Wednesday, June 1, 2016

RỜI BỎ VIỆT NAM: OBAMA NHẮN NHỦ QUA 4 CÂU THƠ CỦA LÝ THƯỜNG KIỆTNhững Nhận Định theo Dòng Thời Sự:

RỜI BỎ VIỆT NAM: OBAMA NHẮN NHỦ
QUA 4 CÂU THƠ CỦA LÝ THƯỜNG KIỆT

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 26.05.2016
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan TudodanchuRa đi và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa, TT.Obama nhắn nhủ Dân Việt Nam, nhất là tuổi trẻ, hãy Đấu tranh theo Dân Tộc tự quyết, nghĩa là hãy tin tưởng vào sức mạnh của chính Dân Tộc mình, chứ đừng nằm dưới gốc sung chờ mong nước ngoài đem giải quyết cho những vấn đề của chính mình.

TT.Obama đã nhắn nhủ Tinh thần Tự quyết Đấu tranh qua 4 câu thơ của Lý Thường Kiệt:

Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư
Như hà nghịch lộ lai xâm phạm
Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi như sau:

Nước Nam Việt có Vua Nam Việt
Trên sách Trời chia biệt rành rành
Cớ sao giặc dám dòm hành
Rồi đây bây sẽ tan tành cho coi !


Tại sao những cố vấn người Mỹ gốc Việt không giúp Oâng Obama tìm những câu của Trần Hưng Đạo, của Nguyễn Trãi… mà là của Lý Thường Kiệt?

Việc tìm hiểu con người và hoàn cảnh Lịch sử thời Lý Thường Kiệt giúp chúng ta hiểu rõ những nhắn nhủ gì của TT.Obama qua 4 câu thơ đó:

=>       Hoàn cảnh Lịch sử và con người danh tướng Lý Thường Kiệt

=>       TT.Obama nhắn nhủ gì về Đấu tranh Dân Tộc tự quyết qua 4 câu thơHoàn cảnh Lịch sử và con người
danh tướng Lý Thường Kiệt

Con người Lý Thường Kiệt

Quê quán Lý Thường Kiệt ở chính tại Thăng Long, phường Thái Hòa, sinh năm 1018, đầu Thế ký 11.  Cha là Lý An Ngữ, làm quan nhỏ trong Triều nhà Lý. Cha mẹ mất sớm, nhưng là người “đẹp giai” và được giới thiệu làm quan giữ ngựa, chức Kỵ Mã Hiệu úy. Năm 23 tuổi (1041), Oâng được kêu xung vào chức vụ Hoàng –môn Chỉ-hậu để lo công việc ở nội cung. Oâng tự ý chấp nhận là hoạn quan.

Năm 1069, lúc 51 tuổi, khi vua Lý Thánh Tông thân chính đánh Chiêm Thành, Lý Thường Kiệt  được chọn là Đại tướng quân cùng thân chính. Thắng trận tại sông Tư Mao, chiếm Kinh đô Phật Thệ, rồi Lý Thường Kiệt đem quân đuổi bắt được Vua Chế Củ. Chiến thắng này đã làm Vua tin tưởng và thăng chức lên để trông coi việc Quốc chính.

Chiến công oanh liệt hơn cả của Lý Thường Kiệt là chống việc xâm lăng của quân Tống theo tham vọng của quan Tể tướng Vương An Thạch của Tầu. Sau khi dẹp quân Tống, bảo toàn bờ cõi, Lý Thường Kiệt được cất lên ngang hàng các Hoàng Tử.

Năm 1082, tuổi 64, Lý Thường Kiệt được cử vào trấn Thanh Hóa, coi như về nghỉ hưu hưởng lộc.

Nhưng năm 1103, ở Diễn Châu (Nghệ An) có Lý Giác làm phản. Dù với tuổi đã 85, Lý Thường xung phong đem quân trừng phạt Lý Giác. Lý Giác thua, chạy sang Chiêm Thành cầu cứu Vua Chế Ma Na và khuyên vua Chiêm mang quân sang đánh nước ta để đòi lại những đất Ma Linh, Địa Lý và Bố Chính mà Vua Chế Củ đã nhường ngày trước khi Lý Thường Kiệt bắt được Vua Chế Củ. Lần này quân Chiêm sang đánh nước ta, lại bị chính Lão tướng Lý Thường Kiệt trừng trị.

Đánh Chiêm Thành về được một năm thì Lý Thường Kiệt qua đời, thọ 86 tuổi. Oâng phục vụ Nhà Lý suốt 63 năm trường, bảo vệ bờ cõi, thắng quân Tống phía Bắc, diệt quân Chiêm Thành phía Nam.

