Monday, December 12, 2016

Đài Phát Thanh Việt Nam thực hiện trong tuần.


        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Kính mời quý anh chị nghe một số chương trình do Đài Phát Thanh Việt Nam thực hiện trong tuần.                                                                                                                                                                      
__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 

Featured Post

Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần!

http://hon-viet.co.uk/PhamQuangTrinh Trường hợp Giáo sư Vũ Văn Mẫu: Kẻ khôn làm đầy tớ thằng ngu hai lần! Khi Mỹ âm mưu l...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link