Saturday, November 15, 2014

Bỏ chống ngoại xâm để bảo vệ ( lý thuyết ) MácVRNs (14.11.2014) – Washington DC, USA – Đội ngũ loa phường (tuyên truyền) và dư luận viên của Ban Tuyên giáo và Quân đội nhân dân Việt Nam đã quên bổn phận bảo vệ Tổ quốc nhưng lại vênh váo thuần phục kẻ thù và tung hô xác chết để giữ quyền lãnh đạo độc tôn cho đảng.
Những nội dung này đã đồng loạt xuất hiện trên hai báo điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh cầm đầu và báo Quân đội Nhân dân của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào dịp kỷ niệm 97 năm Cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga (17.11.1917-17.11.2014).
Nhưng trong những cố gắng tối đa ấy cũng thấy xuất hiện sự sợ hãi suy tàn đang chờ đợi đảng CSVN vì lãnh đạo đã nhìn nhận “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội có chiều hướng gia tăng.”
Tại sao ?

Vì chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đã chết trong thực tế từ năm 1991, đánh dấu thời kỳ cáo chung của Thế giới Cộng sản do Nga sô lãnh đạo vì đã cai trị bằng độc tài, hà khắc và sống trên xác chết của dân.
Những khuyết tật của đạo đức gỉa, lối sống bóc lột sức dân, tham lam vô đáy và tiêu diệt các quyền con người của những kẻ cầm quyền trong các chế độ Cộng sản trên Thế giới là nguyên nhân làm sụp đổ Thế giới Cộng sản.

Vì vậy, khi các Lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam không còn khả năng giáo dục cán bộ, đảng viên để duy trì “quan hệ máu thịt” với nhân dân hay thực hành câu tuyên truyền “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” thì nguy cơ tan rã đã báo hiệu.
Thất bại lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau 3 năm cầm quyền (từ 19.01.2011) là ông đã không thực hiện được như đã hứa với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

THỰC TRẠNG ĐẤT NƯỚC
Tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (suy thoái tư tưởng) trong cán bộ, đảng viên, kể cả số không ít lãnh đạo không còn tin vào sự thành công của chủ nghĩa Cộng sản đã gia tăng.

“Quốc nạn” tham nhũng càng ngày càng tinh vi và nghiêm trọng hơn. Quan liêu, lãng phí, nhóm lợi ích, chủ nghĩa cá nhân, chạy chức chạy quyền, đè nén, áp bức dân, đàn áp cưỡng chế tài sản của dân đem bán cho con buôn hay xây dựng bằng tiền dân rồi bỏ cho cỏ mọc hoang nuôi trâu bò v.v… là những chuyện không còn xẩy ra từng ngày mà từng phút, từng giây trong hệ thống cai trị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo với Quốc hội ngày 20.10 (2014): “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí có mặt còn chậm. Việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng tại nhiều cơ quan chưa hiệu quả. Một số vụ án xử lý chậm. Công tác kiểm tra thanh tra hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Công tác giám định tư pháp còn bất cập. Lãng phí thời gian và nguồn lực trong xã hội còn lớn. Trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều.”

Ngoài xã hội, giáo dục con em để tạo thành tích, sách giáo khoa lạc hậu, manh múng trong thi cử, bắt dân đóng góp ngòai tiêu chuẩn, học trò không biết sử Việt bằng truyện Tầu, tiếng Mỹ học xong nói không ai hiểu, tốt nghiệp đại học mà không biết làm gì, không có nghề để được thu nhận, tội ác do thanh thiếu niên gây ra tăng cao, nạn nghiện ngập, trộm cướp hòanh hành, băng đảng lên ngôi “hòang đế” ở nhiều khu phố, tỉnh, huyện và luật rừng đã thay pháp luật là những tệ nạn không ai trong Chính quyền dám phủ nhận.

Chuyện “cát tặc”, “lâm tặc”, “mỏ tặc”, “quặng hiếm bán chui qua biên giới cho thương lái Trung Quốc”, “hàng chui, hàng lậu, hàng bẩn độc hại từ Trung Quốc cứ tự do thông thương giết kinh tế, hàng hoá Việt từ bao năm nay mà nhà nước cứ coi như “giao hảo bình thường trong tình nghĩa vừa là đồng chí vừa là anh em”.

