Friday, March 20, 2015

​​NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM CÔNG KHAI XÁC NHẬN HỒ CHÍ MINH THỰC SỰ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM Tin này có từ đã lâu, nay có nhiều chi tiết hơn.

 
​​NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM CÔNG KHAI XÁC NHẬN HỒ CHÍ MINH THỰC SỰ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Tin này có từ đã lâu, nay có nhiều chi tiết hơn.

Cục lưu trữ
VIỆT NAM
​ ​
xác nhận:
Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang trong quân đội Trung Cộng

 
a1Ảnh chụp màn hình trang web cục văn thư lưu trữ Việt Nam, phần 'Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc'.

Trang web cục văn thư và lưu trữ Việt Nam http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp chính thức xác nhận Hồ Chí Minh – lãnh tụ đảng CSVN chính là thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang trong quân đội giải phóng Trung Cộng.

Theo đó là hai bức ảnh sơ yếu lý lịch viết bằng Hán tự của Hồ Quang dẫn nguồn từ lưu trữ Trung Cộng, được chú thích:

“Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2)”

 

a2
 

a3
Thông tin này được công bố trên trang web của cục văn thư và lưu trữ Việt Nam, tại đường link: http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp

Để có thêm thông tin, mời các bạn xem lại bài viết: Thiếu tá Hồ Chí Minh http://danlambaovn.blogspot.com/2014/07/thieu-ta-ho-chi-minh.html của tác giả Bảo Giang trên Dân Làm Báo

 

a4Ảnh chụp thiếu tá Hồ Quang - 
tức Hồ Chí Minh trong quân đội Trung Cộng

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)Văn phòng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
广西省桂林市八路军办事处,阮爱国同志曾经居住和1938年年底工作的地方。1988年得以中国列为国家级文物保护单位。
资料:胡志明博物馆
Ba Lu Jun Office in Xian, Shanxi Province, where President Hochiminh lived and worked in the end of 1938 and was recognized by the State of China as national relic in 1988.
Source: Ho Chi Minh Museum

Biển xếp hạng di tích văn phòng Bát Lộ quân ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
在广西桂林市的八路军办事处旧址牌匾
资料:胡志明博物馆
The Ba Lu Jun Office's national relic plate in Xian.
Source: Ho Chi Minh Museum Ảnh 1

    Ảnh 2


                                                                                                                 
Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam. Năm1939. Hồ Quang - Phụ trách điện đài – 38 tuổi - Quảng Đông - Thiếu tá - tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ. (ảnh 1, ảnh 2)   
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
 胡光(即胡志明主席)1939年在湖南省南岳培训班的简历。 胡光电台员---38----广----少校 ----毕业于岭南大学------中学教师。会外语和国语
 资料:中国档
 Huguang's curriculum vitae (i.e. President Ho Chi Minh) in training course in Xinan province. 1939. Huguang – In-charge of radio transmission – 38 years old – Guangdong - Majority – graduated from Linh Nam university – teacher of secondary school, ability of foreign languages, national language. 
 Source: Chinese Archives


Thôn Lộ Mạc, ở ngoại ô thành phố Quế Lâm, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc tại phòng Cứu vong, thuộc Văn phòng Bát Lộ Quân. Năm 1938 – 1939.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
 桂林市郊区 路莫村,1938---1939年阮爱国在八路军办事处的救亡 室工作的地方。
资料:中国档案
Lo mac village at the countryside of Guilin where Nguyen Ai Quoc worked at Jiuwang room, Ba Lujun Office. 1938-1939
Source: Chinese Archives

Nhà số 77, đường Kim Bích, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 1940, đồng chí Hồ Quang đã ở đây để liên lạc với Ban Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 中国云南省昆明市金碧路771940年胡光同志曾在此居住旨在和印度支那共产党的海外部联系。
资料:胡志明博物馆
The house No.77, Jin Bi street, Kunming city, Yunnam Province, China, where comrade Huquan stayed
in 1940 to contact with oversea Committee under China’s Communist Party
Ho Chi Minh Museum


