Wednesday, November 26, 2014

Điếu Cày không phải là VC thì còn ai không là VC ?


Ngày 9 tháng 11 năm 2014
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Điếu Cày không phải là VC thì còn ai không là VC ?

Tên bộ đội cụ Hồ mang dép tổ ong qua Mỹ xua tay chê bỏ Cờ Vàng thì chắc chắn là nó còn mê cờ máu của tên đại tội đồ dân tộc thằng giặc già Hồ Chí Minh rồi nên nó không thể chấp nhận Cờ Vàng là lá bùa trừ ma diệt quỷ VC, là lá cờ của tự do dân chủ chống độc tài cộng sản khát máu, bán nước giết dân .

Những thằng nâng bi tên bộ đội cụ Hồ công khai chê bỏ Cờ Vàng là nhóm "dư luận viên" VC trà trộn trong hàng ngũ Quốc Gia chống Cộng để phân hoá, lũng đoạn, khống chế cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản .

Chúng nó  điên cuồng bênh vực Điếu Cày tên bộ đội cụ Hồ mang dép tổ ong qua Mỹ và công khai chối bỏ Cờ Vàng của người Quốc Gia chống Cộng nhằm phát  động kế hoạch thi đua chê bỏ Cờ Vàng tại Mỹ, khởi đầu bằng  tên bộ đội cụ Hồ Điếu Cày .

Chúng bay đừng hòng đem Mỹ ra  làm ngáo ộp . Chúng bay đừng hòng đem đài Sinh Bắc Tử Nam của Trúc Hồ ra làm ngáo ộp . Chúng bay  đừng hòng nhân danh Việt Tân để làm ngáo ộp . Bất cứ tên nào, tổ chức nào bênh vực tên bộ đội cụ Hồ Điếu Cày (là kẻ mượn danh nhà tranh đấu dân chủ trong nước nhưng khi vừa đặt chân lên phần đất dân chủ tự do liền công khai chê bỏ Cờ Vàng của  người Việt tị nạn cộng sản) tức thì hiện nguyên hình là kẻ vô tình (vì ngu xuẩn, ngây thơ) hay cố ý tiếp tay với Điếu Cày phát động phong trào, chiến dịch chối bỏ Cờ Vàng tại hải ngoại .

Đừng hòng dùng những lý luận nhảm nhí sặc mùi vẹm nằm vùng để bênh vực vẹm, y như thành phần thứ ba ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản trước năm 1975 .

Đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản ngày nay không dễ ngây thơ mắc lừa bọn nằm vùng trong hàng ngũ quốc gia để đâm lưng chiến sĩ quốc gia chống cộng đâu . Đừng hòng, dù chúng bay hùa nhau sủa tru gầm rống đủ mọi cách để tiếp tay cho tên bộ độI cụ Hồ là thằng VC Điếu Cày qua đây nằm vùng để gây dựng phong trào chối bỏ Cờ Vàng của người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản .

Nguyễn Đạt

TÂM ĐIẾU CÀY DÂN TỊ NẠN ĐÃ THẤU


On Tuesday, November 11, 2014 11:19 PM, "Dat Nguyen wrote:


 
CÁM ƠN ĐIẾU CÀY "BỘ ĐỘI CỤ HỒ"

Ngẫm lại, cám ơn chú Điếu Cày
Cờ Vàng dị ứng thế mà hay
Chống, bênh tiếng nói càng sôi nổi
Quốc, Cộng lằn ranh đã tỏ bày
Nối giáo giặc thù hùa góp sức
Bưng bô đảng ác xúm chung tay
Ngu đần ný nuận phơi gan ruột
Bán nước buôn dân lộ mặt mày


Nguyễn Đạt
November 9, 2014


CHỈ CÓ ĐỒ NGU HAY TAY SAI VIỆT CỘNG 
MỚI MUỐN XOÁ BỎ LẰN RANH QUỐC - CỘNG

Muốn xoá lằn ranh Quốc - Cộng đi
Hô hào "hoà hợp" với Vi xi ?
Giặc Hồ bán nước, luôn gieo ác
Đảng Vẹm buôn dân, cứ bám lì
Hiệp ước dâng Tàu, tay bút ký
Lịch trình chiếm Việt, tháng năm ghi
Nếu mong thoát khỏi vòng nô lệ
Tức khắc san bằng Lăng "Chính Mi" (1)

Nguyễn Đạt
November 9, 2014

(1) Nếu mong thoát ách nô lệ của Tàu Khựa, cần phải lật đổ đảng và nhà nước Việt cộng là thế lực cầm quyền buôn dân bán nước đương thời . Bọn chúng tôn thờ Hồ Chí Minh là tên đại tội đồ của dân tộc Việt Nam chưa từng có trong lịch sử kiêu hùng của dòng giống Tiên Rồng chúng ta .