Ngay đến chuyện bệnh viện qúa tải, một giường Nhà thương nằm 3 bệnh nhân, nằm la liệt trên sàn nhà, ngòai hành lang, lều chõng người thăm nuôi ngổn ngang hơn trại tị nạn ở Trung Đông. Rồi chuyện Bác sỹ chẩn bệnh, biên toa mua thuốc tùy vào số tiền “lót tay” nhiều hay ít, tiền y tá, cứu thương thu ngoài luồng cũng gấp chục lần hơn tiền lương tuy là những chuyện đau lòng cho dân nhưng lại “rất bình thường” với Nhà nước vì xưa nay vẫn thế !

Nền kinh tế sau 3 năm gọi là “tái cơ cấu”, báo cáo của Chính phủ với Quốc hội ngày 20.10 (2014 viết: “Tái cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp. Tốc độ đổi mới công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo và tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP còn thấp so với các nước trong khu vực. Doanh nghiệp trong nước chưa tham gia được nhiều vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu đề ra. Tái cơ cấu đầu tư công một số nơi triển khai chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn còn lớn; việc thu hút đầu tư ngoài nhà nước vào phát triển kết cấu hạ tầng còn hạn chế. Vẫn còn một số tổ chức tín dụng yếu kém. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hiệu quả chưa cao. Hiệu quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thấp.”

Trong lĩnh vực xã hội, ông Dũng báo cáo: “Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư còn lớn. Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận dân cư nông thôn, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Số người thiếu việc làm và việc làm không ổn định còn lớn, nhất là trong thanh niên. Nợ và chậm đóng bảo hiểm xã hội còn nhiều. Nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội còn hạn hẹp. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn. Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thông tin truyền thông nhiều mặt còn hạn chế. Chưa bảo đảm tốt an ninh, an toàn mạng. Tệ nạn xã hội nhiều nơi còn phức tạp.”

KẺ THÙ LÀ BẠN AI ?
Trong khi ấy thì Trung Cộng đã công khai bành trướng lãnh thổ chiếm được của Việt Nam ở Hòang Sa và Trường Sa bằng cách kiến thiết các bãi đáp máy bay, bến cảng, biến 8 bãi đá chiếm ở Trường Sa năm 1988 thành đảo nhân tạo và xây dựng kiên cố đảo Chữ Thập thành đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa mà nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ biết tiếp tục phản đối và tái khẳng định bằng điệp khúc “Hòang Sa và Trường Sa là của Việt Nam.”
Và ông Thủ tướng Dũng cũng chỉ biết hứa với Quốc hội rằng Việt Nam: “Kiên quyết đấu tranh bằng các giải pháp phù hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội.”

Nhưng thế nào là các “giải pháp phù hợp” vì thực tế nhà nước Việt Nam đã không còn làm chủ tình hình an ninh trên Biển Đông từ Hòang Sa xuống Trường Sa.
Chẳng những thế, sau các cuộc họp tại Hà Nội ngày 27.10 (2014) giữa Quốc vụ viện Trung Cộng Dương Khiết Trì với các ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng và Phò Thủ tướng, Bộ trường Ngọai giao Phạm Bình Minh, phía Việt Nam đã đồng ý “hợp tác cùng phát triển trên Biển Đông” với Trung Cộng, đòi hỏi cốt lõi của lãnh đạo Bắc Kinh từ thời Đặng Tiểu Bình (1979).

Tin chính thức của Chính phủ Viết Nam lần đầu tiên xác nhận đòi hỏi của Trung Cộng đã được Việt Nam đáp ứng: “Hai bên thực hiện nghiêm chỉnh nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, căn cứ “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc” thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển. Dựa trên nguyên tắc dễ trước khó sau, tuần tự tiệm tiến, sớm triển khai công việc khảo sát chung, tạo cơ sở cho việc thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ đi đôi với hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này như Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc gặp tại Mi-lan, I-ta-li-a ngày 16.10.2014.”

Mấy chữ “đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ đi đôi với hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này” có ý nghĩa quan trọng vì đã vượt ra khỏi ranh giới được gọi là “lằn vắt ngang” (phân ranh giới) ở vịnh Bắc Bộ ghi trong thỏa hiệp tháng 6.2013 giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang và Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình. Và như vậy là Việt Nam đã phải nhượng bộ đòi hỏi từ bấy lâu nay của Trung Cộng để đổi lấy sự an tòan chính trị.
BẢO VỆ MÁC CHO AI ?
Một đất nước Việt Nam ngày nay như thế mà khi người dân lên tiếng đòi tự do, dân chủ và quyền con người để bảo vệ quyền lợi và sự vẹn tòan lãnh thổ của Tổ quốc trước hiểm họa xâm lược của Trung Cộng thì lại bị đàn áp dã man ở Sài Gòn và Ha Nội từ năm 2011 đến nay.
Như vậy thì còn gì gía trị của câu nói “Không gì qúy hơn độc lập, tự do” của ông Hồ Chí Minh mà đảng CSVN đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để tuyên truyền và bảo vệ ?

