Wednesday, June 17, 2015

Sài Gòn của ngày qua /1940-1970

Sài Gòn của ngày qua /1940-1970MAN RO THANG VAN MINH
 
       SÀIGÒN CỦA NGÀY QUA / 1940-1970

                    (Xin bấm vào hình để coi video)by  Tuyet Vo

__._,_.___

Posted by: truc nguyen 


Sài Gòn, Ngày 30/04/1975 (Original) ===


Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại


Featured Post

KHÔNG AI ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN VỚI MỘT THỂ CHẾ PHI NHÂN BẢN

Chủ đề:Chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN để Thăng hóa Xã hội & Phát triển Kinh tế: Bài 02/I (Bài 02 thuộc PHẦN I) KHÔNG AI ĐẤU T...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts