Wednesday, April 8, 2015

VÌ SAO RA ĐI


Xin Kính Chuyển
Tố Nguyên
==============
Thưa quý bạn,
    Khi đọc bài: "Quê hương là gì hở mẹ...?!" của Sông Lô Lê Nam Sơn trên Diễn Đàn này thì tôi cảm thấy bùi ngùi và chua xót cho đất nước chúng ta!... Tôi mạo muội xin đóng góp bài thơ thô thiển của tôi để chia sẻ cùng bạn, và các vi hữu trên Diễn Đàn .
         Kính,
      Mặc Hậu


 ((_/ Ì SAO RA ĐI...

Chôn nhau cắt rún vốn quê nhà
Đạm bạc  dưa rau  vẫn mặn mà
Nghĩa nặng tình thâm tròn chữ đạo,
Quê hương thắm thiết chả phai nhòa!...
                     *
Sáng sớm anh em bước khỏi nhà
Cà phê một tách, mấy bình trà
Láng giềng, xóm cận đồng qui tụ
Đủ chuyện hàn huyên thấy ấm mà!
                     *
Cảnh thú điền viên với tuổi già
Tâm hồn sảng khoái hát âu ca
Nô đùa chúng cháu cùng cười cợt,
Mộng ước đơn thuần vẫn lánh xa !...
                     *
Đất nước hòa bình sướng biết bao ...
Nhiều người hớn hở vẫy tay chào
Nhìn qua Nhật Bản đều thèm khát,
Đấu cật chung lưng kiến thiết nào?!...
                     *
Nào ngờ  quỷ đỏ  bậc  vua lừa
Ngọt lịm  ngôn từ  đã đẩy đưa
Tráo trở điêu ngoa nghề lũ chúng,
Lấy mưu Tào Tháo giết không chừa!...
                    *
Ấu trĩ  tin lời  bọn đỏ ngầu
Năm dài "cải tạo " đã in sâu.
Rừng thiêng nước độc vùng đày ải
Chém giết không đao, họ gớm đâu!...
                   *
Nông cạn một giây hại cuộc đời
Suy đi, tính lại chẳng nên người
Chôn vùi tuổi trẻ ôi hoang phí,
Tiếc nuối làm chi lỡ khóc cười !!!...
                     *
Liên quan đám trẻ bị xô rồi
Lý lịch ba đời khó nhảy trôi
Bị xóa tên vào trường Đại Học    (1)
Con ông cán cuốc dễ bề thôi ....
                   *
Bây giờ tạm gác lại tình thương
Cất bước ra đi lắm đoạn trường
Kẻ tiển người đi, đôi ngấn lệ …
Cam lìa xứ sở đến tha phương!!!...
                 *
Đất nước thân yêu vốn mặn mà
Đành rời  chốn ấy  phải đi xa.
Cộng nô bạo ác thôi đành chịu,
Lưu luyến bùi ngùi gạt lệ sa !...
                 *
Vì sao bỏ xứ, sống tha phương?....
Việt cộng hung tàn quá bất lương
Giở thói bưng biền thôi giã biệt,
Dân lành xiết họng thật đau thương!...
                 *
Chủ nghĩa phi nhân mãi xích xiềng
Tù đày, chém giết xảy triền miên.
Nhân quyền, dân chủ đều vong mất,
Thà sống Tự Do khỏi lụy phiền
                 *
Đất lành chim đậu tất nhiên thôi.
Bất nghĩa, vô nhân đã đụng rồi.
Bịp bợm, vua lừa đâu tín nhiệm,
Trượng phu, quân tử hẳn tìm tòi…. 
                  *
Lịch sử năm xưa Tướng Nguyễn Bình (2)
Đem lòng  ái quốc  đặt niềm  tin.
Tham gia  hợp tác  tên "hồ" tặc,
Cái chết phi tang, bởi  trá hình            (3)
                 *
Giờ đây lắm bọn vẫn còn tin
Kiếm chác hư danh mặc kẻ kình
Việt cộng kinh qua sao hợp tác ?...
Đừng quên cận đại dễ trầm mình
                  *      
 Đừng quên cận đại dễ trầm mình
 Dĩ vãng rành rành đã chứng minh
 Háo lợi ham danh trò bẫy sụp,           (4)
Tháng tư Ất Mão hiện nguyên hình.   (4a)
                   *
Cộng sản luôn luôn bọn tráo lời
Bốn lăm xin nhớ biết bao người           (5)
Bảy lăm tái diễn màn tang tóc,            (6) 
Hãy nhớ đừng quên đám bịp đời!...

 Mặc Hậu (Hoa Kỳ, Dec 29.1995)

Chú thích:
              (1) Cháu Nguyễn mạnh Huy TP Qui Nhơn đã thi đậu với điểm tối ưu lả 26,5 mà vẫn rớt vì lý lịch, so điểm chuẩn thành phần lao nông là 20,5.  Còn cậu ấm, cô chiêu dưới điểm thành phần lao nông vài điểm, hoặc đặc cách bằng cách này hay cách khác để giành ưu tiên nhất. Vì cháu Huy là con Cố Trung Úy Nguyễn bá Niên của Sư Đoàn 9 Bộ Binh (VNCH) đã tử trận năm 1965. Còn các hoc sinh khác như Phan vĩnh Hiệp, Huỳnh nguyễn Hoàng….ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Đà Nẳng có dính dấp chế độ cũ đều không được vào Đại Học cùng số phận như cháu Nguyễn mạnh Huy.
             (2) là Tướng của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tham gia hợp tác với Hồ chí Minh với chiêu bài "chống Pháp". 
             (3)  Đọc "Nam Bộ Kháng Chiến" của cựu ký giả lão thành Nam Đình (Trần tấn Quốc?) nói về cái chết của Tướng Nguyễn Bình trên đường về Bắc để gặp Hồ tặc, và đã báo cho phòng 2 Pháp để mượn bàn tay thanh tóan thành phần Quốc Gia chân chánh (đăng nhật báo Đuốc Nhà Nam nguyên gốc Thần Chung của Nam Đình những năm 1971 - 1974 tại Sàigòn).
             (4) Ông Trịnh vĩnh Bình gốc Sóc Trăng, mang quốc tịch Hòa Lan. Một người quốc tịch Pháp đã trở về đầu tư và hợp tác rồi bị tù như Nguyễn gia Thiều, là chồng của hoa hâu Hà kiều Oanh.
             (4a) Ý nói đến "Tháng Tư Đen năm 1975" là năm Ất Mão .
             (5 & 6)  Ý nói năm 1945, Cộng sản đã giết Lý Đông A, Tạ thu Thâu, Phan văn Hùm, Trương tử Anh, Phạm Quỳnh....và ý nói tái diễn năm 75 đã giết gián tiếp Cố Luật sư Trần văn Tuyên, nhà văn Nguyễn mạnh Côn, cố Học giả Hồ hữu Tường, cố Thủ Tướng Phan huy Quát ....
__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

My Link