Friday, July 29, 2016

Các anh, một chính phủ khốn nạn

http://baomai.blogspot.com.au/ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Các anh, một chính phủ khốn nạn

- Khi thông tin cá chết xuất hiện các anh đã trả lời dân thế nào?
- Không có thẩm quyền kiểm tra Formosa.
Xin lỗi các anh, đất này của người VN hay của Đài Loan, Trung Quốc mà họ có quyền cấm các anh vào kiểm tra? Giả sử Formosa không sản xuất thép, mà chế bom nguyên tử, hay đem quân đội vào đóng ngay huyết mạch bắc nam thì cái đất nước này sẽ khốn nạn thế nào? Các anh là con người hay là con chó mà chỉ 1 doanh nghiệp tư nhân cũng có thể khiến cả 1 chính phủ nghe lời? Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi từ ngày đổi sang tuần, rồi từ tuần đổi sang tháng.
Các anh ưu việt đến nỗi tận bây giờ vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân cá chết ... (tiếp theo)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


__._,_.___


Posted by: "Nhat Lung" <

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link