Nhưng khi lòng dân không còn tin vào cán bộ thì đảng viên cũng mất niềm tin vào đảng thì có phải đảng đã đi sai đường khi tiếp tục cho mình độc quyền lãnh đạo đất nước như ghi trong Điều 4 Hiến pháp 2013:Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” ?
Những thay đổi của Thế giới từ khi Nga và các nước Cộng sản ở Đông Âu tan rã từ 1989 đến năm 1991 đã chứng minh, nếu có tự do và dân chủ, không dân tộc nào trên thế giới đã dại dột lao đầu vào gông cùm của Cộng sản.

Vậy mà ở Việt Nam gần cuối năm 2014, Ban Tuyên giáo và báo Quân đội Nhân dân đã phổ biến một số bài viết tuyên truyền để cổ võ cho cuộc Cách mạng tháng 10 Nga và Chủ nghĩa Mác-Lênin và hết lời ca tụng đường lối cai trị đất nước của đảng CSVN từ khi Hồ Chí Minh “nhập cảng” vào Việt Nam thứ Chủ nghĩa sát nhân này để thực hiện cuộc được gọi là “Cách mạng mùa Thu 1945”.

Trong bài này, tôi (Phạm Trần) chỉ nêu ra 3 trường hợp:
Trong bài viết của Tác gỉa Phương Đông trên Tạp chí Cộng sản ngày 5.11.2014, cơ quan lý luận của đảng lập luận: “Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, trên thế giới, chủ nghĩa xã hội đang trải qua thời kỳ đầy khó khăn, thử thách. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội được thể lu loa đủ điều nhằm bôi nhọ và hạ thấp hình ảnh của Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng của cuộc cách mạng này là chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Họ cho rằng, Cách mạng Tháng Mười Nga chỉ có ý nghĩa địa phương, chỉ có giá trị thuần túy Nga; qua đó, phủ nhận tính tất yếu và biện chứng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như của cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, đồng thời đi tới phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.”

Phương Đông viết tiếp: “Tuy đang gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn đứng trước triển vọng to lớn, bởi lẽ, con đường mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử nhân loại, đem lại tự do, hạnh phúc thật sự cho loài người tiến bộ. Không ai và không một thế lực nào có thể phủ định hoặc hạ thấp được vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm vóc và ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười nga đối với tiến trình lịch sử nhân loại. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng cũng nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội.”

Lập luận mơ hồ và viển vông này cũng đã được ghi vào Cương lĩnh “Xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa” (Bổ sung và phát triền năm 2011) của đảng CSVN: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.”

Nhưng thứ “chủ nghĩa xã hội” mà đảng CSVN cổ võ từ bấy lâu nay là cái gì, thiên đàng hay địa ngục thì lịch sử của nhân loại đã trả lời với nhiều trăm triệu con người vô tội đã chết tức tưởi dưới tay người Cộng sản.
Ngay cả đảng CSVN cũng chưa trả nợ với nhân dân về hàng nghìn mạng sống người dân, kể cả những ân nhân của ông Hồ đã bị chôn sống, bắn chết trong Cuộc Cải cách ruộng đất đẫm máu từ 1953 đến 1956.

Quân đội Cộng sản Việt Nam vẫn còn nợ trên 5.000 vong linh ngưồi dân Huế đã bị bộ đội giết hại trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 .
Và sau cùng, hàng chục ngàn người dân, đa số vượt biển ra đi tìm tự do từ miền Nam Việt Nam sau 30.4.1975 đã bị chết trên Biển Đông cũng chưa được lịch sử “tính tội” với đảng CSVN.

Vậy mà Cương Lĩnh của đảng CSVN vẫn dám nhét chữ vào miệng dân với câu viết trâng tráo: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Namvà Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.”
Có “nhân dân” nào ở Việt Nam từ ngày đảng CSVN ra đời năm 1930 đã kiến nghị hay xuống đường biểu tình đòi hỏi phải cho mình được sống với “chủ nghĩa xã hội” ngọai lai ?
Đến phiên Hồng Hải cũng viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 6.11.2014: “Riêng Việt Nam, sau hơn 80 năm ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để định ra cương lĩnh đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo đất nước, đã vượt qua bao thử thách, giành được những thành tựu to lớn. Chúng ta kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc tinh thần khoa học, thực tiễn của lý luận chứ không phục tùng từng câu, từng ý trong trước tác của các ông. Chính điều đó đã góp phần làm cho “con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với vị thế mới, mà nhân dân và bạn bè đều thừa nhận: “chưa bao giờ, thế và lực của Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay”.”