 Đại Quan lầu ở Côn Minh, nơi Nguyễn Ái Quốc tháng 02/1940 từ Quế Lâm đến Côn Minh liên lạc với Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc
楼,19402月阮爱国同志从桂林到昆明与印度支那共产党的海外组织联络的地方。
资料;中国档案提供
Daguan Lou in Kunming where Nguyen Ai Quoc came to Kunming from Guilin to contact with   In February 1940, comrade Nguyen Ai Quoc arrived in Kunming from Guilin to contact with the oversea committee of Indochina Communist Party.
Source: Chinese Archives


Văn phòng Bát lộ quân tại Trùng Khánh. Năm 1940, đồng chí Hồ Chí Minh từ Côn Minh đến Trùng Khánh gặp Chu Ân Lai trao đổi về thời cuộc và nghỉ lại ở một phòng trên tầng 2 của Văn phòng.
 Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
庆八路军办事处,1940年胡志明从昆明到重庆会见周恩来讨论时代局势的地方,办事处2楼的一个房间小住。
 资料:中国档案
 Ba Lu Jun’s office in Chongqing. Ho Chi Minh used to stay in a room at 2nd floor of the Office when he traveled from Kunming to Chongqing to exchange views with Zhou Enlai on situations of that time.
 Source: Chinese Archives


Bản Ngàn Tấy, thôn Linh Quang, xã Thiện Bàn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây – nơi ở của học viên lớp học chính trị năm 1940, đồng chí Hồ Quang (tức Nguyễn Aí Quốc) và đồng chí Võ Nguyên Giáp thường đến.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
广西省靖西县善盘乡灵光村万西寨是1940年参加政治训练的学员居住的地方,胡光同志(阮爱国)和武元甲同志经常去的地方。
资料:胡志明博物馆
Ngan tay hamlet, Lingguang village, Shanpan commune, Jingxi district, Guangxi province where stayed traineesof political course in 1940 and frequented comrade Huquan (i.e Nguyen Ai Quoc) and comrade Vo Nguyen Giap.
Source: Ho Chi Minh Museum

Ngôi nhà trong miếu thờ Đại Hoàng ở khu vực Tiểu Đông Môn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây là nơi tổ chức lớp huấn luyện cho các học viên Việt Nam vào năm 1940. Đồng chí Hồ Quang thường đến gặp và giao nhiệm vụ cho các học viên.
Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh
广西省靖西县小东门区大黄庙的房子是1940为各越南学员组织各培训班的地方。胡光同志经常到此会见和给学员们交代任务。
资料:胡志明博物馆
The house in a temple worshipping Dahuang at Xiaodongmen area in Jing Xi district, Guangxi province where the training course for Vietnamese trainees was held in 1940 and frequented comrade Huquan in order to meet trainees and entrust them with tasks.
Source: Ho Chi Minh Museum


Hai ngôi nhà ở phố Bạch Sa, huyện Long Châu, Quảng Tây, là điểm liên lạc bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam vào những năm 30 – 40 của thế kỷ XX.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
广 西 屋, 3040 代,
资料:中国档案
Two houses on Bach Sa street, Long Chau district, Guangxi province, which are also the secret liaison venue of Vietnam’s Communist Party during the years 1930s and 1940s of the 20th century.

Source: Chinese ArchivesGa Chỉ thôn, nơi đường sắt Vân Nam - Việt Nam chạy qua. Từ tháng 4 đến tháng 5/1940, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí trong Ban ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đến Mông Tự, Chỉ thôn, Khai Viễn… dọc theo đường sắt Vân Nam - Việt Nam để chỉ đạo công tác bí mật của Đảng.
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
址村车站滇---铁路经过的地方。19404,5月份,阮爱国同志及印度支那共产党海外组织各同志们沿着滇---铁路到达学自,址村,开远。。。指挥党的秘密工作。
资料:中国档案
Zhi Cun station where the Yun Nan - Vietnam railway go across. From April to May 1940, comrade Nguyen Ai Quoc and other comrades of the oversea committee of Indochina Communist Party went along the Yun Nan - Vietnam railway to Meng Zi, Zhi Cun, Kai Yuan in order to direct the clandestine work of the Party.
Source: Chinese Archives

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?QuG6ok4gVElOIFZJ4buGVCBOQU0

Popular Posts

Popular Posts

My Link