Danh sĩ Đặng Minh Khiêm về đời Hồng Đức, vịnh Lý Thường Kiệt  trong “Việt giám Vịnh sử Thi tập “ như sau:

                                   Đệ huynh chỉ xích thị minh quang
                                   Tài lược kiêm ưu hữu mão dương
                                   Bắc phạt, Nam chính, huân nghiệp trước
                                   Thù phi môn ngoại tiểu điêu dương

Cụ Hoàng Xuân Hãn dịch:

                                   Anh em chầu chực chốn đền đài
                                   Tài lược gồm hay lại đẹp giai
                                   Đánh Bắc, Bình Nam, huân nghiệp rạng
                                   Hoạn thần như khác lũ hầu sai

Hoàn Cảnh Lịch sử: chống Tầu xâm lăng

Thời Vua Tống Thần Tông bên Tầu, Tể tướng Vương An Thạnh được khuyến dụ mở cuộc xâm lăng xuống nước ta đời vua Lý Nhân Tông (1072-1127). Tướng Lưu Gi giữ trọng trách nghiên cứu kế hoạch chiếm nước ta. Lưu Gi một mặt “cấm vận“ kinh tế nước ta, ra lệnh cho các châu huyện lân cận không được buôn bán với ta, đồng thời tích lũy lương thực và khí giới tại các châu huyện gần kề phía bên Tầu. Vua ta Lý Nhân Tông viết thư sang Tống Triều để hỏi về thái độ sửa soạn chiến tranh này. Lưu Gi giữ thư lại không chuyển về Tống Triều.

Biết mưu mô khẩn trương chiến tranh như vậy, vua Lý Nhân Tông trao việc lo chống xâm lăng cho Lý Thường Kiệt làm chánh và Tôn Đản làm phó. Lý Thường Kiệt hoạch định việc chống xâm lăng như sau: (i) Phá hủy các kho dự trữ binh khí và lương thực trên chính đất định; (ii) Chuân bị phòng vệ trên lãnh thổ nước ta tại những địa điểm hiểm yếu.

Lý Thường Kiệt hành quân trên chính đất Tầu

Trong Lịch sử chống Tầu của nước ta, Lý Thường Kiệt là vị tướng duy nhất chủ trương chống xâm lăng bằng tấn công địch trên chính đất địch.

Tôn đản thống lãnh lục quân tiến lên đất địch bao vây thành Ung Châu của Tầu. Trận chiến kéo dài 40 ngày.

Lý Thường Kiệt thống lãnh thủy quân đánh vào ven biển Quảng Châu, hạ được Châu Khâm (ngày 20/11/1075), chiếm  Châu Liêm (ngày 23/11(2075). Hành quân của Lý Thường Kiệt rất mau lẹ.

Trong những ngày Tôn Đản vây Ung Châu, Đô đốc Tầu Trương Thủ Tiết mang quân tiếp viện đến Ung Châu, nhưng Lý Thường Kiệt hành quân thần tốc mau lẹ hơn, chận đánh đoàn quân Trương Thủ Tiết tan rã. Trương Thủ Tiết bị giết.

Lý Thường Kiệt và Tôn Đản hợp hai đoàn quân lại, lấy Ung Châu và tiến sâu lên phía Bác. Quan trấn nhậm thành Tân Châu của Tầu khiếp sợ, bỏ thành chạy trốn.

Xong nhiệm vụ phá các kho tiếp liệu trên đất Tầu, Lý Thường Kiệt hay tin Vương An Thạch sai các tướng Quách Quỳ và Triệu Tiết mang đại quân sang nước ta từ phía Bắc, đồng thời Chiêm Thành và Chân Lạp cũng liên lạc với nhà Tống tấn công nước ta từ phía Nam.

Lý Thường Kiệt và Tôn Đản vội rút binh về để chống xâm lăng trên lãnh thổ nước ta.

Tiêu diệt quân Tống xâm lăng trên sông Như Nguyệt

Quách Quỳ, từ ngả ải quan Quách Lý, đem đại binh tận đến bờ sông Như Nguyệt ở Bắc Ninh (Sông Cầu). Lý Thường Kiệt án ngữ phía nam bờ sông. Phía ta đắp chiến lũy dọc phía nam sông Như Nguyện, quyết ngăn chặn quân Tống tràn vào Thăng Long. Hai bên đối diện và cầm cự ở chiến lũy của mình.

