Monday, April 3, 2017

Côn an giả dạng côn đồ đánh và bắn dân Lộc Hà Hà Tĩnh

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

                                                                                                                                                                     

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay

Featured Post

20 tháng7, nhớ lại cuộc di cư vĩ đại 1954

20 tháng7, nhớ lại cuộc di cư vĩ đại 1954 Lữ Giang Cuộc di cư vĩ đại của đồng bào miền Bắc vào miền Nam năm 1954, sau khi hiệp định...

Popular Posts

My Link