Saturday, May 21, 2016

Chiến dịch xử tội Công An:....Fương Fáp xữ tội bọn CAcsVN ác ôn dễ dàng và hữu hiệu nhất:

Hai Giãi Thưỡng  1,000$USD cũa Lan Dương & Tú Minh Lê v/v Chiến dịc xử tội Công An 


Fương Fáp xữ tội bọn CAcsVN ác ôn dễ dàng và hữu hiệu nhất:
  • Các bạn di chuyễn mỗi toán 3 người (tỗ tam tam chế); mang mặt nạ đễ thỡ (hô hấp cụ), (khẫu trang là sai: vì người hay vật đều thỡ bằng mũi chớ không thỡ bằng miệng). Mỗi người trong túi quần mang theo một cái bịch nylon (cỡ mỗi chiều” 30mm) gói gọn đễ trong túi quần như ngón tay.

  • Nhẹ nhàng tiến đến từ đàng sau đối thũ, nhanh như chớp .. người đi giữa vung nhẹ cho cái bịch nylon mỡ rộng, 2 tay cầm hai mép bịch, choàng từ đầu xuống cỗ tê n CA ác ôn (kễ cã lúc tên ác ôn đang mang nón/mũ “bão vệ”), 2 tay ép mép bịch nylon, ép siết luôn cỗ nó. Lẽ tất nhiên: nó sẽ không được, không thỡ được.. và trong lúc đó .. nó tìm cách fãn ứng hoặc tự vệ.

  • Cũng đồng thời gian, hai bạn đi 2 bên --nhanh như cắc -- một tay nắm/ghìm cườm tay đối fương, tay kia thụi mạnh vào hông (trái & fãi). Hành động nầy sẽ làm tê liệt fãn-ứng cũa đối fương.

  • Đễ ngăn cãn sự chống cự cũa đối fương (nếy có), một trong 2 bạn đi theo, có thễ bồi thêm một cú “lên gối” vào bộ hạ hay bụng cũa hắn. Hắn sẽ khỵu xuống đất, chờ chết.

  • Lúc tui học lớp 3, 4 trường làng/tỗng, sách “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” viết như ri: “..Người ta có thễ nhịn ăn được 3 ngày, nhưng chĩ nhịn thỡ được 3 fút mà thôi”. Vậy, những bạn đang thi hành, hãy chờ đến hết 3 fút..nếu cần thì chờ them 3 fút nữa là chắc chắn..tên CA ác ôn đang trên đườngtrên dường bị quỹ zạ xoa kéo xuống chí tầng địa ngục đễ được bị nướng như tên Hồ zâm tặc.

  • Một bạn sẽ lấy cái cellphone (Iphone) ra, bấm vài cái fotos theo kiễu selfie .. Thế là xong. Đứng zậy.. thong zong bước đi hay nhãy lên xe đễ gần đó .. từ từ fóng đi khõi hiện trường.

  • Hãy thoãi mãi l/l với hãi ngoại (người treo giãi thưỡng) đễ lãnh tỉền thưỡng.

Chúc các bạn thành công.

MT

From: Tú Minh Lê <doanketchongcongkhongchuinhau
Sent: Tuesday, May 17, 2016 11:08 AMSubject: 2 GIẢI THƯỞNG 1,000$ USD-Lan Dương - Chiến dịc xử tội Công An [4 Attachments]
 

Hai Giãi Thưỡng  1,000$USD cũa Lan Dương &
Tú Minh Lê
THƯỞNG 1,000$ USD CHO BẤT CỨ AI XỬ TỘI ĐƯỢC TÊN CÔNG AN CÁI NÀY BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO, SAU KHI CÓ HÌNH ẢNH BẰNG CHỨNG, TÔI BẢO ĐẢM TIỀN THƯỞNG SẺ CÓ ĐẦY ĐỦ...
TÊN: PHAN TỐ LOAN TỰ LOAN MÓM- THIẾU TÁ CÔNG AN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO QUẬN 1 - TPHCM
HAY BẤT CỨ TÊN CÔNG AN NÀO ĐÁNH ĐẬP ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH
LIÊN LẠC facebook LAN DƯƠNGTHƯỞNG 1,000$ USD  CHO BẤT CỨ AI XỬ TỘI ĐƯỢC TÊN CÔNG AN NÀY BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO, SAU KHI CÓ HÌNH ẢNH BẰNG CHỨNG, TÔI BẢO ĐẢM TIỀN THƯỞNG SẺ CÓ ĐẦY ĐỦ...
TÊN: PHẠM HỮU ĐỨC- CÔNG AN QUẬN 5 - TPHCM
HAY BẤT CỨ TÊN CÔNG AN NÀO ĐÁNH ĐẬP ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH
LIÊN LẠC facebook LAN DƯƠNGLan Dương - Chiến dịch xử tội Công An: 1/Hôm nay tôi có ý... | Facebook

Chiến dịch xử tội Công An: 1/Hôm nay tôi có ý kiến này,tại sao chúng ta cộng đồng mạng của những người đang đấu...


Hai Giãi Thưỡng  1,000$USD cũa Lan Dương &
Tú Minh Lê


THƯỞNG 1,000$ USD CHO BẤT CỨ AI XỬ TỘI ĐƯỢC TÊN CÔNG AN CÁI NÀY BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO, SAU KHI CÓ HÌNH ẢNH BẰNG CHỨNG, TÔI BẢO ĐẢM TIỀN THƯỞNG SẺ CÓ ĐẦY ĐỦ...
TÊN: PHAN TỐ LOAN TỰ LOAN MÓM- THIẾU TÁ CÔNG AN PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO QUẬN 1 - TPHCM
HAY BẤT CỨ TÊN CÔNG AN NÀO ĐÁNH ĐẬP ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH
LIÊN LẠC facebook LAN DƯƠNG

THƯỞNG 1,000$ USD  CHO BẤT CỨ AI XỬ TỘI ĐƯỢC TÊN CÔNG AN NÀY BẰNG BẤT CỨ CÁCH NÀO, SAU KHI CÓ HÌNH ẢNH BẰNG CHỨNG, TÔI BẢO ĐẢM TIỀN THƯỞNG SẺ CÓ ĐẦY ĐỦ...
TÊN: PHẠM HỮU ĐỨC- CÔNG AN QUẬN 5 - TPHCM
HAY BẤT CỨ TÊN CÔNG AN NÀO ĐÁNH ĐẬP ĐỒNG BÀO BIỂU TÌNH
LIÊN LẠC facebook LAN DƯƠNGLan Dương - Chiến dịch xử tội Công An: 1/Hôm nay tôi có ý... | Facebook

Chiến dịch xử tội Công An: 1/Hôm nay tôi có ý kiến này,tại sao chúng ta cộng đồng mạng của những người đang đấu...   
 

 


   __._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

Popular Posts

My Link