Wednesday, November 18, 2015

Hoảng sợ tại nước Đức !


----- Forwarded Message -----
From: "'Nhat Lung'  [GoiDan]"
 
 

                  Hoảng sợ tại nước Đức !
Di dân Hồi Giáo biểu tình ủng hộ bọn khủng bố ISIS
trong các thành phố để vinh danh Allah (xem video)
                           
alt

Tuần qua, chỉ trong thành phố Hannover (Đức Quốc), các di dân Hồi Giáo, hết kêu ca rằng mình là "dân tỵ nạn", đã biểu tình trên các đường phố trương cớ của bọn khủng bố ISIS và tuyên bố rằng: lãnh thổ nước Đức thuộc về Allah.
Tôi không biết phải bao nhiêu lần nữa phải nhắc lại chuyện này, nhưng bọn họ không phải là người tỵ nạn cũng không phải là di dân. Họ chính là bọn "Thánh chiến hồi giáo" đang hoạt động để đòi chủ quyền lên Âu Châu nhân danh của Allah và Hồi Giáo.
Họ không hội nhập, và sẽ không hội nhập với văn hóa của nước họ đang cho họ cư trú. Họ đòi hỏi quý vị phải chịu khuất phục dưới lề luật của Hồi Giáo, và hãy đoán xem chuyện gì sắp tới ? Đó chính là chuyện đang xảy ra. Tại Anh Quốc đã là chuyện đã có. Nếu bạn có tự hỏi lý do tại sao các nước phương Tây bị suy sụp thì đừng tìm kiếm nữa.

alt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


alt

                                            "Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu du loup.
                                             Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes"
                                            (I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as
                                            snakes and as innocent as doves).
                                                                                                                                   Mathieu 10:16

Près de la moitié des Etats américains, de l’Ohio au Texas, ont annoncé qu’ils refusaient désormais d’accueillir des réfugiés syriens,
dans l’espoir d’éviter des attentats similaires à ceux de Paris
Quand des clandestins masqués manifestent, armés de tuyaux et de battes de baseball, aux cris de « Allah Akbar », dans la ville
allemande de Celle. L’immigration, une chance pour l’Europe ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__._,_.___

Posted by: Lu Giang

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link