng cui cùng, tiếng than cui cùng tuyt vng ca “Tng Thng” Dương Văn Minh làThy giết tôi ri!”

Có nhng người làm ln hoc tng “làm rung rinh nước M” mà còn ngây thơ như vy, thì đng trách chi mt thng lính như tôi tin tưởng vào li ca “cách mng” đem đ 10 gói mì ăn lin, là... ngu!

Quân t, ngay thng, ngây thơ mà đi đu vi tiu nhân, xo trá, đc ác thì không chết cũng b thương. 

Tôđâm ra nghi ng rng, khó “đem đi nghĩa đ thng hung tàn,” và thi nay thy nhan nhn chuyn “cường bo áp đo c chí nhân!”

-----------------------------------------


Bài viết hay ...vì đã nói lên được "cái ngu" ca người trong Nam (nói chung).

(M ngoc: nói là "nói chung" vì vn có nhng ngoi l. Có nhng người đã thay tên đi h, đi x khác làm ăn sinh sng ...và không b "ci to")


Nhưng, dù "nói chung" hay "nói riêng" .. ni dung câu chuyn vn là "cái khôn đi sau thi gian" (wise after the event)!. Dĩ nhiên, nếu vào thi đim sau 30.04.75, ai cũng biết như ta va nói trên, mi vic không còn gì đ nói li, như ngày hôm nay đã được k.

Vn đ mun nói  đây là lý gii v vic ti sao VC đã làm như thế?


Vì chúng nó mun tiếp tc di gt ngừơi trong Nam ...như chúng đã di trá người min Bc t 1954-1975. Đ di gt người dân, chúng nói chúng đưa thân nhân ca h đi "ci to" (nói thêm  đây: ch "ci to" đã được chúng dùng t 1954-1975  ngoài Bc, dù ch đưa nhng người ti phm bình thường, chưa nóđến nhng tù chính tr, chng đi li bn chúng -chng hn như v Nhân văn giai phm-). 

Ti sao li đưa quân, cán chính đi "ci to"...vì chính nhng người này s mnh m chng đi bn CS -dù là hình thc nào đi na- khi đường li ca bn chúng đã được phơi by!


Lý gii tun t theo kiu va nói, ta phi chp nhn thêm rng, dĩ nhiên, không ai nói rng, h biếơn CS vì b h đưđi "ci to" (nht tù)...nhưng, nếu đã biết bn CS di trá, tàn ác thì ch chng li chúng, ch than trách v chúng cũng chng đi đến đâu. 

Ta th đt tm mình vào trường hp sau, có l s rõ hơn. Nếu chúng ta là mt trong 12 người (không chc v con s) b bn IS nht tù. Hôm nay, nghe tin loáng thoáng nói rng, ngày mai c bn s b chúng đem ra ct đu tng người, như người ta ct c gà. Nếu chúng ta là mt trong nhng người nm trong trường hp đó, chúng ta s làm gì ..?!


Ngay bây gi cũng thế, ta đã biết chúng đã có thước Thành đô vi Tàu và chúng s dâng nước cho Tàu, theo kiu tr thành bang ca chúng ..vy ta ch chi chúng cho đã nư hay sao?!.


Tóm li, gia cái biết (tri) và hành (thc hin s hiu biết) ca mt người, không d mà hoàn thành trn vn.
Chuyn hin nay, ta biết rõ chưa?. Ta biết nhiu th lm ...Ít nht là chuyn "hiước Thành đô". Ri, nào là bán Hoàng Sa, Trường sa, đt rng biên gii ...vân vân và vân vân. 

Nhưng, chúng ta có chc, tt c (ch cn khong 60% dân s tui trưởng thành)  VN biết như chúng ta biết không?. Đã thế, chúng ta "chi" nhau tưng bng. "Chi" vì khác đường li chng Cng đã đành, chng nhau vì câu viết sai ch, sai du chm, phết ..v..v..(Dĩ nhiên, không k bn tay sai, đưa lên Din đàn nhng đ tài gây khích đng, chia r). Người trong nước, vì bao yếu t tác đng nên chưa th hưởng ng vi vic chung ngay tc khc; nhưng, nếu thy s chia r kiu này, ai dám "xung phong" làm vic chung ..?!