Cuối cùng thì có thêm PGS, TS (Đại tá) Nguyễn Mạnh Hưởng hô hoán trên QĐND ngày 5.11.2014: “Trung thành, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt nó trên “cơ sở hiện thực” mới đương đại, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước là câu trả lời rõ ràng của chúng ta, làm thất bại, phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đó là trung thành, đi theo một học thuyết cách mạng và khoa học, một học thuyết thực tế; là đi tiếp lịch sử dân tộc ta đã từng đi hơn tám thập kỷ qua; là sự nối tiếp hiện thực-thực tiễn chủ nghĩa xã hội đã có, đang có ở Việt Nam, chứ không phải là “khư khư giữ lấy” một “chủ nghĩa hết thời”, “phi hiện thực”, một “lý tưởng mơ hồ”, cũng không phải là để “tự trấn an” như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.”
Tất nhiên là những lời biện bạch, chạy tội cho Nhà nước Việt Nam dựa vào Chủ nghĩa phá sản và lạc hậu của Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh cần phải hô to khắp làng khắp xóm để cho đảng tồn tại mãi mãi thì những cái loa khóm phường và dư luận viên mới có cơm ăn và áo mặc.
Chỉ tiếc rằng nếu đất nước và con người Việt Nam cứ còn mãi những con người có đầu mà thiếu óc lãnh đạo thì đến bao giờ mới hết lầm than ?

Phạm Trần
—–
Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.
Chỉ còn 3 năm nữa là tròn 100 năm cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại – cuộc cách mạng đã mở ra cả một kỷ nguyên mới trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Năm 2017 sẽ là một năm quan trọng, khi mà từ những năm 1990, sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Đông Âu và Liên Xô, các thế lực chống cộng hoan hỉ chờ mong “cuộc thử nghiệm CNXH” sẽ chấm dứt trên toàn cầu vào năm đó hoặc trước năm đó.
Thế nhưng các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) còn lại trên thế giới vẫn đang vững vàng trên con đường mình đã chọn.”

(Trung Hiếu, Voice of Viet Nam, VOV- 7.11.2014, Hà Nội)

Lập luận của Tác gỉa Trung Hiếu xuất hiện trên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ảnh lối nhìn một chiều của những cán bộ làm công tác tuyên truyền đang tìm mọi cơ hội để bênh vực cho quyết định “tiếp tục kiên định
Điều 4 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Nhóm chữ “các nước xã hội chủ nghĩa” mà Trung Hiếu không dám nói trắng ra là “Cộng sản giáo điều” còn sót trên Thề giới chẳng qua chỉ là 4 nước Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba tồn tại để theo đuổi lợi ích riêng của mỗi quốc gia.

Trong thực tế thì từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 9 năm 1997 các nhà lãnh đạo Trung Hoa do Lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình điều khiển từ bên trong, tuy không dứt khoát xa lìa Chủ nghĩa Mác nhưng đã biết khai thác những nguyên lý cơ bản của Mác để thực thi chính sách kinh tế thị trường mở cửa, hợp tác với thế giới bên ngòai để phát triển đất nước phù hợp với hòan cảnh của Trung Quốc gọi là “Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc”

biết rõ các nước Tư Bản, đứng đầu là Hoa Kỳ, không có tham vọng xâm lấn lãnh thổ và biển đảo Việt Nam nên lời kêu gọi chống cái gọi là “diễn biến hòa bình” của các nước Tư bản muốn xóa hết các nước Cộng sản còn sót trên Thế giới
*************
Ăn gian nói dối trong xã hội Việt Nam luôn luôn bị lên án là bất chính thì bệnh “suy thoái về đạo đức, lối sống” triền miên của đảng viên Cộng sản đang phá họai đất nước có phải là bất nhân không ?
Từ mất phẩm chất đến phi văn hóa và lễ giáo của dân tộc nên đội ngũ tuyên truyền của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn không ngừng mơ sảng tin rằng: “Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.” (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)

Cương lĩnh tự chế còn nhét chữ vào miệng dân để bịa đặt thêm: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta….”
Có thứ “nhân dân Việt Nam” nào đã làm đơn hay biểu tình xin ông Hồ Chí Minh rước Mác-Lênin vào Việt Nam để tôn thờ từ 84 năm qua (1930-2014) ?
Vậy mà trong dịp kỷ niệm

Riêng Việt Nam, sau hơn 80 năm ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để định ra cương lĩnh đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo đất nước, đã vượt qua bao thử thách, giành được những thành tựu to lớn. Chúng ta kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc tinh thần khoa học, thực tiễn của lý luận chứ không phục tùng từng câu, từng ý trong trước tác của các ông. 

