Saturday, October 1, 2016

2 câu chuyện lượm được trên Net


kính chuyển 2 câu chuyện lượm được trên Net :
I . Thua Con Chó

II.  Cái Tên một số Quốc Gia
======================I . Thua con chó

       (Nhà văn An Nam kh hơn chó- Nguyn V)
                 Caubay
"...thân phn người dân Vit Nam hôm nay qu còn kh hơn ...chó! Mà con chó vn hơn dân ta vì có khi nó không biết kh, nht là kh vì nhc! Nhng dòng sau đây được viết ra t s phn ut, li s nhc ch dành cho k đáng b s nhc."

Làm dân Vit Nam hôm nay kh hơn con chó
Vì gic Tàu xâm lăng mà tay chân b
H lng qung là b
Chó!

Lãnh đạo Vit Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bn Tàu bo gì thì làm cái đó
Thy mt ch thì ngoy đuôi chui gm lp ló
Chó!

Tướng lĩnh Vit Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thy gic đến nhà mà núp trong xó
Lai tp trn chung vi chúng nó
Chó!

Nhà báo Vit Nam hôm nay ti hơn con chó
Gic đào m cha mà trơ mt ngó
Viết lách thì nương theo chiu gió
Chó!

Thanh niên Vit Nam hôm nay thm hơn con chó
Nhìn gic xâm lăng, căm hn đứng ngó, chng dám la ó
Biu tình thì b làm khó
Chó!

Đất nước Vit Nam hôm nay dơ hơn chung chó
Bi vì by Hán cu ngang nhiên đi đây đi đó
T hào xưng là anh em chúng nó
Chó!

Caubay
============= ==============II .  CÁI TÊN MỘT SỐ QUỐC GIA

 Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn!
 

H.O.L.L.A.N.D
- Hope Our Love Lasts And Never Dies .
- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.
==
I.T.A.L.Y
 - I Trust And Love You.
- Tôi tin tưởng và yêu bạn.
=
L.I.B.Y.A
- Love Is Beautiful, You Also .
- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.
=
F.R.A.N.C.E
- Friendships Remain And Never Can End
- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.
=
 V.I.E.T.N.A.M
- Viagra In Every Time, Night And Morning...
=
and last but not least: 

 C.H.X.H.C.N.V.N. (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam )
Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu.
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link