Không thể nào bắt tay với bè lũ bán nước mà giữ được nước vì VC sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt những ai chống lại Tàu Cộng, những ai làm cản trở kế hoạch bán nước cho Tàu của bọn chúng .

Qua vụ Điếu Cầy, người tỵ nạn có thể biến hóa them nữa để lời dậy của tổ tiên trở thành một bài học chính trị truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau: Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, lấy cờ Vàng thử tranh đấu.

Ngày 9 tháng 11 năm 2014
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Điếu Cày không phải là VC thì còn ai không là VC ?

Tên bộ đội cụ Hồ mang dép tổ ong qua Mỹ xua tay chê bỏ Cờ Vàng thì chắc chắn là nó còn mê cờ máu của tên đại tội đồ dân tộc thằng giặc già Hồ Chí Minh rồi nên nó không thể chấp nhận Cờ Vàng là lá bùa trừ ma diệt quỷ VC, là lá cờ của tự do dân chủ chống độc tài cộng sản khát máu, bán nước giết dân .

Những thằng nâng bi tên bộ đội cụ Hồ công khai chê bỏ Cờ Vàng là nhóm "dư luận viên" VC trà trộn trong hàng ngũ Quốc Gia chống Cộng để phân hoá, lũng đoạn, khống chế cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản .

Chúng nó  điên cuồng bênh vực Điếu Cày tên bộ đội cụ Hồ mang dép tổ ong qua Mỹ và công khai chối bỏ Cờ Vàng của người Quốc Gia chống Cộng nhằm phát  động kế hoạch thi đua chê bỏ Cờ Vàng tại Mỹ, khởi đầu bằng  tên bộ đội cụ Hồ Điếu Cày .

Chúng bay đừng hòng đem Mỹ ra  làm ngáo ộp . Chúng bay đừng hòng đem đài Sinh Bắc Tử Nam của Trúc Hồ ra làm ngáo ộp . Chúng bay  đừng hòng nhân danh Việt Tân để làm ngáo ộp . Bất cứ tên nào, tổ chức nào bênh vực tên bộ đội cụ Hồ Điếu Cày (là kẻ mượn danh nhà tranh đấu dân chủ trong nước nhưng khi vừa đặt chân lên phần đất dân chủ tự do liền công khai chê bỏ Cờ Vàng của  người Việt tị nạn cộng sản) tức thì hiện nguyên hình là kẻ vô tình (vì ngu xuẩn, ngây thơ) hay cố ý tiếp tay với Điếu Cày phát động phong trào, chiến dịch chối bỏ Cờ Vàng tại hải ngoại .

Đừng hòng dùng những lý luận nhảm nhí sặc mùi vẹm nằm vùng để bênh vực vẹm, y như thành phần thứ ba ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản trước năm 1975 .

Đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản ngày nay không dễ ngây thơ mắc lừa bọn nằm vùng trong hàng ngũ quốc gia để đâm lưng chiến sĩ quốc gia chống cộng đâu . Đừng hòng, dù chúng bay hùa nhau sủa tru gầm rống đủ mọi cách để tiếp tay cho tên bộ độI cụ Hồ là thằng VC Điếu Cày qua đây nằm vùng để gây dựng phong trào chối bỏ Cờ Vàng của người Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản .

Nguyễn Đạt

TÂM ĐIẾU CÀY DÂN TỊ NẠN ĐÃ THẤU

Ừ, cứ tiến hành, chẳng uổng đâu
Để xem hành xử đứa ma đầu
Thằng cu bộ  đội dù hơi ngố
Guồng máy hồ ly hẳn cũng ngầu ?
Lúc ấy bất ngờ nên lạc nhịp
Bây giờ chuẩn bị chắc xuôi câu
Nhưng dân tị nạn đều trông rõ
Cờ đỏ trong lòng nó một xâu

Nguyễn Đạt
November 9, 2014


ĐIẾU CÀY LÀ "ANH HÙNG DÂN TỘC" ?

"Anh hùng dân tộc", động trời mây!
Cười đứa nâng bi rõ mặt dầy
Thường Kiệt, Quang Trung ... nào lại thế 
Ngô Quyền, Lê Lợi ... há như vầy ?
Sao ham xảo ngữ bàn rông rỡ
Còn dám ngoa ngôn luận nhụa nhầy ?
Tả đạo bàng môn ca tới bến
Điếu Cày xịt nước thối nơi đây

Nguyễn Đạt
November 6, 2014

(1)  Trần Trung Đạo viết bài "Ánh Sáng Điếu Cày" tôn xưng Điếu Cày tới bến .

Nhưng Điếu Cày xua tay chối bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chắc là còn mơ đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng bán nước giết dân khi anh ta còn làm "bộ đội cụ Hồ".