Chính ở thời điểm cầm cự này mà 4 câu thơ được Lý Thường Kiệt sử dụng như đòn chiến tranh tâm lý. Thực vậy, để huy động tinh thần bảo vệ Tổ quốc của bên ta, đồng thời đe dọa quân địch sẽ bị Trời trừng phạt, Lý Thường Kiệt làm 4 câu thơ, cho người giả làm thần linh, núp trong đền Trương Hát ở bờ phía nam  cửa sông Như Nguyệt, vang ngâm trong đêm khuynh vắng lạnh 4 câu thơ nêu rõ tính cách linh thiêng của đất nước ta và tiên đoán sự thất bại của giặc do chính thần linh từ Trời xuống để tiêu diệt kẻ xâm lăng:
                                   Nam quốc Sơn hà Nam Đế cư
                                   Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư
                                   Như hà nghịch lộ lai xâm phạm
                                   Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư

Nguyễn Đổng Chi dịch:

                                   Nước Nam Việt có Vua Nam Việt
                                   Trên sách Trời chia biệt rành rành
                                   Cớ sao giặc dám dòm hành
                                   Rồi đây bây sẽ tan tành cho coi

Nhưng câu thơ ấy làm cho quân ta hứng khởi, quyết bảo vệ non sông mà Trời đã định rõ cho Vua ta, đồng thời quân giặc nghe những câu thơ ấy trong đêm khuya từ một ngôi Miếu phát ra, nên sợ Thần linh sẽ từ Trời xuống trừng phạt tội xâm lăng của mình.

Quân Tống dần dần xuống tinh thần, đồng thời thiếu lương thực đã bị Lý Thường Kiệt và Tôn Đản phá hủy hết trên đất Tầu. Quân Tống đành phải từ từ rút lui binh về Tầu.

4 câu Thơ Tuyên Ngôn Độc Lập

4 Câu Thơ trên đây được những Sử gia coi như Lời TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP do chính Lý Thường Kiệt tuyên bố và quân Tầu phải chấp nhận.


TT.Obama nhắn nhủ gì về
Đấu tranh Dân Tộc tự quyết qua 4 câu thơ

TT,Obama không tự mình đi tìm hiểu Lịch sử của 4 Câu Thơ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ấy ngược lên mãi thời Lý Thường Kiệt. Oâng đã được những người Cố vấn quốc tịch Mỹ nhưng gốc Việt đã từng học Lịch sử Kháng chiến chống Tầu.  Những người Cốn vấn trực tiếp hay gián tiếp này phải là những người đã từng học chính Sử Việt Nam trong hai nền Việt Nam Cộng Hòa. Thực vậy, dưới chế độ CSVN, Lịch sử đã bị bóp méo theo định hướng XHCN hoặc đã bị bỏ đi.

Chính việc danh tướng Lý Thường Kiệt hành quân đánh giặc Tống trên đất địch đã bị một Thượng tọa quốc doanh, tên là Thích Chân Quang, công kích là Lý Thường Kiệt đã thất lễ với Tầu khi mang quân ta sang đánh Tầu. Các anh hùng của ta như Hai Bà Trưng cũng bị CSVN chế riễu. Ngược lại, hai bố con Mạc Đăng Dung hèn hạ lại được CSVN đặt cho hai tên đường tại Hà Nội. CSVN đã ca tụng những ai hàng Tầu để chữa lỗi cho mình về việc bán nước từ thời Phạm Văn Đồng/ Hồ Chí Minh, đồng thời bôi nhọ những anh hùng nước ta chống xâm lăng Tầu.

Những vị Cố vấn trực tiếp hay gián tiếp cho TT.Obama tất nhiên đã được học chính Sử Việt Nam trong 2 nền Cộng Hòa tại Miền Nam. Tất nhiên những vị Cố vấn này phải kể cho TT.Obama biết tình hình Chệt Cộng đang xâm lăng Việt Nam về mọi lãnh vực:

*          Biển cả và Hải đảo ở Biển Đông

Chệt Cộng đã xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và hiện đang xây cất Vạn Lý trường thành ở Biển Đông để bảo vệ toàn vùng Lưỡi Bò, “Đường 9 Đoạn” mà Chệt Cộng tự coi như thuộc Chủ quyền của họ. Từ những Hải đảo, họ tuyên bố vùng biển 12 hải lý trên biển cả, nghĩa là chiếm hầu hết Biển Đông. Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã công khai bán Hải đảo và Biên cả thuộc Việt Nam cho Chệt Cộng bằng một Công Hàm từ năm 1958.

*          Đất liền trên toàn Lãnh thổ

Lê Khả Phiếu sang tận Chệt Cộng để ký kết nhường những vùng Biên giới phía Bắc. Cột mốc biên giới đã được dựng để chính thức hóa những vùng biên giới bị bán này. Tiếp theo đó, trải qua những thập niên, những vùng khai thác núi đồi, ven biển và mặt bằng đã được nhường dài hạn cho Chệt. Những vùng khai thác dài hạn này đã ở khắp trên Lãnh thổ Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu. Những Phố Chệt được xây lên, những Làng Chệt được dành cho khối Công nhân Chệt  theo mỗi một Dự án mà hầu hết là do Chệt trúng thầu.

