Friday, April 29, 2016

TƯỞNG NIỆM 30 Tháng Đen 75 ĐẠI TANG TỔ QUỐC


   TƯỞNG NIỆM 30 Tháng Đen 75
                  ĐẠI TANG TỔ QUỐC 

                    Vì ai dân tộc lầm than?
                    75, năm ấy Cờ Vàng Lưu vong
                    Bởi quân kháu máu cờ hồng
                    Giặc Hồ nhuộm đỏ non sông điêu tàn.
 Tập đoàn cộng sản dã man
 Trại tù, xiềng xích suối ngàn thây phơi
 Tiếng oán than dậy đất trời
 Vượt biên, vượt biển bể khơ thét gầm.
                    Việt Nam địa ngục tối tăm
                    Bốn mươi năm lẽ tím bầm đau thương
                    Cờ Vàng chính nghĩa soi đường
                    Toàn dân vùng dậy diệt phường tay sai.
  Đuổi Tàu xâm lược chạy dài 
  Sang trang sử mới trên đài vinh quang
  Từ đây Tổ Quốc huy hoàng
  Non sông rợp bóng cờ vàng tung bay.@

  1.                                   Trúc Giang

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link