Tuesday, January 20, 2015

Cán Ngố Gộc đi thanh tra kiểm soát

Đây là thi đi siêu xa l tin tc, đâu phi chúng mun làm gì thì làm.

Linh Nguyên


               Cán Ng Gc đi thanh tra kim soát  ....Pó tay pó tay ! hết ý hết ý

Cùng nếm, ngi, gõ vi các b trưởng: Kim Tiến - Khôi Nguyên - La Thăng:
thugian07
Ch
Kim Tiến, b chưởng Y tế đi kim tra thc phm ch

thugian08
Anh Phm Khôi Nguyên, b chưởng b Tài Nguyên và
Môi tr
ường và bu đoàn đi kim tra cht lượng môi trường"
thugian09
 Ch bn quan chc Vit Nam mi có hành đng k quc và ngu xun thế này!
thugian10
i tri ơi là ông Tiến sĩ ! Ông nghè Phm Khôi Nguyên ơi
thugian11
 Anh Đinh La Thăng, b chưởng b Rao Thông đi kim tra đ lún ca mt đường

CHÂN DUNG 'CÁC ĐY T NHÂN DÂN'Ngo mn, dâm ô chính là Lê Dun
Già mà lm con là lão Đ Mười
Mưu mô qu quyt là Lê Đc Anh
Nhn nhc sng lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyn Minh Triết
*

Gi danh Mác xít là Lê Kh Phiêu
Cái gì cũng nht là Tô Huy Ra
*
Không b nào cha là Nguyn Thin Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đc Mnh
Thc thi, né tránh là Nguyn Hi Chuyn
Ming lưỡi du mm là Vương Đình Hu
Thiu năng trí tu là Đinh La Thăng
*
Ghét trung yêu nnh là Lê Hng Anh
Phát biu lăng nhăng là Phm Vũ Lun
Quen đánh gic ming là Trương Tn Sang
*
Thy gét bn khinh là H Đc Vit
Di gian lt lng là Vũ Văn Ninh
Đi trng thay đen là Trương Vĩnh Trng
Trit suy phù thnh là Trn Đình Hoan
Đã dt li tham là Lê Thanh Hi
*
Ăn vng nói di là Đinh Thế Huynh
Cn nghĩa cn tình chính là Tô Lâm
Juda phn chúa là Nguyn Đc Tri
Tình duyên ln đn là ch Kim Ngân
Va béo va dâm là Tòng Th Phóng
*
Di gian lt lng là Vũ Văn Ninh
Lên chc nh cha là Nguyn Thanh Ngh
Mt ngườd thú là Phm Quý Ng
Tính tình ba phi là Phm Gia Khiêm
Chưa tng thanh liêm là Nguyn Thế Tho
*
Ăn tin tàn bo là Nguyn Đc Nhanh
Chy trn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn t tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Th Tướng là Phm Thanh Bình
Ngm th ăn tin là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi tht mê gái là Trnh Đình Dũng
La thy phn bn là Trương Hòa Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đc Phát
Móc ngoc đi đêm là Ngô Xuân DCoi Tây Tng trong tay Tu đ chun b cho VN ri mai cũng trong tay Tu

image
Preview by Yahoo
Bà con hãy tìm đường chạy ra nước ngoài cho sớm như hồi 1975 kẻo bọn Tàu cộng đến cai trị thì chạy không kịp nữa!


Popular Posts

Popular Posts

My Link