Chính điều đó đã góp phần làm cho “con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với vị thế mới, mà nhân dân và bạn bè đều thừa nhận: “chưa bao giờ, thế và lực của Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay”.
(Hồng Hải, Báo Quân đội Nhân dân, 06.11.2014)

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay”

  

Bác bỏ lý luận sai trái của ĐCSVN

 


Nguyễn Trung Lĩnh (Danlambao) - Tôi đọc bài “Đa nguyên, đa đảng, Việt Nam không cần” thấy rất ấu trĩ, ngây ngô của ĐCSVN, chỉ lừa bịp được những cá nhân ít học, không có tố chất và ít quan tâm về xã hội - chính trị, chưa có hiểu biết nhiều, những kẻ hèn mạt, sợ sệt, nịnh hót đảng cầm quyền hiện nay. Bài viết nhằm phục vụ những cá nhân hiện đang có quyền cao, nhiều bổng lộc và tham nhũng tại Việt Nam. Còn lại 99% người dân Việt Nam không thể chấp nhận được. Bài có 5 phần tôi xin để trong dạng chữ nghiêng và phản bác lại theo từng phần.

Phần I: “Đa nguyên, đa đảng, Việt Nam không cần

- Thứ nhất: Thực chất âm mưu của các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam đòi đa nguyên, đa đảng là nhằm tạo tiền đề cho việc ra đời và công khai hóa, hợp pháp hóa lực lượng đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.”

I.1. Nói “các thế lực thù địch” là sai lầm cơ bản. Bản thân Lãnh đạo ĐCSVN xưa nay không biết hành xử chính trị đúng đắn, làm toàn những việc phi chính trị như:

- Từng bước tiêu diệt các nhóm và tổ chức không nghe mình, phê phán mình, đối lập cạnh tranh với mình từ 1945 đến nay. Tức tự cho ý kiến của mình là chân lý duy nhất đúng. Ai trái ý mình là phản động, cần triệt phá. Chính đây là quan điểm sai trái cần loại bỏ.

- Thực hiện cải cách ruộng đất 1950-1957 giết chết hơn 170.000 người ở miền bắc.

- Bắt bớ bỏ tù nhiều người trong vụ “Văn Nhân Giai Phẩm”. Chẳng qua là tiêu diệt những cá nhân có tư tưởng phê phán các hoạt động của ĐCSVN.

- Quyết tâm cưỡng chiếm miền Nam bằng bạo lực để rồi mang lại một cuộc chiến tranh lớn gây chết chóc và thương tật cho nhiều triệu người Việt Nam, dân tộc ta mất một thời gian dài lo cho chiến tranh mà quên chuyện làm ăn sinh sống dẫn đến tụt hậu nghiêm trọng so với thế giới, gây chia rẽ sâu sắc trong lòng dân tộc. Chúng ta hoàn toàn có thể từng bước thống nhất đất nước bằng hòa bình và thịnh vượng chung như nước Đức đã làm.

- Chiến dịch bắt bớ bỏ tù hàng triệu người quân cán chính VNCH sau năm 1975.

- Bắt nhiều triệu người đi vùng kinh tế mới không mang lại ích lợi gì cho đất nước.

- Xã hội tăm tối, vô phương, không tương lai, khổ cực quá độ làm cho nhiều triệu người phải vượt biên bằng nhiều cách ra nước ngoài. Một số lớn đã chết trên biển, thế giới khinh thường Người Việt Nam chúng ta.

- Cai trị nhân dân cả nước bằng dọa nạt, đánh đập, tù đày, bỏ đói không việc làm, không thu nhập, ngăn chặn thông tin từ bên ngoài vào và giao lưu giữa người dân trong nước, dọa nạt dân bằng công an và thổi phùng ĐCSVN, thổi phùng các lãnh tụ của ĐCS. Từ đó dẫn tới người dân ít hiểu biết, trí tuệ nghèo nàn, quá nghèo khổ, suốt ngày sợ sệt như con cừu con dê, con gà thiến, không dám nghĩ xa hay có chí khí làm điều gì to lớn, lâu dài vì miếng ăn hằng ngày lo chưa xong. Vì vậy ngày nay đất nước ta đứng sau cùng thế giới trên tất cả mọi mặt.

