Monday, May 9, 2016

Vũng Áng , mồ chôn đảng CSVN?


* * * *
                                                                                                                                                                                Ném Mác Xít vào mồ lãng quên ...

"TÔ GIỚI VŨNG ÁNG"  TẠI HÀ-TĨNH NAY THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA TÀU CỘNG,
VÙNG ĐẤT CỦA TỔ QUỐC MÀ NGƯỜI VN BỊ CÂḾ LAI VÃNG TỚI.

Vũng  Áng , mồ chôn đảng  CSVN?
Kính mi quý thính gi theo dõi cuc phng vTS Kinh Tế Nguyn Phúc Liên v đ tài Vũng Áng,
m chôn đng CSVN? Chương trình do anh Đoàn Trng Hiếu thc hin trên H thng ĐàiPhátThanh
Vit Nam phát trên 6 Tiu bang ti Hoa Kỳ và trên Internet ti đa ch:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Image result for VŨNG ÁNG:CHỖ THẢI RÁC ĐỘC QUỐC TẾ

 

__._,_.___


Posted by: "Nhat Lung"

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link