Friday, January 30, 2015

Hai Hình Ảnh, Hai Chế Độ

From: tadangquang0
  Hai Hình Ảnh, Hai Chế Độ

 CONG SAN VN = GIAN-AC + NOI LAO + THAM-NHUNG...

      a
        Nghị viên nghiêm trang                      Các dân biểu Quốc Hội nước                                         CHXHCN/VN
                                                                      đang chăm lo việc Nước trong                                    giấc mơ !
  

a
Công khai thách đố!                                        Công an Việt Cộng bịt miệng !


a
Tự do biểu tình                                     Đàn áp biểu tình !


Giương biểu ngữ                                               Hạ biểu ngữ !


a
Dân cử dân bầu hay Đảng cử Dân bầu ?

a
Tờ báo của những người "xâm mình" hay cơ quan trung ương của đảng... ta ?


a Cô giáo thanh lịch dịu hiền !                       Cô giáo ngày nay tay sắt !  


a
Sân học đường hiền hòa !                                 Nay... sàn đấu võ tự                                                   do !


a
Tuổi xanh sinh hoạt lành mạnh !            Nay, y như "phim" xã hội đen ! 


a
Gái Việt thùy mị duyên dáng đoan trang !           Hiện tại, nóng bỏng,                                                                hở hang !


a
Gái Việt ngày vinh qui --->      ngóng chờ... Đại Hàn chọn lấy !


a
Khô sạch ---> ... ướt dơ !


a
 Tổ quốc danh dự trách nhiệm !                     Ngu dại ! Chỉ biết còn                                                                 đảng còn mình.  


Popular Posts

Popular Posts

My Link