Thursday, November 12, 2015

DÂN VN ĐÂU ?


Thái-Dương-Thành, NOV-11-15

GS PHAN THỊ ĐỘ GÓP Ý : Rất tiếc và đau buồn, mặc dầu đã biết "TỐ QUỐC LÂM NGUY","GIẶC TÀU CỘNG XÂM LƯỢC ĐÃ VÀO NHÀ", Hội Đồng Giám Mục VN, Các Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, Huế, SàiGòn.., các giáo xứ và đa số các Tu sĩ, tín đồ Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, các nhân sĩ, trí thức, các thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào các giới trên toàn quốc và hải ngoại, vẫn còn vô cảm và im re, không dám vượt qua sự sợ hải, không dám lên tiếng và cùng nhau xuống đường biểu tình :

- chống Cộng sản Tàu Xâm Lược và đảng CSVN vô thần, bán nước, hại dân, tiêu diệt các tôn giáo,
- và đòi nhân quyền, tự do tôn giáo, dân chủ và đòi đảng CSVN trả tự do cho hàng ngàn tù nhân tôn giáo, chính tri, dân oan, bloggers trong đó có LM NGUYỄN Văn Lý, Ms NGUYỄN Công Chính...!!!

Thật là hổ thẹn thay!!! Có xứng đáng là công dân Việt Nam yêu nước, yêu đạo, thương dân và đồng đạo hay không?

Rất khen ngợi, trân quý, thán phục một vài Linh Mục đa số thuộc Dòng Chúa cứu thế và môt vài tu sĩ Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, các đồng bào yêu nước, dân oan, đã dũng cãm xuống đường biểu tình lên tiếng tố cáo Tàu cộng xâm lược và tội ác, phản quốc hại dân của đảng CSVN.
Gs PHAN Thị Độ

Giáo-sư Phan-Thị-Độ than,
Nghe mà đứt ruột nát tan cõi lòng.
NP

DÂN VIỆT-NAM ĐÂU ?

Đất nước đang dần “Bắc thuộc” Tàu.
Công-dân trăm triệu hỏi nơi đâu ?
Thiền-Môn, Công-Giáo ... không nghe thét.
Hòa-Hảo, Cao-Đài ... chẳng thấy gào.
Lao-động, Thợ-thuyền ... cùng Chí-sĩ.
Thanh-niên, Giáo-chức ... với Thân-hào.
Lẽ nào lặng-lẽ im thin-thít,
Kệ mặc tiền-đồ thế-hệ sau.

TDT, NOV-11-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

__._,_.___


Posted by: <ngophu

Featured Post

Xa hoa trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới

---------- Forwarded message ---------- From: Quynh Tran < Date: 2017-11-12 19:12 GMT-08:00 Subject: Fw: Xa hoa trong siêu du thuyền...

Popular Posts

Popular Posts

My Link