Không nói trong nước, nhiu người Vi nước ngoài, biết v Hi ngh Thành đô khá rõ. Rõ đến ni, h viết (nói) rng, hin nay, VN ta đang b Tàu xâm lăng theo li "Xâm thc" hoc "tm ăn dâu". H nói đến hin tượng "ếch b chích đin" ..v.v.. Mt hin tượng gi hình khác là mt người đng  bãi bin khi nước thy triu dâng lên. Mi đu, nước đến mt cá chân, người này chng quan tâm. Đến khi nước đến đu gi, tuy có lo, nhưng vn không phòng b đến trường hp xu hơn na. Đến khi nước lên quá bng, lúc y mun nhy đ tránh vic b chết đui, lúc đó đã quá tr!...Tóm li, chúng ta hin nay biết rõ đt nước đang b Tàu xâm chiếm ...nhưng, làm cách nàđ truyn đt mi nguy him này cho tt c mi người ..hình như điu này chưđược chúng ta thc hin đúng mc. Vì thế, các cuc biu tình chng Tàu ti VN hin nay vn nhn được s th ơ, vô cm ca nhiu người. T cái biết đó đ chuyn biến thành mt thái đ (biết ---> hành) không rõ cn thi gian bao lâu na ...?


Ngu thì người dân, nói chung (trong và ngoài nước) chưa biết ngu đến đâu. Nhưng, d thì chc có d ri. Ví d, đu nhng năm 1980, không cá nhân, t chc nào có th v VN, nếu không được Cng quyn cho phép. Nhiu t chc đã đnh đưa người v nước, đ làm mt s thay đi ln, nhưng đâu có d. Nay, c có visa là v mà còn chưa kết ni trong, ngoài được, ch còn có th làm gì hay hơn?!


Tin đây, nói thêm v hai ch kép, thường đi đôi vi nhau "Ngu, di". Ngu, như tác gi vinbao671@gmail.com đã lý gii ri. Nhưng, nói kỳ cùng, ngu vì không biết còn có th châm chước; ch nếu đã biết ri mà vn còn b gt thì cái "di" này thường b người khác kết lun là đáng đi!!...Ai cũng biết bn chơi bài ba lá là bn bp bm, tài la gt cao. Chơi bài bc vi chúng, ăn thì ít, thua thì nhiu. 

Nhưng, có người c th ...và c thế "mang đu máu" v nhà!...Biết là bn CS gian, ác thế mà c tin thì c chết ...ch còn than vãn, kêu ca, trách c bn chúng thế này thế n đ làm gì. Cách hay nht là ph biến s gian di đó ...nhưng không ngng  đy, mà phi cùng nhau có mt bin pháp chung, đ đi phó vi bn gian, ác (có người ví bn CS như bn yêu, tinh thi đi). Nói và làm phi đi đôi!

Nhưng, cái d t nht là đã chiến đu vi k thù (Tàu và tay sai) ..hoc ch sng hay chết, nhưng có nhng cá nhân, nhng t chc c ly chiêu bài "Bt bo đng" làm phương châm chiến lược. Tht không hiu ni!!... Cái d đây ca chúng ta chng qua do vic chúng ta luôn b bn tay sai  hi ngoi c tung lên tung xung, và tuyên truyn ráo riết nên mt s đã b nhim đc, c tưởng "Bt bo đng" là sách lược chiến đu tt nht ...và phù hp vi xu thế toàn cu hin nay (nhóm ch va được viết thường được bn tay sai ca bn chơi bà ba lá -Bc b ph- s dng).


Phn cu đây, mun góp ý thêm vi tác gi trên v mt câu trong Bình ngô đi cáo ca Nguyn Trãi.

Vi câu hch đó, chúng ta phi hiu rng hơn như sau, nht là trong thi đi mi hin nay: "Đi vi bt mc áo cà sa, đi vi ma mc áo giy" (chng hn, dù M nói nhân quyn thế nào đi na, khi đi phó vi bn IS, h đã dùng máy bay, ha tin đ nói chuyn; không có v thuyết pháp  đây). 

Không nên hiu "đi nghĩa" là đem cái "tâm tính tt" (chng hn) đ đi phó vi hung tàn (cường bo). ..mà "đi nghĩa"  đây nên hiu là "sc mnh ca đông đo qun chúng, sc mnh ca c dân tc".Đng Quang Chính
09.04.2016
12:53


Ghi chú:
(1) h..ps://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=6kt6t1f8g7iht#5455259508
__._,_.___

Posted by: chuong ngoc van dam 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link