Friday, March 27, 2015

ĐÁM BƯNG BÔ CSVN PHẢN BỘI DÂN TỘC
From: bacninh7
Date: Tue, 24 Mar 2015 11:46:09 +0100
Subject: Fwd: ANH THƯ NƯỚC VIỆT GIỮA BẦY QUỶ ĐỎ VC TẠI TIỆP KHẮC

ANH THƯ NƯỚC VIỆT GIỮA BẦY QUỶ ĐỎ VC TẠI TIỆP KHẮC
https://www.youtube.com/watch?v=dPRbas4L4YA&feature=youtu.be

001.jpg003.jpg 008.jpg 007.jpg 005.jpg 006.jpg
--
bacninh--
bacninh

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

From: NGUYEN PHUC LIEN <
Date: Mon, 23 Mar 2015 18:39:18 +0000
Subject:  ĐÁM BƯNG BÔ CSVN PHẢN BỘI DÂN TỘC !! [1 Attachment]

 
[Attachment(s) from NGUYEN PHUC LIEN included below]


ĐÁM BƯNG BÔ CSVN PHẢN BỘI DÂN TỘC

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 23.03.2015

 Sống giữa chúng ta, có một số trí thức trí ngủ và những chính khứa thời cơ làm theo hứa hẹn của CSVN nhằm nhẩy bàn độc. Chúng tôi không gọi họ là Cộng sản, bởi vì họ đội lốt Quốc gia và chỉ làm bồi bếp, đầy tớ cho Cộng sản mà thôi. Chúng tôi gọi đây là đám bưng bô không hơn không kém !

Đám bưng bô này PHẢN BỘI lại Dân Tộc ! Khẳng định như thế, tất nhiên chúng tôi phải chứng minh cho Độc giả thấy những việc làm bồi bếp của chúng đang PHẢN BỘI lại Dân Tộc ở những điểm nào. Để chứng minh, chúng tôi xin tuần tự trình bầy những điểm sau đây :
=>       Ý chí vững chắc và triền miên của Dân Tộc Việt Nam
=>       Dân Tộc đang đấu tranh tiến đến giai đoạn chôn vùi hẳn CSVN
=>       Đám bưng bô tìm cách cứu CSVN bằng Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo


Ý chí vững chắc và triền miên
của Dân Tộc Việt Nam

Ý chí không lay chuyển của Dân Tộc Việt Nam gồm 4 điểm dứt khoát sau đây :
(1)       CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN
(2)       LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN
(3)       ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT,  BIỂN
(4)       PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ—LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

Chúng tôi muốn cắt nghĩa tóm tắt chỉ hai Điểm (1) và (2) vì hai điểm này liên hệ trực tiếp đến phạm vi bài này

Điểm (1) CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN
Cơ chế CSVN không thể sửa chữa, mà phải bỏ hẳn nó đi. Cái Cơ chế ấy có nguồn gốc là gắn liền Độc tài Chính trị  với Chủ đạo Kinh tế khiến phát sinh và lan tràn Tham nhũng, Lãng phí  làm Xã hội bị tha hóa và Kinh tế quốc dân bị phá sản. Phải diệt tận gốc rễ cái nguyên nhân gây tha hóa Xã hội và phá sản Kinh tế, tức là phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN chứ không thể thoa bóp dầu cù là bên ngoài mà có thể chữa trị được căn nguyên bệnh nội tạng.

Vì vậy, chỉ còn một cách để cứu nước và phát triển là phải CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN, đó là vì TƯƠNG LAI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC.

Điểm (2) LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN
Có những Lý do đưa đến chủ trương Hòa Hợp Hòa Giải lúc này :
*          Lý do thứ nhất : Muốn kéo dài Cơ chế CSVN

Cơ chế CSVN đã kéo dài nhiều chục năm trường và đang đi đến thời sụp đổ hiện nay. Chúng tôi gọi đây là thời kỳ CSVN Tập 1. Đảng CSVN, trước mối đe dọa sụp đổ lúc này, muốn kéo dài thêm những chục năm nữa dưới một hình thức khác chứ không thể theo như chủ trương hiện nay đang bị đe dọa sụp đổ. Hình thức khác ấy là Hòa Hợp Hòa Giải với một số thành phần gọi là phản tỉnh từ đảng của mình và với những thành phần Quốc gia ham danh ham lợi muốn nhẩy bàn độc.  Chúng tôi gọi đây là Hòa Hộp Hòa Giải giả tạo vì đảng CSVN vẫn nắm chính yếu Cơ chế cũ của mình. Có thể gọi Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo này là chính là Cơ chế CSVN Tập 2 nối dài.

