Friday, March 20, 2015

SOS ! Bọn VC đang phá hủy thánh đường tại Việt Nam


Thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015

SOS ! Bọn VC đang phá hủy thánh đường tại Việt Nam - Ba Cây Trúc

Như Ba Cây Trúc đã đăng ở bài: Hà Tĩnh: Di dời giáo xứ Đông Yên, nỗi lòng kẻ ở người đi vào ngày 10 tháng 3, chính quyền VC vẫn đang tiếp tục phá hủy nhà thờ của Giáo Xứ Đông Yên trong chủ trương ngăn cấm Tự Do tín ngưởng và diệt trừ nơi thờ tự tôn giáo. Chúng tôi cực lực phản đối và mong toàn thế giới, nhất là Vatican can thiệp để cho lũ vô thần Cọng Sản chấm dứt mọi hành động xâm phạm nhân quyền của người dân. Sau đây chúng tôi xin bổ túc sự kiện bằng nhiều hình ảnh và một video clip (do Ông Nguyễn Văn Ri - Đức Quốc chuyển tới) cho thấy hiện tượng quái gở này mà chỉ có ở những chế độ độc tài phản dân mới xảy ra.
 


;">

 

__._,_.___


SOS ! Bọn VC đang phá hủy thánh đường tại Việt Nam

Ba Cây Trúc

Như Ba Cây Trúc đã đăng ở bài: Hà Tĩnh: Di dời giáo xứ Đông Yên, nỗi lòng kẻ ở người đi vào ngày 10 tháng 3, chính quyền VC vẫn đang tiếp tục phá hủy nhà thờ của Giáo Xứ Đông Yên trong chủ trương ngăn cấm Tự Do tín ngưởng và diệt trừ nơi thờ tự tôn giáo. Chúng tôi cực lực phản đối và mong toàn thế giới, nhất là Vatican can thiệp để cho lũ vô thần Cọng Sản chấm dứt mọi hành động xâm phạm nhân quyền của người dân. Sau đây chúng tôi xin bổ túc sự kiện bằng nhiều hình ảnh và một video clip (do Ông Nguyễn Văn Ri - Đức Quốc chuyển tới) cho thấy hiện tượng quái gở này mà chỉ có ở những chế độ độc tài phản dân mới xảy ra.

;">
__._,_.___

Posted by: Paul Van 

Popular Posts

Popular Posts

My Link