Monday, May 16, 2016

Bài thơ "Với Biển Miền Trung" và bài giảng về thảm họa đất nước


                                                                                        VIDEO

Với Biển Miền Trung

“Ai khóc dùm cho Biển một lời không?
Ai trả lời đi ! Biển quê mình sao vậy ???
Ai thấy gì không? Biển đang chết đấy !
Biển vẫn
oằn mình, vọng mãi tiếng cầu van !
Miền Trung ơi, nắng cháy mưa ngàn
Biển bạc thân thương cho vàn thứ cá
Đánh bắt gần xa, cá về ấm dạ
Giờ chết bạt ngàn. Cá chết bởi vì đâu ???
Dân chết trong lòng, đỏ mắt nhìn nhau
Thuyền đậu, tàu neo, lưới chài đem cất
Cá gom về chôn đầy trong lòng đất
Bến cá thuyền về không í ới chào mua
Biển Miền Trung cá nằm chết, đau chưa !
Oan ức lắm, dân làm chi nên tội
Ai ? Ai ? Ai ?…gây ra bao tội lỗi
Không lẽ trời???… gây nông nỗi… trời ơi?
Gục ngã trên đường trăm thứ đều lo
Ai lập đàn trời kêu cúng để cho
Nước sạch lại như thời vua từng lập
Ai sẽ kêu oan, nói lên điều đau nhất
Hay dân mình nói mãi để chỉ mình nghe!”
                                              Lại Huyền Châu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___

Posted by: "Nhat Lung" Subject: FW: Pv Lau Manh Phong P 1

Cám ơn PV Nghê Lữ đã có những cuộc phỏng vấn trực tiếp với Phong Trào Thanh Niên Vùng Dậy trong nước; và đặc biệt 
SV/TN  Lâu Mạnh Phong  thể hiện tinh thần yêu nước, yêu đồng bào. Bắt đầu bằng cuộc "TOẠI KHÁNG" đặt thẳng câu hỏi 
đến TBT Nguyễn Phú Trọng, đầu lãnh tập đoàn chóp bu Bắc Bộ Phủ. Tại sao vô cảm trước thảm họa cá chết do chất độc từ
công ty gan thép Formosa thải ra, ô nhiểm ngư trường sinh thái từ biển Thanh Hoá lan tràn vào tới Huế mà đảng và nhà 
nước mệnh danh là chính quyền nhân dân vẫn dững dưng.

         Đây là ngọn đuốc yêu nước SV/TN Lâu Mạnh Phong đang thắp sáng lên tinh thần yêu nước cho hàng hàng, lớp lớp  thanh niên VN khắp ba miền: Sài Gòn, Nghệ An & Thanh Hoá - Hà Nội (Bắc-Trung-Nam) không tọa kháng nữa. Mà hãy vùng
lên đào thải tập đoàn CS tay sai, buôn dân, bán nước, phản bội quốc. Chính ĐCS là nguyên nhân tội phạm của vô vàn tội ác 
khác để cứu quốc và kiến quốc.
        Thanh niên là hồn thiêng sông núi, là nguồn tinh hoa của dân tộc. Một khi lực lượng thanh niên của quốc dân đã nhập cuộc và lãnh đạo cuộc CÁCH MẠNG DÂN TỘC & DÂN CHỦ thì nhất định biến thành sức mạnh thiêng liêng & phi thường của dân tộc; lập tức Quân Đội Nhân Nhân đứng về phía họ. Quân đội bất tuân thượng lệnh mà ủng hộ cuộc đấu tranh tiêu diệt bạo quyền, áp bức, tham nhũng hút máu đồng bào; đồng thời vô hiệu hóa bọn CA chó săn. 
        Tập đoàn thái thú Nguyễn Phú Trọng chỉ còn một con đường là chạy sang Tàu như bọn Lê Chiêu Thống thuở xưa, nếu 
không sẽ bị tó đầu lôi ra pháp trường cát như tên TBT/CS Ceaucescu nước Roumany trong cách mạng Đông Âu thập niên 90. 
        Đây là lịch sử tái diễn thời đại mới của những anh hùng NGUYỄN HUÊ/QUANG TRUNG  của thế hệ thanh niên VN yêu 
nước trong thiên niên kỷ thứ 3 sang trang sử mới.@

                                                                                                              Cao Gia

Popular Posts

Popular Posts

My Link