*          Xâm lăng Kinh tế của Chệt

Hàng hóa Chệt ngập lụt trên Quê Hương Việt Nam để họ thu lấy những chi tiêu của Dân Việt. Bà Phạm Chi Lan và hầu hết những nhà Kinh tế ở quốc nội nhìn thấy rõ cuộc xâm lăng Kinh tế này và than lên rằng hàng hóa Chệt đã và đang giết Kinh tế Việt Nam tại sân nhà. Thêm vào đó, hàng hóa Chệt phần lớn là những hàng tồn kho mang nhiều độc chất khiến dân chúng Việt Nam phải mang những bệnh tật sẽ phát hiện trong tương lai gần xa.

Lấy 4 câu Thơ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP này để nhắn gửi Dân chúng Việt Nam, nhất là Tuổi trẻ, TT. Obama muốn nhấn mạnh cho chúng ta phải biết Tự mình Đấu tranh  như Lý Thường Kiệt. Qua những câu Thơ ấy, TT.Obama muốn nhắc những điểm sau đây:

1)         Nước Mỹ chuyển trục về Á châu và hiện diện tại Biển Đông là bảo vệ con đường Thương Mại quốc tế, chứ không phải đến Biển Đông để lấy các đảo và biển trả lại cho chủ quyền Việt Nam. Việc lấy lại chủ quyền là do chính Dân tộc Việt Nam phải tranh đấu.

2)         Cũng vậy, nếu Mỹ hiện diện trên Lãnh thổ Việt Nam, không phải là lật đổ chế độ hiện hành. Công việc chôn vùi chế độ CSVN hiện hành là do chính Dân tộc Việt Nam phải đấu tranh làm công việc ấy.

3)         Tự do, Dân chủ cũng phải chính Dân tộc Việt Nam NỔI DẬY đòi buộc CSVN phải trao quyền quản trị đất nước, xã hội lại cho Dân.

4)         TT.Obama, trước thịnh tình đón tiếp ông đông đảo, cũng nhắn lại lời khuyên rằng đừng ỷ nại nằm dưới gốc sung mơ tưởng Hoa Kỳ đến để đấu tranh thay cho mình. TT.Obama chắc cũng muốn nhắn rằng việc xuống đường đấu tranh đông đảo theo tinh thần Dân Tộc Tự quyết thì quý hơn là việc xuống đường đông người để đón ông, rồi nằm mơ, thất vọng và làm xẹp đi việc tự mính đấu tranh cho chính mình.

5)         TT. Obama, khi lấy 4 câu thơ của Lý Thường Kiệt để nhắn gửi, cũng chỉ cho Dân Việt Nam biết rằng kẻ thù xâm lăng Việt Nam là Chệt Cộng mà CSVN là đám phản quốc, bán nước cho Tầu. Dân Tộc Việt Nam phải chống xâm lăng Tầu như Lý Thường Kiệt. Mà để chống xâm lăng Tầu cho hữu hiệu, thì phải diệt đám bán nước CSVN.

Tất cả những việc đấu tranh trên đây mà TT.Obama gián tiếp nhắn nhủ qua 4 câu thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt là phải do chính Dân Tộc Việt thực hiện. Xin đừng ỷ nại nằm chờ dân chúng Mỹ làm thay cho mình để rồi phải thất vọng.

Nếu vì ngưỡng vọng Mỹ làm thay cho mình, rồi tưng bừng đón tiếp TT.Obama, để rồi sau đó xẹp đi cuộc đấu tranh cấp bách hiện nay về mối đe dọa diệt chủng, thì thật là lầm lạc.

TT.Obama nhắn nhủ vỏn vẹn một câu: “KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG CHÍNH MÌNH THƯƠNG MÌNH! “

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 26.05.2016
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html
Chú thích:

XIN ĐỌC TIẾP NHỮNG CÂU HỎI CỦA CHÚNG TÔI
NHÂN DỊP TT.OBAMA GHÉ THĂM VIỆT NAM


NHÂN TT.OBAMA GHÉ THĂM VN, XIN HỎI:
ĐI BÁN VŨ KHÍ HAY VÌ TPP
& “HÒA GIẢI HÒA HỢP" GIẢ TẠO ?

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.10.2015. Cập nhật 12.05.2016
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu


CẬP NHẬT 12.05.2016


TT.OBAMA ĐI DU LỊCH CHO VUI
HAY ĐI BÁN SÚNG ỐNG CỦA MỸ ?

