Vietnam

===quochan.jpg

 

Ngày 30.4, vốn là ngày đại tang, ngày QUỐC HẬN của VNCH.

Friday, August 31, 2012

Những vườn hoa dẹp tuyệt vời !!


Nhng vườn hoa dp tuyt vi !!

Beautiful Gardens