Monday, December 8, 2014

Phóng sự bằng hình: Biểu Tình Tuần Hành chống Cộng, nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2014.On Monday, 8 December 2014, 0:01, "Truong Nhan  wrote:

 
Phóng sự bằng hình: Biểu Tình Tuần Hành chống Cộng, nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2014.

TGTQ - Ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền - 120514

image

Preview by Yahoo


Thứ Bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2014.
Frankfurt am Main, CHLB Đức.
Hình ảnh cuả Trùng Dương Tín Nguyễn.Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts