Tuesday, April 7, 2015

ĐỒNG BÀO PHẢI LÀM GÌ ???ĐNG BÀO PHI LÀM GÌ ???

Chúng ta phi làm gì? 90 ngàn công nhân xung đường biu tình đình công đòi thc thi quyn li căn bn ca người lao đng; hàng vn đng bào khp nơi vn tiếp tc đi tài sn, nhà đt b nhà cm quyn cng sn đc tài cưỡng chiếm; hàng triu triu người dân kéo lê cuc sng cùng kh vô vng.

Tp Th Cu Chiến Sĩ VNCH gm c Quân Đi, Cnh Sát Quc Gia và các lc lương bán quân s như Cán B Phát Trin Nông Thôn v.v... mt tng hp lc lương hùng hu hi ngoi có kiến thc, ky năng, ky lut, y' chí chiến đu...; nhưng đã b tiêm thuc an thn ng vùi sut mt thp ky dưới s im lng, hnh tiến, kiêu căng, lm lì ca lnh t mang hc v, cp bc đã được mt s người trng n

Chúng tôi đã nhiu ln tiếp xúc vi nh v tướng lãnh :Thiếu Tướng Lê Minh Đo và Thiếu Tướng Nguyn Khc Bình, c hai cùng quan nim rng : tp th chiến sĩ đt hy vng vào mt nhân vt có trình đ, kiến thc, lưu loát ngoi ng và có nhiu tiếp xúc vi iên chc Hoa Ky.

Trong cơ quan, xí nghip, thông thường qua th thách t 3 đến 6 tháng; đ đ kết lun đi tượng nhn vic có kh năng đm trách công vic, chc phn giao phó hy không. Nhưng 10 năm đi qua; nhn v tướng lãnh tiến c, hu thun cho Giáo sư, Tiến Sĩ, Khoa Hc Gia, nhà toán hc, nhà văn, nhà thơ, nhà binh đào ng hay b ng chưa kết lun được sao?

Chúng tôi đau lòng nhìn thy và chu đng s bt lc, bt đng ca môt tp th mà bn thân tôi cũng là mt thành phn bé nh trước hot đng công khai ca bn Vit Gian Vit Cng tng bước thôn tính cng đng Người Vit ti hi ngoi.

Xin đt li câu hi : Chúng ta phi làm gì? Xin đng th ơ, vì đim đng ca chúng ta hin nay là v trí chiến đu cui cùng không th b chy, bt  kh di tn, không cam phn nhc nh đu hàng mt ln na.

Paul Vân
 ==================
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

My Link