Monday, May 16, 2016

CĐNVTD SYDNEY biểu tình tại Lãnh Sự Quán CSVN ngày 14/5/2016

 1.            CĐNVTD SYDNEY biểu tình tại Lãnh Sự Quán CSVN ngày 14/5/2016
 2. CĐNVTD Sydney cùng đồng hành với đồng bào trong nước vì Thảm Họa Môi Trường tại VN, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và đồng bào tại nhiều nơi trên thế giới như Paris, Bá Linh, Washington và San Francisco xuống đường biểu tình ngày 14/05/2016

  * ▼ Còn nhiều hình và chi tiết tại trang Facebook của
  Nikonian : https://www.facebook.com/Nik0101?fref=ts&ref=br_tf

  Video Link: https://www.youtube.com/user/SBTNOfficial/videos
 3.  
 4.  
 5. Reply With QuoteReply With Quote

15-05-2016, 02:39 PM #2
 1. Sydney is offline
 2. Member Sydney's Avatar

Join Date
13-08-2010
Posts
2,540__._,_.___

Posted by: loc huong

Popular Posts

Popular Posts

My Link