Wednesday, January 14, 2015

Huỳnh Thục Vy và Trần Đức Thạch "Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam"


Huỳnh Thục Vy và Trần Đức Thạch "Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam"

Liệu câu nói thật "Tôi không thích ĐCSVN"    
có bị liệt vào loại nói xấu chế độ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự không?Nguyễn Trí Dũng và Anthony Lê "Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam"

Liệu câu nói thật "Tôi không thích ĐCSVN"    
có bị liệt vào loại nói xấu chế độ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự không?


  

Popular Posts

Popular Posts

My Link