Sunday, September 25, 2016

Đàn bà nào cũng coi như pha, trẻ con nào cũng đánh thẳng tay,
Nói đều thực tế trước mắt, không nói lời huyền ảo làm chi nhé !!!:

Muốn thắng giặc Tàu, hãy hạ bệ Nguyễn Phú Trọng và đàn em VGBN.
Chúng ta kêu gọi QĐND yêu nước hãy mạnh dạn dứng lên chốn Tàu chệt !!!
Trưng Triệu


2016-09-24 13:54 GMT-04:00 Hoan Le  [chinhnghia] <>:
 

   ĐMCS=>ĐMCS=>ĐMCS

Begin forwarded message:
From: "NhanNguyen >
Date: September 24, 2016 at 9:54:30 AM EDT
To:
Subject: [VN-TD] Fw: Đàn bà nào cũng coi như pha, trẻ con nào cũng đánh thẳng tay, Nguyễn Bá Chổi
Reply-To: 
 

                                  Đàn bà nào cũng coi như pha,
            trẻ con nào cũng đánh thẳng tay,
 Nguyễn Bá Chổi

                     Đàn bà nào cũng coi như pha, trẻ con nào cũng đánh thẳng tay


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nếu ngày xưa có câu “Bộ đội ta, trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, thì ngày nay Cắt Mạng Việt Nam đang vươn lên một tầm cao mới cực kỳ hoành tráng. Đó là:

Côn an ta, trung với đảng, hiếu với Tàu,
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng


Chiến thắng chống đàn bà trẻ con của lực lượng Côn An “ta” thì nhiều vô kể; chiến thắng sau to hơn chiến thắng trước, khiến cả thế giới loài người tiến bộ lẫn chưa tiến bộ phải chạy mặt.

Vì tính “đại trà” của chiến thắng kẻ thù thuộc thành phần nêu trên, nên có lấy hết trơn trúc Trường Sơn làm bút, biến toàn bộ nước Biển Đông làm mực, cũng chưa chắc gì đã viết trọn được trường thiên chiến sử oai hùng và vĩ đại của Côn An nước CHXHCNCC.

Bởi thế, Bá tước Đờ Ba-le, dù có muốn thỏa mãn yêu cầu của Bá tước phu nhân, dân Hải Phòng là kể ra cho đầy đủ, trọn gói thành tích của Cắt Mạng trong lãnh vực này, cũng đành bó tay chấm com. Bá tước chỉ “có khả năng” kê ra vắn tắt một số ít ỏi chiến thắng của Côn An đối với chị em phụ nữ và nhi đồng như sau:

                            - Chiến thắng Cái Răng- Cần Thơ Ngày 22/5/2012 (1)


                             - Chiến Thắng Văn Giang- Hưng Yên ngày 24/4/2012 (2)


                                    - Chiến thắng Thái Hà- Hà Nội Ngày 11/4/2011 (3)


                           - Chiến Thắng Đồng Chiêm- Hà Nội Ngày 6/1/2010 (4)


                              - Chiến thắng Con Cuông- Nghệ An Ngày 1/7/2012:
                                        Tượng Đức mẹ cũng bị CA “đánh thắng” (5)


                                 - Chiến thắng Thủy Xuân- Huế Ngày 15/6/2014 (6)


                                         - Chiến thắng Hồ Chí Minh Ngày 8/5/2016 (7)


Kể đến đây, Bá tước Đờ Ba-le lè lưỡi “bái phục” nước vợ đã đào tạo “được” một đội ngũ bán quân sự nhưng đánh đâu thắng đó, đánh nhỏ thắng nhỏ, dánh lớn thắng lớn; càng đánh càng thắng, đặc biệt là với đàn bà con nít và tượng Mẹ tượng Chúa. Đó là lực lượng:

Côn An ta, trung với đảng, hiếu với Tàu,
Đàn bà nào cũng coi pha, trẻ con nào cũng đánh thắng

 
 


 
 
 
  
 

 
 

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?Tr=C6=B0ng_Tri=E1=BB=87u_Nguyen_Thi_Thanh

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link