Như thế, Trần Trung Đạo đứng dưới lá cờ nào ?=========================================

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI
"ANH LÀ AI ?" (1)

Xúm xít tung hô gã Điếu Cày
Cờ Vàng trao gửi, hắn xua tay ???!!!
Bao nhiêu chiến sĩ đành liều chết ? (2)
Biết mấy H.O. chịu đoạ đày ?   (2)
Chống Cộng giết dân, nêu nghĩa cả   (2)
Diệt Hồ bán nước, tỏ lòng ngay   (2)
Xin gìn tự trọng, đừng nông nổi
Phân biệt giả chân, thế mới hay!

Nguyễn Đạt
November 2, 2014

(1) Mượn tựa đề một bài hát của nhạc sĩ Việt Khang bị VC giam tù vì có tư tưởng chống VC .

(2) Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của miền Nam VNCH đã thấm đẫm xương máu của biết bao nhiêu triệu Quân Dân Cán Chính đã hy sinh thân mệnh để chống lại giặc Hồ bán nước giết dân từ xưa đến nay .

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã làm được gì so với họ ?

Hỏi tức là trả lời .


QUÁ NGU ĐẦN NÊN KHÔNG BIẾT NHỤC ?


"Phe ta" vồ vập đến cầu thân
Chúng nó làm cao, vẻ cóc cần
Bùi Tín thừa cơ nên vểnh mặt (1)
Điếu Cày nhân dịp mới lên chân (2)
Đảng Hồ bán nước đà bao lượt
Giặc Cộng buôn dân biết mấy lần ?
Hải ngoại chốn này đầy tị nạn
Ai bày chi chuyện quá ngu đần ?

Nguyễn Đạt
November 4, 2014

(1) Năm xưa Bùi Tín là đại tá VC, phó tổng biên tập báo Nhân Dân VC trá hàng qua Pháp, vô số tên theo o bế, bưng bợ Bùi Tín, lý luận xằng rằng "chỉ có Bùi Tín mới hiểu VC, muốn chống Cộng hữu hiệu phải nhờ Bùi Tín " (sic) . VC Bùi Tín đã tỏ ra mục hạ vô nhân, vô cùng xấc láo, coi thường Cờ Vàng và thành phần H.O. của chúng ta .

(2) Bây giờ tên bộ đội Điếu Cày Nguyễn Văn Hải so với Bùi Tín còn kém xa, có thể gọi là thành phần vô học, bị bỏ tù vì "trốn thuế",  được nhà nước VC  thả ra và được Mỹ đưa qua đây không biết để dùng vào việc gì. Tên này lại cũng bắc bậc làm cao, chê bỏ Cờ Vàng như Bùi Tín . Nhữg kẻ viết bài ca tụng và bám theo nịnh bợ Bùi Tín năm xưa và Điếu Cày hôm nay thuộc thành phần nào ở hải ngoại, có phải là gốc dân tị nạn cng sản hay không, sao không biết nhục ?

Nếu không biết nhục mà lại còn hung hăng tấn công người Quốc Gia chống Cộng ở hải ngoại, chắc là thành phần trà trộn vào hàng ngũ tị nạn cộng sản, tiếm danh để tiếp tay những hạng như  Bùi Tín, Điếu Cày để chối bỏ Cờ Vàng vì còn mơ Cờ Đỏ bán nước giết dân của đảng giặc Hồ.

SO SÁNH THÁI ĐỘ CƯ XỬ VÀ NHÂN CÁCH GIỮA ĐIẾU CÀY VÀ ĐẶNG CHÍ HÙNG

So với Đặng Chí Hùng vừa được định cư ở Canada sau khi trốn ra khỏi Việt Nam qua Thái Lan và bị Việt Cộng đuổi bắt nhưng không bắt được, hành vi thái độ chối bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Điếu Cày thật vô cùng khả ố . Khi được tiếp đón với rừng Cờ Vàng, Đặng Chí Hùng đã dùng lá Cờ Vàng quấn lên trên người trước mắt mọi người . Đặng Chí Hùng còn rất trẻ so với Điếu Cày và cùng sinh trưởng dưới chế độ VC nhưng khi được qua nước tự do dân chủ văn minh tiến bộ như Canada và Mỹ, khi được đồng bào VN tị nạn cộng sản ở hải ngoại  tiếp đón nồng nhiệt, cách cư xử với đồng bào giữa hai người thật khác biệt nhau một trời một vực.So với những bài viết vạch trần thủ đoạn tàn ác phản dân hại nước của đảng giặc Hồ từ Hồ Chí Minh trở xuống, mấy bài viết chống Trung Cộng của Điếu Cày có ra gì đâu ? Thế mà có một đám người xúm nhau "nghe lời dạy" của Điếu Cày để "chống Cộng", thật là khôi hài hoạt kê ngu xuẩn có bài bản quá mức chịu đựng của con người có tâm trí bình thường .

Popular Posts

Popular Posts

My Link