Monday, December 12, 2016

Đài Phát Thanh Việt Nam thực hiện trong tuần.


        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Kính mời quý anh chị nghe một số chương trình do Đài Phát Thanh Việt Nam thực hiện trong tuần.                                                                                                                                                                      
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link