Nếu mục đích chỉ ghé Việt Nam du ngoạn cho vui trước khi hết chức, xin TT.Obama cứ việc ngắm cảnh cho biết. Không có gì phải đặt câu hỏi cho lắm chuyện. Nhưng dường như chuyến này được dư luận bàn trước rằng TT.Obama ghé thăm Việt Nam để đối thoại 2 việc: Nhân Quyền đổi lấy Bỏ Lệnh Cấm Vận Khí Giới Sát Thương. Nếu Nhân Quyền là điều kiện để bỏ Cấm Vận Khí giới sát thương, thì điều kiện hoàn toàn không tương xứng bởi lẽ Nhân Quyền là vấn đề lùng bùng mà cả hai bên có thể đánh đĩ hai chữ đó để che đậy việc khác. CSVN có thể hứa bất cứ điều gì về Nhân Quyền rồi chúng nuốt lời. Phía Mỹ, họ cũng có thể rêu rao hai chữ Nhân Quyền làm bình phong cho đẹp, trong khi đó vẫn sử sự chính yếu là Quyền Lợi vật chất mà không cần nhắc đến hai chữ Nhân Quyền làm ngượng mặt mũi.

Vậy nếu TT.Obama ghé thăm Việt Nam với mục đích chính là bán Vũ khí cho CSVN thì cứ việc làm, không cần phải nhắc ra hai chữ Nhân Quyền làm Dân Tộc của chúng tôi thấy tủi. CSVN muốn mua đủ thứ vũ khí để có thể đút vào túi riêng tiền tham nhũng bẩn thỉu, còn nước Mỹ cũng muốn bán vũ khi kiếm tiền thì cứ việc bán. CSVN mua vũ khí, nhưng chúng đầu có dám bắn Tầu. Chúng mua vũ khi để có dịp cắt xén tiền bạc bỏ túi riêng và Mỹ bán vũ khí thì cũng thu tiền về cho Mỹ. Tất cả tiền đó Dân Việt Nam phải nai lưng làm việc để đóng thuế cung cấp cho túi riêng CSVN hay trả vào túi những nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Tất cả do Dân đen cung cấp tài chánh hết. Thôi thì TT Obama muốn ghé bán vũ khí thì cứ việc làm. Dân Việt Nam mệt quá rồi, đừng bọc việc mua bán súng ống bằng hai danh từ đẹp Nhân Quyền làm Dân tủi !


NẾU TT.OBAMA NHẮC RA NHỮNG ĐIỀU KIỆN TPP,
XIN NHỚ LẠI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ

Từ Hội APEC năm 2011, TT.Obama chính miệng đặt ra những điều kiện chắc nịch cho những thành viên vào TPP. Không hiểu TT.Obama có quên đi những điều kiện đó hay không. Chúng tôi xin nhắc lại để TT.Obama nhớ và đòi hỏi CSVN phải thỏa mãn những điều kiện ấy:
1)      Điều kiện thứ 1:Tự do Kinh doanh, nghĩa là dân chủ hóa Kinh tế. Chính trị không độc đoán nắm trọn sinh hoạt Kinh tế nữa.
2)      Điều kiện thứ 2: Tôn trọng quyền lao động quốc tế
3)         Điều kiện thứ 3:Tôn trọng bản quyền tư hữu trí tuệ
4)      Điều kiện thứ 4:Tôn trọng Môi trường
5)         Điều kiện thứ 5:Để Tỷ giá Tiền tệ uyển chuyển đối với Đo-la

Nguyên Điều kiện thứ nhất, CSVN chưa thực hiện được gì hết. Đảng cướp CSVN vẫn giữ quyền độc tài Chính trị nắm chủ đạo Kinh tế đ tham nhũng, lãng phí thì làm sao có được Tự do Kinh doanh, có được Dân chủ hóa Kinh tế và tất nhiên Chính trị độc đoán và độc đảng vẫn nắm trọn sinh hoạt Kinh tế. CSVN cũng không bao giớ Tôn trọng quyền Lao động quốc tế . Riêng Đi kiện thứ 4: Tôn trọng Môi trường, thì hiện nay đang lả thời sự ở Việt Nam. Nếu TT.Obâm ghe thăm Việt Nam dịp này mà không nhắc gì đến cá chết hàng loạt thì quả thực Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã giấu lẹm vấn đề này đi để bao che cho đảng cướp CSVN độc tài ăn hối lộ để các  Tập đoàn nước ngoài phá hoại toàn diện Môi trường sống ở Việt Nam. TT.Obama đển Việt Nam đúng lúc mà CSVN vi phạm trầm trọng Điều kiện thứ 4 này: TÔN TRỌNG MÔI TRƯỜNG !

