Friday, February 27, 2015

SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓ (Thơ tặng "đội ngũ bưng bô VC ở hải ngoại")

---------- Forwarded message ----------
From: <ngophu
Date: 2015-02-26 9:11 GMT-05:00

Thái-Dương Thành, FEB-26-15

Thấy thi-phẩm “SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓ” của thi ông Nguyễn-Đạt quá hay, xin bèn gót họa lại đôi câu :

BÙA ĐÔ-LA

Cần chi Việt-Cộng phải xài bùa.
Xử-dụng “Đô-la” khỏi sợ thua.
Tị-nạn mê tiền vồ vập nịnh.
Lưu-vong hám bạc đổ xô xua.
Nằm vùng khoa bảng càng theo bợ.
Nội tuyến sĩ phu cũng áp hùa.
Một lũ tội đồ trợ bạo đảng,
Lừa dân bán nước vẽ còng cua.

TDT, FEB-26-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

========================================================================================================================================================================

From: Dat Nguyen
Sent: Thursday, February 26, 2015 12:26 AM
To: 
Cc: 
Subject: SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓ (Thơ tặng "đội ngũ bưng bô VC ở hải ngoại")Thơ tặng "đội ngũ bưng bô VC ở hải ngoại":

SINH TỬ PHÙ VC BIẾN NGƯỜI THÀNH CHÓ

Những kẻ thăm quê, bị dính bùa
Biến thành con rối quyết ăn thua
Quay về Mỹ Quốc, chơi "sừng sỏ"
Trở lại Cộng Đồng, quậy búa xua
Núp bóng Cờ Vàng, nguyên bọn phản (1)
Bưng bô Vẹm Đỏ, cả bầy hùa (2)
Hăng say hơn chó ăn phân thủm
"Ný nuận" ngang phè vượt hẳn cua!

Nguyễn Đạt
February 25, 2015

(1) Chúng nó lòi đuôi cáo khi gọi người Quốc Gia chống Cộng là "giặc Cờ Vàng" dù chúng nó cứ len lỏi đứng trong hàng ngũ của người Quốc Gia chống Cộng tôn thờ Cờ Vàng .

(2) Vì bênh vực tên "bộ đội cụ Hồ" Điếu Cầy qua Mỹ thi hành kế hoạch phát động phong trào "chối bỏ Cờ Vàng của người Quốc Gia" và phong trào đấu tranh dân chủ kiểu VC là "đứng dưới lá cờ đỏ, cờ máu của VC và tôn thờ tên đại ác tặc Hồ Chí Minh" mà lũ chó đẻ dính "sinh tử phù của VC" hung hăng hồ hởi ngày đêm xúm nhau quyết liệt tru sủa quấy rầy những ngườI Quốc Gia chống Cộng ở hải ngoại dù bị ăn hèo vỡ mõm vẫn không chừa .

Trên danh nghĩa , lũ chó đẻ này chỉ trở mặt cắn người Quốc Gia chống Cộng chứ không trở cờ (để hoạt động nằm vùng được hữu hiệu hơn), nhưng qua thái độ chúng nó khinh thường Cờ Vàng khi gọi những người Quốc Gia chống Cộng là giặc Cờ Vàng khi họ chỉ trích tên VC Điếu Cầy chối bỏ Cờ Vàng và tôn thờ Hồ Chí Minh khi tránh né quanh co, không dám phê bình tên đại tội đồ của dân tộc VN, những ngườI Quốc Gia chống Cộng đã thấu rõ tim đen của lũ chó bị cấy sinh tử phù của VC này .


Chúng nó có tịch sẽ bị giật mình và sẽ ngoác mõm tru sủa tối đa .
Chờ xem chúng nó là ai .


__._,_.___

Posted by: Paul Van 

Popular Posts

Popular Posts

My Link