- Lãnh đạo ĐCSVN hiện nay quá tham nhũng và thối nát, vô trách nhiệm đối với nhân dân và dân tộc, chỉ lo cho vợ con gia đình mình, cấp càng cao tham nhũng càng lớn. Tổ chức và quản lý đất nước bệ rạc, thực hiện mọi dự án đều đắt gấp nhiều lần mà chất lượng lại kém so với các nước khác. Vậy thực chất lãnh đạo ĐCSVN đang áp bức, bóc lột nhân dân cả nước.

Chính vì những việc làm sai trái bất minh lâu nay của lãnh đạo ĐCSVN mà nhiều người tốt, có lương tâm phê phán, chỉ trích và chống lại. ĐCSVN gọi những cá nhân và tổ chức đó là “các thế lực thù địch”, là không đúng, hoàn toàn với dụng ý xấu, lạc hậu, ăn lông ở lỗ.

I.2. “ra đời và công khai hóa, hợp pháp hóa lực lượng đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản” . Rất đúng! Chúng tôi muốn được bình đẳng với ĐCSVN, được cả xã hội thừa nhận để đối trọng, đối lập và chỉ cạnh tranh lành mạnh với ĐCSVN trước toàn thể nhân dân Việt Nam. Nếu ĐCSVN được đa số nhân dân đồng tình bỏ phiếu ủng hộ thì tiếp tục lãnh đạo đất nước. Nếu chúng tôi được đa số nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm thì chúng tôi lãnh đạo đất nước. ĐCSVN chẳng là cái gì cả mà tự nặn ra Hiến Pháp, cai trị, áp bức cả dân tộc hơn 60 năm nay ai cũng biết. Đến nay hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đã có hai phe cầm quyền và đối lập cạnh tranh nhau công bằng trước các cử tri của họ.

Trong một xã hội phải chấp nhận có cá nhân, có tổ chức, có đảng phái chống lại mình, ủng hộ mình và trung dung. Quan trọng là mình và đảng của mình phải chứng tỏ một cách đoàng hoàng để được đa số ủng hộ mình, rất ít chống lại mình. Đó là chân lý trong một xã hội, một quốc gia.

I.3“hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa”. Các nước tư bản chủ nghĩa như Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Úc, Tây Âu, Bắc Âu là rất tốt, rất tự do, rất ổn định và thịnh vượng. Mức sống tối thiểu về vật chất bằng trợ cấp xã hội hàng tháng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm hưu trí mọi người dân. Giáo dục không mất tiền cho mọi trẻ thơ kể cả tiền ăn trong ngày. Đất nước ta nên học hỏi và đi cùng đường, cùng hướng, cùng phe với họ. Kiểu xã hội chủ nghĩa lâu nay như ở nước ta là sai lầm, nên tránh xa vì cái gì cũng bê bết, kém cỏi, chỉ toàn tuyên truyền nhảm lừa bịp nhân dân.

Phần II

“Thứ hai: Thực hiện đa nguyên, đa đảng sẽ không làm cho đất nước “dân chủ” hơn như luận điệu của các thế lực thù địch tuyên truyền mà thực chất hậu quả của nó là đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất ổn định, kinh tế suy thoái, đất nước sẽ đi lệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội, mọi thành quả cách mạng của nhân dân bị tiêu tan”.

II.1. Chúng ta từ từ, dần dần cho ra đời một đảng lớn đối lập, đối trọng và chấn chỉnh từng bước sẽ đâu vào đấy. ĐCSVN xưa nay sai lầm toàn diện: lấy CN Mác-Lê Nin làm kim chỉ nam, cơ sở đảng có ở mọi nơi, bắt ép viên chức nhà nước, sỹ quan quân đội và công an phải vào đảng, thêm quá nhiều viên chức làm việc cho đảng mình mà lại dùng tiền ngân sách nhà nước, chọc ngoáy và gây rối các cơ quan nhà nước, các công ty kinh tế, các trường học làm họ không tập trung làm việc chính. Từ đó làm giảm hiệu quả làm việc của bộ máy nhà nước và các công ty kinh tế, gây thiếu tiền ngân sách để đầu tư cho phát triển kinh tế, cho giáo dục, cho khoa học, cho y tế,,,,. Và dẫn tới đất nước trì trệ, tụt hậu trên mọi lĩnh vực.

