Sunday, September 25, 2016

Những năm gần đây, việc chính quyền CSVN đập phá nhà thờ, triệt hạ thánh giá, mồ mả tổ tiên của người dân cũng bị đào xới lên, di dời, vứt vung vãi đã gây nên lòng uất ức đến người dân trong cả nước, và mới đây nhất thì đến nhà chùa cũng bị phá hủy bởi chính quyền CSVN


Đời sống tâm linh của người Việt trong nước đang bị CSVN tiêu diệt


Cali Today News -Những năm gần đây, việc chính quyền CSVN đập phá nhà thờ, triệt hạ thánh giá, mồ mả tổ tiên của người dân cũng bị đào xới lên, di dời, vứt vung vãi đã gây nên lòng uất ức đến người dân trong cả nước, và mới đây nhất thì đến nhà chùa cũng bị phá hủy bởi chính quyền CSVN. Có thể nói chính quyền CSVN đang dùng thế lực của mình để tiêu diệt đời sống tâm linh và những gì linh thiêng nhất của dân tộc Việt Nam, đây là một tội ác đáng lên ác...
__._,_.___

Posted by: Huyen Phan <


 
Cơ quan NASA công bố ảnh của mặt trăng Europa của Mộc Tinh căn cứ trên ảnh do kính viễn vọng Hubble Space Telescope cung cấp, cho thấy bên dưới bề mặt của mặt trăng này có đại dương và có thể có sự sống...
__._,_.___

Posted by: Huyen Phan 


Cali Today News – Năm 1986 chấm dứt hai mươi năm cai trị của chế độ độc tài Ferdinand Marcos cũng là năm đánh dấu sự rộn ràng bất an cho Philippines. Chính phủ mới Corazon Aquino phải chống đỡ với nhiều phe phái chiến tranh trong nước: phía cánh Hữu ông phải chống lại tham vọng đảo chánh của phe quân đội; cánh Trái, Aquino phải đương đầu với cuộc chiến du kích của nông dân, những cơn náo loạn biểu tình đòi hỏi cải cách triệt để. Thời gian này tôi là một ký giả tại Manila. Từ nghề này, tôi có dịp chứng kiến tường tận bao nhiêu biến động tại Philippines, từ tham nhũng, tội ác, bất ổn kinh tế, và những cuộc nổi dậy mà không sợ hãi chính quyền chút nào...
__._,_.___

Posted by: Huyen Phan 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link