DÂN TỘC VN KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN
SỰ KÉO DÀI ĐẢNG CƯỚP CSVN

Năm ngoái khi Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ, TT.Obama găp hỏi ý kiến một nhóm người Việt trước khi gặp Trọng lú. Năm nay, trước khi đi Việt Nam, TT.Obama cũng gặp nhóm người Việt này để thăm dò ý kiến. Nhìn vào danh sách bầy ngừơi này mà TT.Obama gặp, chúng tôi thấy đây là bầy người muốn làm chính trị xôi thịt, ăn xổi ở thì cho cá nhân, mong tìm thời cơ bắt tay với CSVN trong một giải pháp "HÒA GIẢI HÒA HỢP" giả tạo để qua đó ngồi chầu chực những mẩu bánh rơi rụng mà CSVN thẩy xuống cho mà hớp. Gặp TT.Obama, bầy người này chắc chắn nói ra  một giải pháp chính trị "HÒA GIẢI HÒA HỢP" giả tạo.

CSVN cũng mong muốn bao che cho việc kéo dài cái đảng cướp bằng sử dụng bình phong của bầy chính khách xôi thịt này nhằm đánh lừa quốc tế. Đám tài phiệt nước ngoài cũng dễ dàng sử dụng một chế độ độc tài để bóc lột sức lao động của công nhân phục vụ cho sản xuất hạ giá thành hàng hóa. Giữ lại chế độ độc tài để đám gọi là đầu tư quốc tế này trả lương rẻ mạt cho công nhân, đồng thời cũng dể dàng xả bỏ ra sông biển những chất phá hoại môi trường. Đám lãnh đạo CSVN đã tham nhũng, ăn hối lộ ngập họng, cũng muốn được hạ cánh an toàn, sống đời "tử tế" mà hưởng những của cải đã ăn cướp được. "HÒA GIẢI HÒA HỢP" giả tạo được đánh lừa bằng "ĐỐI LẬP CUỘI" do chính đảng cướp bầy vẽ nhằm kéo dài chế độ độc tài hiện hành. Như vậy, TT.Obama hỏi ý kiến bầy người xôi thịt này chứ không phải là hỏi ý kiến chính Dân Tộc Việt Nam.

Ý chí đấu tranh của Dân Tộc Việt Nam là phải CHÔN VÙI HẲN CÁI CƠ CHẾ HIỆN HÀNH DO ĐẢNG CƯỚP CSVN CHỦ TRƯƠNG. Phải chấm dứt hẳn cái đám CSVN thô bỉ và vô liêm sỉ này để XÃ HỘI VN được thăng tiến và KINH TẾ QUỐC DÂN VN được bắt đầu phát triển.

Vì vậy nếu TT.Obama theo ý kiến của bầy chính khứa xôi thịt này và theo sự ao ước hạ cánh an toàn của đám cướp CSVN mà chấp nhận một loại "HÒA GIẢI HÒA HỢP" giả tạo, thì Dân Tộc VN không bao giờ chấp nhận giải pháp chính trị như vậy và sẽ oán thù lòng ác độc của TT.Obama.    
Nguyễn Phúc Liên, Geneva 12.05.2016

---------o0o----------

Ông Michael Froman, Đại diện Thương mại Mỹ, trưởng đoàn đàm phán họp tại Atlanta Hoa kỳ tuyên bố ngày 05.10.2015 về những thành quả cuối cùng đạt được cho Tổ chức Tự do Mậu dịch TPP (TransPacificPartnership/ Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương):

“"Chúng tôi – các bộ trưởng thương mại của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam - vui mừng thông báo rằng, chúng ta đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)"

Câu nói ấy tức khắc làm cho Truyền thông phía CSVN la hò vui mừng như Lễ Hội thấy Dollars từ trời rơi xuống như bươm bướm tha hồ mà lượm đầy túi từng đảng viên đảng CSVN. Lễ Hội Lượm Dollars  càng trở thành “to khủng“ hơn khi nợ công lên tới 65%, ngân sách nhà nước thiếu hụt trầm trọng đến nỗi Bộ Tài chánh phải vay “nóng” số tiền 30’000 tỷ đồng từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.

Chúng tôi viết Bài nhận định theo dòng Thời sự này nêu ra những điểm sau đây để cho thấy rằng đảng CSVN chưa nên mừng Lễ Hội Lượm Dollars vội:
=>       CSVN phải thay đổi thể chế thực sự theo những điều kiện đặt ra cho các thành viên TPP
=>       Tổ chức TPP chính thức cho phép 11 nước Thành viên khác đến lượm Dollars tại Việt Nam

CSVN phải thay đổi thể chế thực sự
theo những điều kiện đặt ra cho các thành viên TPP

Muốn là thành viên của Hiệp Hội Tự do Mậu dịch TPP, những nước phải thực hiện cụ thể những điều kiện mà chính TT.Obama đã tuyên bố ngay từ đầu nhân cuộc họp APEC tại Hạ Uy Di năm 2011. Đây là những điều kiện hoàn toàn có tính cách tiền bạc làm ăn chung, chứ không phải những điều kiện luân lý nhân quyền như thả "tù nhân lương tâm" co dãn chẳng han.