II.2. Tiếp theo cho ra đời một số đảng khác hoạt động có lý trí và vì quốc gia dân tộc. Các đảng có thể tự do kết hợp với nhau để tạo ra hai phe đối trọng, đối lập và cạnh tranh lành mạnh với nhau. Chính sức ép của các đảng đối lập mà ĐCSVN sẽ thay đổi, sẽ tiến bộ hơn nhiều, rũ bỏ mọi việc làm sai trái, bất minh của mình nếu như họ làm được. ĐCSVN có thể đổi tên, thay cờ hiệu và tổ chức lại. Một số đảng viên có thể ra khỏi đảng để tham gia các đảng khác và tham gia đảng đối lập. Nếu ĐCSVN không thay đổi, không cải cách được thì sẽ có ngày nổ tung, đó là chuyện riêng của ĐCSVN.

Mỗi đảng lớn nhỏ đều có vai trò và vị trí tích cực của nó trong xã hội, giải quyết một loạt các vấn về của dân tộc và người dân. Kết hợp có sự tác động trong xã hội sẽ điều tiết, bố trí cho thích hợp từng vị trí của các đảng. Lãnh đạo các đảng phái, các ứng cử viên phải là những người tốt về đạo đức, giỏi và chuyên nghiệp chính trị, không tham nhũng, không trốn thuế, sống nhân cách, là những người đấu tranh chuyên nghiệp, lâu năm, không phải là kẻ hèn, nịnh hót chờ cơ hội tham gia chính trị để kiếm lợi cho bản thân và gia đình.

II.3. ĐCSVN từ trước kia và hiện nay vẫn là vật cản cho sự tự do, dân chủ, giàu có và ấm no hạnh phúc của nhân dân ta. Xã hội chúng ta đứng sau cùng thế giới về mọi mặt, nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược và thôn tính là trách nhiệm của ĐCSVN không thể chối cãi. Vì vậy ĐCSVN không xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa và rút khỏi vị trí quyền lực càng sớm, càng tốt. Càng kéo dài thì lỗi lầm của ĐCSVN đối với nhân dân ta càng lớn.

Nếu thay đổi bằng cách trên chúng ta sẽ vừa có dân chủ, vừa có tự do, vừa có ổn định xã hội và phát triển nhanh nhất về mọi mặt. Thực tế cho thấy nước Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Singapor, Tây Âu, Bắc Âu, Úc, Canada rất tự do, rất dân chủ, rất ổn định và phát triển mạnh, người dân sống rất hạnh phúc.

Phần III

“Thứ ba: Lịch sử thế giới đã chứng minh hậu quả to lớn của việc thực hiện đa nguyên, đa đảng. Bài học của Liên xô và Đông Âu vẫn còn đó như là một minh chứng đau xót về thực thi dân chủ sai nguyên tắc. Kể từ khi Goocbachop chấp nhận đa nguyên, đa đảng, “cải tổ” chủ nghĩa xã hội đã khiến cho xã hội rối loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch chống phá ráo riết, quyết liệt, dẫn đến sự đổ vỡ”.

Sự tan vỡ và sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là do tức nước vỡ bờ. Bao nhiêu năm quá o ép, độc quyền toàn trị hà khắc của ĐCS dẫn đến thiếu thốn, khủng hoảng về kinh tế và tinh thần toàn diện. Mở cửa chính trị quá nhanh không kịp trở tay trong vòng 4-5 năm, kết hợp với dân trí của Châu Âu cao nên xã hội vỡ toang. Nhân dân các nước đó bị choáng voáng và hỗn loạn chỉ 4-5 năm. Từ những năm 1995 tình hình đã ổn định và phát triển tốt. Đời sống của nhân dân các nước đông Âu bây giờ rất khá, xu hướng tương lai là do họ quyết định.

Chúng ta cải cách thay đổi dần dần như ở Miến Điện hiện nay, như ở Nam Phi, Hàn Quốc và Đài Loan trước kia thì mọi điều sẽ tốt đẹp. Từ thể chế độc tài toàn trị biến đổi dần thành thể chế dân chủ đa đảng, bầu cử tự do không gây đổ vỡ, tù tội mà kinh tế lại phát triển mạnh. Đảng độc quyền toàn trị trở thành một trong hai đảng lớn nhất được nhân dân chấp nhận. Phe đối lập lớn mạnh dần, công khai và hợp pháp hóa dần. Các đảng chính trị xuất hiện và lớn mạnh dần trong nước. Đảng cộng sản Việt Nam lùi bước dần, thay đổi dần thì tình hình sẽ tốt đẹp mọi mặt. ĐCSVN hãy học hỏi cách tổ chức và sinh hoạt đảng của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở Mỹ, các đảng lớn ở Đức như CDU và SPD. Đây là con đường sống cho ĐCSVN và cả dân tộc.

