Monday, December 8, 2014

CHÂN DUNG NGƯỜI MANG CỜ VÀNG 3 SỌC ĐÕ GIỮA SAIGON


Subject: MT: ĐÂY MỚI THẬT LÀ HÌNH ÃNH NGƯỜI "ANH HÙNG VÔ ZANH" TẠI VIỆTNAM HIỆN NAY !!! Ngày 19-11-2014 Co Vang Ba Soc Do VNCH tai Quan 7 Saigon
 

CHÂN DUNG NGƯỜI MANG CỜ  VÀNG 3 SỌC ĐÕ GIỮA SAIGON

From: Anh Kim Phan Dinh 


Subject: ngày 19-11-2014 Cờ Vàng Ba Sọc Dõ (VNCH) tại Quận 7 Saigon  

 
Sáng ngày19/11/2014 vào lúc 7g15 gần Cầu Kinh Tẻ Quận 7, một người âm thầm mang một lá cờ vàng lớn  trên vai.
Hình cho thấy người này bị một người đàn ông tấn công và có lẽ đã bị bắt.

Đã có chân dung về người thanh niên này.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
20-11-2014

ĐÂY MỚI THẬT LÀ HÌNH ÃNH NGƯỜI 
"ANH HÙNG VÔ ZANH" 
TẠI VIỆT-NAM HIỆN NAY !!!

alt

alt

alt

__._,_.___

Posted by: <vneagle_

Popular Posts

Popular Posts

My Link