Thursday, January 22, 2015

Một người Tàu nói Tiếng Việt không rành làm Chủ tịch Quốc Hội/ CSVN


Mt người Tàu nói Tiếng Vit không rành làm Ch tch Quc Hi/ CSVN 
    
Mt tên "Cht" làm Phó Th Tướng, bây gi biết được thêm 1 tên "Cht" na làm phó ch tch Quc Hi/CSVN, không còn bao lâu na toàn b lnh đo Bc b ph không có mng nào là người VN...

Mt người Tàu làm Phó Ch tch Quc hi CS VN . Vaqua, nhân lc li tìm tin tc trên các trang Web trong nước, luôn c trang Web ca Nguyn Tn Dũng và Nguyn Bá Thanh, chúng tôi tình c bt gp tin người Phó Ch tch Quc Hi CS Hà Ni hin nay tên UÔNG CHU LƯU, vn là mt người Tàu chánh hiu con nai 100%  do Thiên triu CS Trung quc  phái ti.

Chúng tôi còn nh, sau khi Hoa K bãi b lnh Cm Vn chế đ CS Hà Ni ít lâu (năm1995), CS Hà Ni có c mt phái đoàn cp Th Trưởng sang Hoa K đ đàm phán nhngvn đ có liên quan gia 2 nước, do Th trưởng UÔNG CHU LƯU cm đu s gp người đng nhim là Th trưởng B Tư pháp Hoa K ti th đô Washington. 

Attorney General Mr. John Ashcroft and Minister of Justice  Mr. Uong Chu Luu . Trong khi 2 phái đoàn đi din đàm phán, c phiá VN và Hoa K đu có mang theo thông dch viên riêng. Và trong khi đàm phán, mi bên c x dng tiếng m đ ca mình (tiếng Anh hay tiếng Vit), đ cho các thông dch viên 2 bên dch li. Điu ny có nghĩa là, phía M nói tiếng Anh; còn phía CS Hà Ni thì c nói tiếng Vit.  Đây cũng là nguyên tc chung trong các cuc đàm phán quc tế.

Thế nhưng, khi gp Th trưởng B TP Hoa K, ông Uông Chu Lưu không dùng tiếng Vit, mà nói bng tiếng Anh. Có điu kha Uông Chu Lưu nói tiếng Anh d t quá, nói sai c chánh t, văn phm và ohát âm nên đã làm phía Hoa K không hiu ông ta mun nói cái gì, c luôn ming hi  “what”… “what”…  lia la!...

Thy vy, người n thông dch viên phía M lin nhìn thng vào kha Uông Chu Lưu và nói bng tiếng Vit : Xin Ông vui lòng nói tiếng Vit đ cho thông dch viên ca ông dch li. Ông nói tiếng Anh làm sao y khiến ông Th trưởng ca tôi không hiu chi c.

Kha Uông Chu Lưu nhìn n thông dch viên phía M vi b mt ngơ ngác như không hiu cô nói gì? Và ri ông ta quay sang người thông dch viên ca mình, bt ng x ra mt tràng bng tiếng Tàu!  tiếng kha!

Té ra Uông Chu Lưu là mt người Tàu chánh cng không biết nói tiếng Vit.
Trên đây là câu chuyn có tht 100% mà các  báo chí  vùng Th Đô Washington hi đó đã tường thut li như thế .  

Sau đó ít lâu, chúng tôi li thy tàu kha Uông Chu Lưu tr thành Phó Ch Tch Quc Hi ca chế đ CS Hà Ni cho ti bây gi.  Xem đó đ thy, mt kha Tàu cht chánh cng không nói được tiếng Vit li được c làm “Th trưởng B Tư Pháp, ri Phó Ch tch Quc Hi (Lp Pháp), như vy rõ ràng Hiến pháp và Lut pháp ca CS Hà Ni hin nay là bn sao ca CS Tàu kha. 

Xin lưu ý:   Dưới chế đ CS Hà Ni, các chc phó” mi là quan trng hơn chc Ch tch hay chc Trưởng các ngành, vì ph trách vai trò ch đo v chánh tr như các Chính U.

Vi trường hp UÔNG CHU LƯU, chúng ta hiu ngay, tp đoàn lãnh đo CS Hà Ni đã b tên Uông Chu Lưu --đi din ca CS Trung quc -- phi hp vi tên Đi s ca Tàu kha Hà Ni, nm đu bn chóp bu CS Hà Ni trong lòng bàn tay.

Chng trách, gì  trước tình hình đt nước lâm nguy như hin nay, tp đoàn CS Hà Ni c chy loanh quanh như gà mc đ: v mt chánh quyn thì Th tướng Ba Dũng nói chngTàu; nhưng bn Công an VC do Tàu nm đu, thì c bt nht tt c nhng ai dám chng Tàu! Còn tên đu s Trng Lú thì c ngm ming húp xì du cúi đu vâng lnhThiên triu CS Trung quc Tàu kha môn năm!From: Paul Van <
 Sent: Tuesday, January 20, 2015 7:13 AM Subject: Fwd: Kính chuyển tin tức Paris
 

Xin chuyễn mời xem, phổ biến Tin Paris tổ chức giới thiệu, ra mắt cuốn phim :
"Thảm Họa Đỏ, Bộ Mặt Thật Đảng Cộng Sản Việt Nam".
Chúng tôi chờ đợi những thông tin, phim ảnh cập nhật trên diễn đàn tiếp tục tố cáo tội ác Cộng Sản đồng thời lột trần thủ đoạn gian manh, lừa lọc của bọn Việt Gian đầu cơ chính trị, kẻ nội thù phá hoại tình đoàn kết của Người Việt Quốc Gia TỴ NẠN Cộng Sản tại hải ngoại.
Paul Vân


From: bxuan nguyen
Date: 2015-01-20 6:42 GMT-05:00
Subject: Kính chuyển tin tức Paris
Kính chuyển tin tức Paris
"Thảm Họa Đỏ"  
do Bích Xuân quay phim, dàn dựng.__._,_.___

Posted by: <vneagle_1


14 hrs ·
Nguyễn Thanh Phượng, Con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thi đậu quốc tịch Mỹ. Lại thêm 1 khúc ruột ngàn dặm mới từ giã thiên đường CS..
Nguyễn Thanh Phượng, Con gái thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thi đậu quốc tịch Mỹ.  Lại thêm 1 khúc ruột ngàn dặm mới từ giã thiên đường CS..
Like ·  · Share


Đảng CSVN Làm sao bảo vệ nổi Chủ nghĩa Mác Lê đã như cái xác chết thối rữa?

Popular Posts

Popular Posts

My Link