Monday, April 6, 2015

CIA TẠI VIỆT NAMNGHE LIVE:

           http://daiphatthanhvietnam.com/

Nghe qua điện thoại(231) 460-1160


ĐÀI PHÁT THANH VIỆT NAM
Oklahoma – Atlanta – Maryland – Virginia – Washington DC – New Mexico


Mai Ly & Hồng Phúc
phỏng vấn
Giáo sư NGUYỄN VĂN LỤC

CIA TẠI VIỆT NAM
LINKS:

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4800 / Virus Database: 4311/9461 - Release Date: 04/05/15

__._,_.___

Posted by: Hieu Doan 

Popular Posts

Popular Posts

My Link