Wednesday, July 27, 2016

Thế Giới Tự Do sẵn sàng yểm trợ các lực lượng - Can đảm lên Đồng bào trong các Lực lượng Liên minh :


Tạ ơn Trời đất - Tổ Quốc Việt Nam nhất định tồn tại - Đồng Bào quốc nội cũng như Hải ngoại đã sẵn sàng tổ chức toàn dân nổi dậy cứu quốc - triệt tiêu Đảng Cộng Sản tay sai của Tàu Cộng âm mưu Hán hóa Nước ta - Bộ đội , Công an phải rã ngũ bỏ Đảng thức tỉnh trở về với Dân tộc Việt Nam &Tổ quốc Việt Nam  .

 Thế Giới Tự Do sẵn sàng yểm trợ các lực lượng - Can đảm lên Đồng bào trong các Lực lượng Liên minh  :THẾ NƯỚC LÒNG DÂN

thế Nước lòng Dân được bắt đầu
đứng lên thức tỉnh bọn theo Tàu
biểu tình kêu gọi công an gấp
tập  hợp khẩn mời bộ đội mau
giải tán Đảng sai đường phản quốc
dựng xây Quyền chính thể dân bầu
chung lòng đánh đuổi Chệt xâm lược
thế Nước lòng Dân được bắt đầu

Tố Nguyên


VÙNG LÊN ĐỒNG BÀO
 nghìn  năm  đô  hộ  tái  non sông
Việt Cộng tay sai giống nạ dòng
ký trắng  ba miền  dâng  quỷ Đỏ
 vàng một cánh hiến cờ Hồng
dân quân kiên kết tình mong mỏi
hiệp sĩ can cường lòng cậy trông
phục quốc vùng lên giành xứ sở
đồng bào nghĩa cử vẫn tinh trong

Tố Nguyên


NỔI DẬY ĐI NÀO
 đồng   bào  hãy  nổi  dậy đi nào
tổ quốc Tiên Rồng rất khát khao
hải đảo biển Đông toàn Chệt Cộng
ấp thôn khắp Nước đặc Tàu Mao
đánh cho làng xóm sạch gian tặc
chiếm lại trùng dương êm sóng đào
khôi phục giang sơn Dân Tộc Việt
cùng chung cứu Nước hỡi đồng bào
 T  Nguyên


TUỔI TRẺ TỔ QUỐC GỌI
( cho Thế Hệ Trẻ Việt Nam trong cũng như ngoài Nước )
 Hãy dấn thân thanh niên nam nữ
Tổ Quốc cần tuổi trẻ chúng  ta
nguyện đồng tâm xây dựng quốc gia
quét sạch thù , tan cơn nguy biến
đất nước vốn nghìn năm văn hiến
ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
giải “ S “ xanh xanh lúa một màu
tổ tiên ta Tiên Rồng Bách Việt
qua bao Triều anh hùng oanh liệt
vẹn sắt son bảo vệ giang sơn
nghìn năm nô lệ vẫn chẳng sờn
trăm năm đô hộ không mất chất
dân quân dưới bóng cờ bất khuất
quyết đuổi xua bè lũ ngoại xâm
Cộng Sản gian hùng bịp nhân dân
rêu rao thuyết Đại Đồng thế giới
có ngờ đâu đám người mới ấy
toàn là lũ vô đạo bất nhân
hòng nhuộm đỏ đất nước bao năm
bán hải đảo biên cương cửa ải
đào bâu-xít dâng trinh con gái
cho Tầu Cộng chiếm cả biển Đông
âm mưu định nuốt trọn non sông
đành chịu  sao thanh niên tuổi trẻ
tiên tổ cha ông bao thế hệ
có đời nào như lũ Tam vô
thờ ác quỷ râu xanh xác Hồ
mà không biết Quang Trung áo vải
Đinh Bộ Lĩnh,Bà Trưng, Nguyễn Trãi
bao anh hùng,chí sĩ sáng gương
mang trong người hình bóng quê hương
nỡ lòng nào để quê hương mất
đứng lên nào thanh niên bất khuất
tay trong tay kiên quyết xông pha
gan dạ hy sinh cứu Nước Nhà
lấy lòng thành,tận trung, ý chí
đoàn kết,toàn tâm nung nghĩa khí
đem đại nghĩa quyết thắng hung tàn
soi chân lý thiêu rụi gian manh
tan giặc Cộng tay sai độc hại
đuổi bọn Bắc xâm ùn trốn chạy
thấy sức mạnh Nhân Ái xiết bao
thanh niên nam nữ đứng lên nào
có Nhân Nghĩa tất thành tất thắng ./.
 Tố Nguyên 
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Featured Post

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!

http://hon-viet.co.uk/PhamQuangTrinh Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần! Khi Mỹ âm mưu l...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link