Friday, January 9, 2015

Tiến Trình Giải Thể Đảng CS & Dân Chủ Hóa Đất Nước

From: amiee hoang <
Date: 2014-12-23 12:08 GMT-08:00
Subject: Fw: Audio Youtube HL8406 Thượng Viện Canada mỡ Hội Nghị Về HĐ Paris 1973 - TC Chỉ Đạo VC Thi hành Tội Ác Diệt Chùng CCEĐ
To: "8406news ." <

On Tuesday, December 23, 2014 11:28 AM, Ben Tran <l> wrote:

Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406 & Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ


Audio Youtube 

Thứ Bẩy  Dec 20, 2014


Chủ Ðề

Thượng Viện Canada Mở Hội Nghị
Về Hiệp Định Paris 1973 Về VNCH & Biển Đông 

Diễn Giả: LS Lâm Chấn Thọ


 Canada đã từng Hỗ Trợ Thành Công Dân Chủ Hóa Nam Phi

Canada đóng góp tích cực Tiến Trình Thoái Trào CS Cuba

Ngày nay, Canada khởi động tìm lại Công Lý cho VNCH qua HĐ Pris 1973

…………………………………………..


Audio Youtube 


Chủ Nhật Dec 21, 2014


Chủ Đề

 Tội Ác VC Trong Cải Cách Ruộng Đất,
 Theo Chỉ Đạo Của TC Hồi Thập Niên 1950


Diễn Giả: GS Vũ Quý Kỳ

Hồ Chí Minh & Đảng CSVN rập khuôn Giết Người Một Cách Man Rợ

Theo Chỉ Đạo Của Mao Trạch Đông & Các Cán Bộ Trung Cộng nhằm tiêu diệt tiềm lực VN hòng Nô Lệ Hóa VN như chúng ta thấy hiện trạng Hán Hóa hôm nay


Trân trọng,

Lac Viet


……………………………………. 

Audio Youtube
được nhiều đồng bào quan tâm tham khảoĐặng Chí Hùng
Tiến Trình Giải Thể Đảng CS & Dân Chủ Hóa Đất Nước


***


TS Mai Thanh Truyết

Đảng CS không còn Lối Thoát

Chỉ có Người Dân đứng lên làm cách mạng mới Tạo Ra Lối Thoát Cho VN

***

Thông Tin Cập Nhật, Mời Quý Thân Hữu Tham Khảo

__._,_.___

Posted by: "8406news ." 

Popular Posts

Popular Posts

My Link