*          Lý do thứ hai : Hạ cánh an toàn tài sản
Đám Lãnh đạo hiện nay đã THAM NHŨNG, LÃNH PHÍ ngập họng. Chúng muốn tẩu táng tài sản đã cướp giựt được để sống sung sướng xa hoa cho chúng và cả dòng họ của chúng. Vì vậy, chúng muốn một giải pháp Hòa Giải Hòa Hợp giả tạo để cho chúng hạ cánh an toàn, thậm chí còn được sang Mỹ sống an thân và hưởng thụ. Chúng mong mỏi đám chính khứa cơ hội trước đây tỵ nạn tại Mỹ hay đám gọi là phản tỉnh, nhưng vẫn còn mang nọc độc Hồ Chí Minh trong tim của mình tỉ dụ như Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy… chẳng hạn…, sang Mỹ để vận động một số Dân biểu, Nghị sĩ… để làm công việc Hòa Giải Hòa Hợp này.  Nếu kiểu Hòa Hợp Hòa Giải «Made in USA«  thì rất thuận lợi cho đám Lãnh đạo CSVN hiện hành để chúng có may mắn hạ cánh an toàn trên đất Mỹ mà hưởng thụ những tài sản đã cướp bóc được.

Tất cả những Hòa Giải Hòa Hợp «Made in USA« , «Made in France«  nhất là «Made in China« đầy chất độc… giữa đám chính khứa cơ hội từ nước ngoài trở về cùng với đám phản tỉnh còn tôn thờ Hô Chí Minh ở nhà và với đám Lãnh đạo hiện hành đảng CSVN đều là GỈA TẠO vì đã loại Dân Tộc ra ngoài. Chúng ta phải LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN.


Dân Tộc đang đấu tranh tiến đến
giai đoạn chôn vùi hẳn CSVN

Quần  chúng Quốc nội trong những năm gần đây càng ngày càng thù ghét đảng CSVN. Việc biểu lộ sự thù ghét ấy mỗi ngày mỗi tăng mà chính đảng CSVN cũng nhận thấy. Người dân không còn sợ sệt nữa.

Chúng tôi mượn lời của Ký giả Thomas FULLER của New York Times đã đến tận Sài Gòn và viết trên New York Times, trong thời điểm đang diễn ra cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP,  những nhận xét sau đây về lòng thù hận của quần chúng Quốc nội:

“Tin New York - Trong một sự kiện khá đặc biệt, hôm nay nhật báo New York Times đã đăng ngay trang nhất một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay. Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon để nghiên cứu và viết bài này, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả bài báo thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế, và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ giữa một bên là những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo, và một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản.

Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại. Đặc biệt một bài nhận định trên trang mạng cho rằng với sự thật về đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.

Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay.”

Mặc dù với lực lượng đàn áp gay gắt của CSVN, việc đấu tranh cụ thể của quần chúng, phát xuất từ lòng uất hận trên đây, được tăng cường theo độ tăng của lòng thù ghét CSVN.

Nói đến đấu tranh, người ta thường đối chọi giữa hai cách thế : ÔN HÒA và BẠO ĐỘNG. Không nên đánh giá ngay giữa hai phương cách đấu tranh. Việc sử  dụng những cách thế này tùy thuộc hoàn cảnh và tùy thuộc thái độ của đối tượng mà mình đang phải đấu tranh với. Câu tục ngữ mà chúng tôi nhắc ra ở ngay đầu bài này nói lên sự lựa chọn cách thế đấu tranh dựa trên thái độ của đối tượng: "Người khôn nói mánh, Người dại đánh đòn". Vì vậy không thể thẩm định một cách giáo điều khô cứng rằng ÔN HÒA tốt và BẠO ĐỘNG nhất thiết phải loại trừ.

 Từ thời cổ La-Mã, câu nói "Si vis pacem, bellum preparatur (Nếu muốn hòa bình, hãy sửa soạn chiến tranh)". Đó là việc tạo một khả năng BẠO ĐỘNG khả thể để phục vụ cho hòa bình. Ngày nay hai chữ ÔN HÒA được nhắc ra như con vẹt để tỏ ra mình trí thức hay văn minh còn hai chữ BẠO ĐỘNG, do ảnh hưởng của đấu tranh quá khích trong thế giới Hồi Giáo, bị gọi là KHỦNG BỐ phải loại trừ. Vì vậy, để thoát khỏi những ấn tượng xấu gán cho hai chữ BẠO ĐỘNG, chúng tôi dùng những chữ SỨC MẠNH BẮP THỊT (Force musculaire) đã cho loài vật và con người, từ khi sinh ra, một phương tiện đấu tranh chính yếu để bảo tồn sự sống còn của mình.

Tất cả những loài vật đều dùng SỨC MẠNH BẮP THỊT để đấu tranh với thiên nhiên và với đồng loại để nhằm có phương tiện cho sự sống còn của thân xác mình. Con người cũng là một sinh vật và không thoát khỏi cái luật đấu tranh bằng SỨC MẠNH BẮP THỊT ấy. Sánh với những loài vật, SỨC MẠNH BẮP THỊT của con người còn thua kém xa một số những con vật khác như voi, cọp, sư tử vân vân. Cái khác biệt giữa người và các loài súc vật là con người có một bộ óc thông minh để từ đó tạo cho mình một sức mạnh mà các loái vật không có. 