Nếu ĐCSVN vẫn kiên trì, cuồng tín, toàn trị cực đoan như lâu nay thì sẽ làm cho tình hình tham nhũng, thất thoát ngày một nhiều, quản lý đất nước ngày một kém cỏi, đời sống của người dân thua xa các nước khác, tụt hậu ngày một lớn so với thế giới và tình trạng “tức nước vỡ bờ” sẽ đến. Khi đó nỗi đau khổ tột cùng sẽ đến với toàn dân, đặc biệt là ĐCSVN.

Phần IV

“Thứ tư: Lịch sử cách mạng Việt Nam cũng đã phủ nhận đa đảng. Sau năm 1945, do nhiều yếu tố, đảng ta đã tuyên bố giải tán và mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo. Song, các tổ chức đảng phái này cũng lần lượt tan rã, chỉ còn lại duy nhất Đảng cộng sản bởi đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì nền độc lập và phát triển đất nước đã được chính nhân dân lựa chọn. Đó là tất yếu của quá trình lịch sử”.

Từ năm 1945 đến nay ĐCSVN quá tham lam và cuồng tín. Không xem quyền lợi của nhân dân và đất nước trên hết, mà chỉ vì quyền lợi của các vị lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN nên đã từng bước bóp chết những cá nhân, tổ chức đảng phái có tư tưởng đối lập cạnh tranh hay không tuân thủ, phê phán ĐCSVN. Đó là tội lỗi của ĐCSVN. Lãnh đạo đất nước bằng sự tâm phục của toàn dân, tự do bỏ phiếu cho mình hay bằng cách chèn ép, dọa nạt, lừa lọc, bỏ đói và ức hiếp nhân dân?

ĐCSVN đã và vẫn duy trì thói biến từng người dân thành những tên nô lệ, ngu si, khờ khạo, không có tinh thần tự chủ, tự quyết, lơ ngơ như con gà thiến, chỉ biết dạ bẩm và nịnh hót lãnh đạo ĐCSVN. Mấy năm lại đây tình hình có tiến bộ, nhưng tốc độ quá chậm. Chừng nào ĐCSVN còn cai trị đất nước thì chúng ta còn nghèo khổ và tụt hậu, thế giới khinh rẻ Người Việt Nam.

Phần V

“Thứ năm: Thực tiễn cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, đưa đất nước đi lên và đã gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Với những lý do đó, một lần nữa có thể khẳng định Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đất nước ta chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội"

“Thành tựu” của ĐCSVN như tôi đã chỉ ra ở Phần I. Chỉ có đa đảng phái, với hai đảng hay hai nhóm đảng cơ bản, cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân cả nước, kết hợp với sự tuyển lựa đào tạo nên những nhà chính trị tài giỏi, đức độ, thật sự trong sạch, thật sự vì nhân dân, chuyên nghiệp hóa từng việc trong xã hội, đi cùng hướng với các nước Phương Tây phát triển thì chúng ta mới có dân chủ, tự do, nhân quyền và đời sống ấm no hạnh phúc, mọi mặt phát triển nhanh nhất.

Nếu có đa đảng, tức là có hai đảng trở lên, mà có một đảng quá lớn, còn các đảng khác quá nhỏ thì cũng như độc đảng. Nếu có nhiều đảng, với 2 đảng lớn nhất mà không có những cá nhân xuất sắc, xuất chúng, siêu thoát về chính trị thì chúng ta cũng khó có dân chủ, khó có ổn định, khó có sự thống nhất toàn vẹn quốc gia và sự phát triển mạnh về kinh tế. Toàn dân Việt Nam cũng phải biết tham gia các công việc của quốc gia, biết mình ở đâu, làm tốt nhất công việc và bổn phận của mình thì đất nước mới đi lên được, sự tự do và nền dân chủ đích thực mới đến với chúng ta và con cháu sau này.

Tóm lại đa đảng, hai đảng lớn cơ bản với những nhà lãnh đạo chính trị có mức độ khác nhau từ tuyệt vời đến tầm thấp hơn, đạo đức trong sạch và vì nhân dân thật sự, cùng với sự tham gia góp sức của toàn dân thì đất nước sẽ nhanh chóng có tự do, dân chủ thật sự, nhân quyền được đảm bảo và đời sống kinh tế phát triển nhanh, nước ta sẽ vươn lên trở thành cường quốc thế giới được mọi người tôn trọng.

ĐCNR: 505-A2, ngõ 29 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 0912370646-04.36362300.


Popular Posts

Popular Posts

My Link