Theo nhận định của Tác giả Donald EMMERSON, thì Trung quốc muốn nhấn mạnh đến một Tổ chức Đông Á gồm các quốc gia Đông Nam Á và Trung quốc, Nhật, Nam Hàm thêm vào, nghĩa là không có Hoa kỳ. Tổ chức Tự do Mậu dịch đó gọi là CAFTA(China-Asean Free Trade Agreement/ Thỏa thuận Trung quốc-Đông Nam Á về Tự do Mậu dịch). Hà nội đã bị Trung quốc ép ký 10 thoả ước ( Trương Tấn Sang, Bắc kinh 6/2013) nhằm , sớm đưa Việt Nam vào quỹ đạo của TQ bành trướng bá quyền qua CAFTA (China Asean Free Trade Agreement) !

Nhưng trong cuộc Họp APEC ngày 12/13.11.2011 tại Hạ Uy Di, lợi dụng vấn đề An Ninh chung Thái Bình Dương, nhất là vấn đề Biển Đông, Hoa kỳ đề nghị một Hiệp ước rộng lớn hơn gọi là Hiệp Hội Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership TTP). Các quốc gia Vùng Thái Bình Dương, vì vấn đề An Ninh, cần sự hiện diện của Hoa kỳ, một quốc gia ưu thế về quân sự. Khi Hoa kỳ đặt Căn cứ quân sự tại Uc cũng trong ý hướng an ninh Thái Bình dương này, nhằm giảm mối đe dọa về an ninh từ Trung quốc.

Chính TT.Obama tuyên bố 5 điều kiện thiết cần cho mỗi Thành viên TPP như sau: 
1)         Điều kiện thứ 1:Tự do Kinh doanh, nghĩa là dân chủ hóa Kinh tế. Chính trị không độc đoán nắm trọn sinh hoạt Kinh tế nữa.
2)         Điều kiện thứ 2: Tôn trọng quyền lao động quốc tế
3)         Điều kiện thứ 3:Tôn trọng bản quyền tư hữu trí tuệ
4)         Điều kiện thứ 4:Tôn trọng Môi trường
5)         Điều kiện thứ 5:Để Tỷ giá Tiền tệ uyển chuyển đối với Đo-la

11 Thành viên của TPP là những nước đã thực hiện đầy đủ 5 Điều kiện trên đây, chỉ có Việt Nam trơ trọi ra là chưa thực hiện một Điều nào cả. Tự do Mậu dịch là Tổ chức cho những nước chủ trương nền Kinh tế Tự do và Thị trường đích thực, nghĩa là những sinh hoạt của nền Kinh tế ấy phải được thực hiện trong một Môi trường Chính tri--Luật pháp Dân chủ Phù hợp (Environnement Politico--Juridique Démocratique Adéquat). Hiện nay dưới Cơ chế CSVN, Mô hình Kinh tế mà CSVN gọi là Tự do và Thị trường lại phải chịu một Môi trường Chính tri--Luật pháp Độc tài (Environnement Politico--Juridique Dictatorial). Đó là việc tréo cẳng ngỗng, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia !

Trước khi có thể mở "Lễ Hội Lượm Dollars", CSVN phải thực hiện cụ thể những Điều kiện nêu ra trên đây, nghĩa là phải có thực sự một Môi trường Chính trị--Luật pháp Dân chủ, hay nói cách khác phải trao quyền lại cho Dân để chính Dân thực hiện một nền Kinh tế quốc dân với Luật pháp Dân chủ do Dân quyết đinh.

Liệu CSVN có thực hiện mau chóng những Điều kiện đó không mà Truyền thông CSVN đã nhẩy múa tưng tưng như Lễ Hội Lượm Dollars sắp xẩy ra !

Tổ chức TPP chính thức cho phép
11 nước Thành viên khác đến lượm Dollars tại Việt Nam

