Sunday, April 5, 2015

TÌNH ĐỒNG LOẠI NHƯ RI (photos) THÌ CSVN KHÔNG BAO GiỜ CÓ .TÌNH ĐỒNG LOẠI NHƯ RI (photos)
THÌ CSVN KHÔNG BAO ZỜ KÓ .

From: ban dieu hop <>
To: "vn-share-news 
Sent: Saturday, April 4, 2015 11:09 AM

Subject: [VN-SHARE-NEWS] TINH NGUOI   
                             

Hình Dung Lịch Sử và Tình Người Trong Cuộc Chiến  tại Miền Nam Việt Nam
 
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam … tay súng …
 
…Tay bồng trẻ thơ .
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 1965-1973
 
… Tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh
 


__._.__>

     
           

.__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

Popular Posts

My Link