Tuesday, April 4, 2017

Lửa, lửa, lửa

 Image result for quoc han 300475
 

Babui


Lửa, lửa, lửa

Lửa Sài gòn gọi lửa Long An
Lửa Long An tràn xuống Tây Đô
Lửa Tây Đô gọi lửa Sông Đồng
Lửa Miền Nam lan ra Hà Tĩnh
Rồi đây lửa sẽ dậy Thăng Long
Hỏa thiêu xác hồ tinh bác cụ
Đốt tan ổ cáo hán ngụy Ba Đình
Hỏa thiêu sạch tàn dư cọng sản
Đưa Dân - Nước qua cơn lầm than
Image result for quoc han 300475
Khói lửa chiến tranh đã tan rồi
Thời gian lặng lẽ hững hờ trôi
Bốn hai năm chẵn từ “Gãy Súng”
“Tháng Tư Đen” đó chết hồn tôi
Lê chân viễn xứ chân nặng bước
Mối thù “Quốc Hận” chẳng phai phôi
Mai này khai tử “Thiên Đàng Máu”
Vui những ngày cuối trên quê tôi.

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link