Về Tự do Mậu dịch Quốc tế, phải nói đến 3 Chế độ: (i) Chế độ Tự túc (Autarcie); (ii) Chế độ Bảo hộ Thương mại (Protectionnisme Commercial) ; (iii) Chế độ Tự do Mậu dich (Libre Echange). Các quốc gia tùy theo hoàn cảnh, tùy theo hàng hóa... mà áp dụng một Chế độ Mậu dịch. Tỉ dụ một nước nghèo có thể áp dụng Chế độ Tự túc, nghĩa là cấm nhập cảng một số hàng hóa xa xỉ phẩm nước ngoài để buộc phải sản xuất những hàng đó từ nội đia, buộc dân chúng phải tiêu thụ hàng nội hóa. Chính phủ Việt Nam thời Đệ I Cộng Hòa đã áp dụng Chế độ Tự túc này cho một số hàng xa xỉ phẩm nước ngoài. Cũng vậy, những nước đang trên đà phát triển công nghệ, phải sử dụng Chế độ Bảo hộ Mậu dịch cho những Kỹ nghệ đang phát sinh (Protectionnisme des Industries naissantes). Không thể áp dụng hoàn toàn Tự do Mậu dịch để những nước đã Kỹ nghệ hóa giết chết những ngành nghiệp Kỹ nghệ đang trên đà phát sinh của nước mình. Tỉ dụ nếu để nhập cảng tự do xe hơi của Nhật và Hoa kỳ, thì làm thế nào gây dựng được Kỹ nghệ chế xe hợi tại Việt Nam bắt đầu phát sinh chẳng hạn. Tự do Mậu dịch đòi các nước Thành viên của Tổ chức phải có mức phát triển ngành nghiệp tương đối ngang nhau (Développements économiques relativement égaux). Đây là điều kiện thực hiện Tự do Mậu dịch tránh cho những nước đã phát triển đè bẹp những nước chưa phát triển hay chỉ mới phát triển.

Người ta thường ca tụng hiện tượng Toàn cầu hóa hàng hóa, nhưng có những nhà Kinh tế coi việc Toàn cầu hóa hàng hóa như việc các nước đã Kỹ nghệ hóa đi chiếm Thị trường bán hàng hóa đến tận những nững nước chưa mở mang để thu góp từng đồng xu về những nước đã Kỹ nghệ hóa mà người ta gọi là hiện tượng Tập trung hóa Tài chánh (Centralisation Financière).
Toàn cầu hóa Hàng hóa = Tập trung hóa Tài chánh
Mondialisation des Marchandises = Centralisation Financière
Nhìn vào Tổ chức Tự do Mậu dịch TPP, chúng ta thấy những nước đã Kỹ nghệ hóa như Hoa kỳ, Nhật, Canada, Úc châu, Singapore. Những nước này muốn Việt Nam là một Thành viên của Tổ chức vì Việt Nam chỉ là nước tiêu thụ chứ không phải là nước sản xuất cạnh tranh với 5 nước này. Không dại gì mà loại một nước Tiêu thụ, không có khả năng sản xuất trong một thời gian còn dài nữa, ra khỏi Tổ chức nhằm bán những sản phẩm của mình.

Nếu xét về khả năng cạnh tranh Kinh tế của Việt Nam, chúng ta đứng ở mức chót trong những nước còn lại. Nếu Việt Nam chưa có khả năng sản xuất để mang sản phẩm lên đấu trường cạnh tranh, nghĩa là chúng ta yếu kém về xuất cảng, thì Việt Nam chính yếu chỉ là một nước Tiêu thụ. Nếu chưa phát triển năng lực Kinh tế của mình, thì khi lên đấu trường quốc tế, Việt Nam sẽ bị đánh bại chết ngay tại đấu trường.

Về những Hàng Công nghệ, Kỹ nghệ, Việt Nam sẽ bị tràn ngập bởi những Hàng hóa của Hoa kỳ, Nhật, Úc châu, Canada và Singapore. Về những Hàng thông dụng, Hàng hóa những nước còn lại trong Tổ chức cũng tự do nhập vào thị trường nước mình để cạnh trạnh. Việt Nam có khả năng về những Hàng nông nghiệp như gao, cá mắm..., nhưng CSVN đã không quan tâm đầu tư và chăm sóc lãnh vực này để đến nỗi Gạo của Việt Nam đã bị thụt về phẩm chất sau Cao Mên.

Tóm lại, lấy gì để cạnh tranh trên đấu trường Tự do Mậu dịch mà mong mở Lễ Hội Lượm Dollars. Ngược lại, Hoa kỳ, Nhật, Úc châu, Canada, Singapore và những nước khác đã phát triển Kinh tế hơn Việt Nam, kéo nhau vào chính Thị trường mình để thu những đồng Dollars mà khối người Việt Hải ngoại gồm đồng bào Tỵ nạn CSVN và khối Lao động xuất cảng ra nước ngoài gửi tiền về cho Gia đình, Thân nhân.

Vào Tự do Mậu dịch TPP mà không có khả năng đi lượm tiền nơi nước ngoài, thì những nước ngoài đến nước mình vơ vét từng đồng xu đưa ra.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 07.10.2015. Cập nhật 12.05.2016
Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu
Chú thích :Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html


__._,_.___

Posted by: NGUYEN PHUC LIEN 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link