Đó là SỨC MẠNH TRÍ TUỆ . Cái sức mạnh này gồm việc khám phá ra những quy tắc vận hành thiên nhiên để tìm cách khống chế thiên nhiên phục vụ cho mình. Trong cuộc sống chung giữa người với người, phần SỨC MẠNH TRÍ TUỆ là đặt ra những Luật Lệ quy định việc sống chung cho có HÒA BÌNH, tôn trọng mỗi cá nhân dựa trên câu "Nếu không muốn người khác làm điều gì cho mình, thì mình đừng làm điều ấy cho người khác" (TỰ DO CÁ NHÂN và những NHÂN QUYỀN khác), và khi va chạm giữa những cá nhân thuộc cộng đồng xã hội, thì phải có những quy tắc DÂN CHỦ và lương tâm CÔNG LÝ để giải quyềt.

Khi có đấu tranh giữa người và người, việc sử dụng SỨC MẠNH TRÍ TUỆ là ưu tiên, nghĩa là đấu tranh ÔN HÒA. Nhưng nếu phía đối tượng đấu tranh cố tình không những không tôn trọng sức mạnh trí tuệ, mà còn sử dụng sức mạnh bắp thịt để đàn áp, thì phía kia cũng phải dùng SỨC MẠNH BẮP THỊT để tự vệ hoặc khắc phục đối phương tuân theo những gì mà SỨC MẠNH TRÍ TUỆ đã làm cho con người sống cao hơn loài vật.

Trong cuộc đấu tranh hiện nay, CSVN đã cố chấp khinh miệt SỨC MẠNH TRÍ TUỆ, nên quần chúng đành phải sử dụng SỨC MẠNH BẮP THỊT.

Trong những tháng gần đây, mức tăng của đấu tranh với sử dụng SỨC MẠNH BẮP THỊT tăng lên theo «cấp số nhân«, bằng những hành động cụ thể như :
=>       Đốt những kho hàng Tầu độc hại 
=>       Ném bom xăng vào nhà những đảng viên CSVN cướp bóc của chung thành của riêng để xây nhà cửa lộng lẫy.
=>       Vân…vân…

Chúng tôi gọi đây là «NỔI DẬY DU KÍCH«  khi mà cuộc TỔNG NỔI DẬY chưa có thể thực hiện được. Với mức tăng «NỔI DẬY DU KÍCH«  cấp số nhân ngày nay, thì việc TỔNG NỔI DẬY sẽ tới gần để chôn vùi Cơ chế CSVN hiện hành đang đi xuống dốc thực sự !


Đám bưng bô tìm cách cứu CSVN
bằng Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo

Trong hai phần trên, chúng tôi đã trình bầy rõ rệt hai sự việc chính sau đây :

*          Ý chí kiên quyết của Dân Tộc Việt Nam là phải CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN để cứu nước ;

*          Dân Tộc Việt Nam  không còn tin tưởng vào đảng CSVN nữa và đang đấu tranh bằng hành động cụ thể với SỨC MẠNH BẮP THỊT để đi đến chôn vùi CSVN.

            Trong lúc Dân Tộc đang đấu tranh tiến dần đến cho chôn vùi đảng CSVN, thì tại Hải ngoại này, chính những người trong hàng ngũ gọi là chống CSVN lại đi ngầm với CSVN để :

=>       ÂM MƯU XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 cho đảng được hài lòng và gỡ khỏi NGÀY LỊCH SỬ kết án những tội ác của đảng CSVN.

=>       ÂM MƯU TIẾN TỚI HÒA HỢP HÒA GIẢI GIẢ TẠO nhằm :
&         Tiếp tay cho đảng CSVN kéo dài Cơ chế tội ác hiện giờ, tức là thực hiện CƠ CHẾ CSVN (Tập 2) dưới một hình thức nới rộng mà CSVN vẫn giữ chủ chốt.
&         Tiếp tay cho những Lãnh đạo CSVN ăn cướp được nhiều tài sản được hạ cánh an toàn ở nước ngoài với tài sản của họ.

&         Đám bưng bô này, một mặt khác, nịnh bợ, liên hệ với những Dân biểu, Nghị sĩ nước ngoài, nhất là Hoa ky, nhằm nhờ họ dùng quyền lực ấn định một hình thức Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo với đang CSVN. Nếu có bàn tay nước ngoài, tỉ dụ Hoa kỳ, áp đặt một hình thức Hòa Hợp Hòa Giải lên đầu Dân Tộc VN, thì thật là chua chát :
(i)        Lần thứ nhất, NGÀY 30/4, Hoà kỳ góp phần trao Dân Tộc VN vào nanh vuốt độc ác của Cộng sản (Tập 1) ;

(ii)       Lần thứ hai , MỘT NGÀY TRONG TƯƠNG LAI (?), Hoa kỳ lại góp phần trao Dân Tộc  VN vào nanh vuốt CSVN dưới chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải giả tạo, nghĩa là Cơ chế CSVN tiếp tục (Tập 2) vậy.

Việc làm của đám bưng bô CSVN lúc này đúng là hành động PHẢN BỘI lại Dân Tộc Việt Nam vậy !

Một dòng KẾT LUẬN : Muốn chống Tầu, thì phải chôn vùi CSVN ; Muốn chôn vùi CSVN, thì phải dẹp đám bưng bô CSVN nằm trong hàng ngũ chúng ta.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 23.03.2015__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

Popular Posts

My Link