Saturday, December 10, 2016

Bản Tin cúa LLQDVN - Dec.10.2016


Bản Tin cúa LLQDVN - Dec.10.2016

(VN- 20161210) -- Trong vài tuần nữa, nhân loại trên thế giới lại đón một mùa Xuân nữa, một năm nhiều hứa hẹn cho dân chúng tại Hoa Kỳ với một Tân Tổng Thống hết lòng phục vụ đất nước. Năm nay cũng là năm tràn đầy hy vọng cho dân tộc Việt Nam, “Thân Dậu niên lai kiến thái binh”.

Vì mọi người đã nhìn thấy nguy cơ đất nước Việt Nam có thể bị Hán hóa. Vì vậy, đại đa số người Việt Nam đã cùng đứng về một phía. Vì sự sống còn của đất nước, các đảng viên cộng sản đã bỏ đảng để trở về với dân tộc. Toàn dân quyết tâm cùng thắp lên ngọn đuốc độc lập cho một Việt Nam Dân Chủ, dưới ngọn cờ Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc: đó là Cờ Vàng – Ba Sọc Đỏ, với tâm niệm “Tổ Quốc Trên Hết”.

Trong thời gian qua, nhờ vào chính sách Tự Do, Dân Chủ vững chắc của các quốc gia cưu mang người Việt, họ đã phát triển đúng mức khả năng của mình và đóng góp rất nhiều cho các quốc gia họ đang định cư: 

Ngành hành pháp: 
    *  Phó Thủ Tướng nước Đức
    *  Thống Đốc Tiểu Bang Úc Đại Lợi
    *  Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ
    *  Thượng Nghị Sĩ Gia Nã Đại
    *  Nhiều Thị Trưởng và Nghị Viên các thành phố ở Hoa Kỳ

Ngành Y Khoa và Giáo Dục:
    *  Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, Giáo Sư Việt Nam,… như "trăm hoa đua nở", chiếm tỉ lệ cao nhất so với các sắc dân khác đang sinh sống tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do. 

Quân Đội Hoa Kỳ:
     *  Ba vị Tướng và các sĩ quan cao cấp thuộc nhiều quân binh chủng đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, là đội quân hùng mạnh nhất thế giới.

Tại Hoa Kỳ, người dân bản xứ cũng như người Việt Nam, được tôn trọng và được bảo vệ nên đã tin tưởng chính phủ và chú tâm vào việc phát triển khả năng, đã tích cực đóng góp cho xã hội. Trong xã hội tiên tiến, người Việt hải ngoại thành công tại xứ người nhưng cũng nặng lòng với non sông đất nước. Trong khi nhà cầm quyền CSVN độc tài bịt mắt, bịt tai không cần biết đến nguyện vọng của người dân. Tập đoàn lãnh đạo bán nước, tàn ác chỉ chực chờ bịt miệng, trói tay người dân. Chúng nó sẵn sàng làm tay sai cho Trung cộng hòng xâm lăng Việt Nam và các quốc gia trong vùng Đông Nam Á Châu.

Vì muốn bảo vệ quyền lợi trên biển, sự toàn vẹn lãnh thổ và tránh hiểm họa Hán hóa nên các quốc gia Đông Nam Á Châu đã cùng nhau và thành lập một "Liên Minh Bài Hán". 

Các quốc gia: Việt, Miên, Lào đã liên kết với nhau để tìm con đường Dân Chủ cho chính mình. Cuộc cách mạng sẽ giống như cuộc cách mạng 1789 của Pháp. Nếu 3 quốc gia Đông Dương được độc lập và dân chủ, thì hoa Dân Chủ sẽ tỏa khắp nơi,  lan đến dân tộc Trung Hoa, rồi Tân Cương, Tây Tạng, Mông cổ,… sẽ giành được độc lập và hy vọng sống trong hoà bình chung của thế giới. 

Bước đầu tiên là người Việt Nam giành lại quyền tự quyết, bằng cuộc cách mạng do dân và vì dân. Với sự chung sức của khối người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại, có quốc tế yểm trợ. Đất nước Miến Điện đã đạt được nền độc lập và dân chủ từ năm 2010. Điều này cũng có thể trở thành hiện thực cho đất nước Việt Nam, là điều mà Lực Lượng Quốc Dân Việt Nam tin tưởng sẽ xảy ra trong một ngày không xa.(LLQDVN)
__._,_.___

Posted by: <thongtin

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link