Monday, January 19, 2015

Không, tôi không phải là Charlie


Kính mi quý v theo dõi bài viết mi "Không, tôi không phi là Charlie" ca Hưng Vit v vic thm sát các ký gi ca t báo Charlie Hebdo Paris:

M
t vài trích đon:

" ... Bài vi
ết này không phi đ bênh vc các tay khng b. Người viết cc lc lên án các hành vi bo đng, dù xy ra Martin Place, Sydney hay th đô Pháp quc hoc Nigeria tn Phi châu xa xôi do nhóm Boko Haram gây ra. Mi cái chết ca mt nn nhân vô ti là mt bn án cho nhng người ch trương dùng vũ lc và súng đn đ cướp đot quyn t do ca người khác. ."

" ...T
do đi li không có nghĩa là chúng ta có quyn xâm nhp gia cư ca người khác. T do tư hu không cho phép chúng ta được tn tr cn sa, ma túy hay trong trường hp Úc, Pháp và nhiu quc gia khác tr Hoa K, vũ khí trong nhà mà không có giy phép. Và t do ngôn lun không có nghĩa là chúng ta được quyn viết, nói hay phát biu bt c điu gì chúng ta thích đ ph báng, m l người khác..."

"
... Vâng, chúng ta cn phi biu tình đ lên án các tay sát nhân. Nhưng không, quý v không th nào là Charlie được. Cũng như quý v không bao gi mun là Charlie Hebdo...."
" ...Hãy th tưởng tượng nếu ông ký gi này (Andrew Bolt) đã được tha bng. Bao nhiêu bài m l khác s được t do phóng bút, chng nhng ch bi ông Bolt mà còn t nhiu cây viết khác đang chc ch trong bóng ti. Và không ch bài bình lun trên báo, mà còn trên đài phát thanh, truyn hình, các trang mng xã hi. Không ch văn xuôi, tranh biếm ha mà còn âm nhc, phim nh. Không ch người th dân mà các sc tc thiu s khác trong đó có người Á châu bao gm người Vit chúng ta ?..."


Inline image 1

Inline image 2__._,_.___

Posted by: Hung_Viet Tran 
From: bacninh75
Date: Fri, 16 Jan 2015 17:50:21 +0100
Subject: Nous Sommses Tous Charlie


Ils sont Charlie  (photo 17/27)

Nous_Charlie.jpg
Van Thu Tran, réfugié politique, et ses amis membres de la communauté vietnamienne.

"Certains d'entre nous sont arrivés en 1975, d'autres un peu après.
Aujourd'hui, nous sommes venus partager la défense de la démocratie. Notre message aux terroristes: arrêtez d'attaquer les innocents".


--
bacninh

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

Popular Posts

My Link