Friday, March 20, 2015

TRẢ-THÙ TRÙ-DẬP !

                      TR-THÙ TRÙ-DP !

Nhân ngày Quc-Tế Ph-N, tôi xin mn phép tường-thut vài mu chuyn ngn, nhng điu mt-thy tai-nghe v đi-sng bn-hàđói-rách, lm-than kh-cc cđng-bào Min-Nam, sau ngày 30/4/1975 ! Nht là gii Ph-n chúng-tôi, đã phi hng-chu biết-bao ni-nim cay-đng, ti-nhc ! Tinh-thn chúng-tôi luôn b căng-thng kinh-hoàng, s-hãđến tt-đ, trước cnh VC đàn-áp khng-b, trn-lt tài-sn tư-hu cđng-bào, thanh-trng đày-đa, tr-thù trù-dp nhng gia-đình mà VC gi là ‘‘Ngy-quân, Ngy-quyn’’!!...

Theo li khuyên-d đường-mt, qua đu-môi chót-lưỡi ca bn Thông-tin Văn-hóa Vm, tt-c Quân-Cán-chính VNCH vì hãy còn nh-d lm-tin, nên mi hăng-hái mang hành-lý, lương-khô và tin-bc, đến cáđa-đim tp-trung đ trình-din và đóng ‘‘hc-phí’’, dưới dng trá-hình bng cm-t hoa-m là ‘‘Hc-Tp Ci-To’’ (HTCT)! Nhưng sau đó VC li ngang-ngược, biến tt-c Quân-Cán-chính VNCH thành ‘‘Tù-Nhân Chính-Tr’’ đ ri chúng giam-gi luôn ! Li-dng ‘‘Cá-chu Chim-lng’’, VC c tha-h thanh-tr, tr-thù trù-dp hết sc dã-man và tàn-đc kinh-khng ! Trong khi đó thì  nhà, Ph-n chúng-tôi cũng b VC áp-bc, trù-dp c ngày lđêm !. Chúng hết khám-xét nhàđến thm-vđiu-tra, ri li thay-phiên nhau hi cung, như mng ph-đu mt tên Ti-phm !...

Sau khi hăm-he hù-dđ khai-thác tin-tc, nhưng không có kết-qu, chúng li gi-v d-d ngt-ngào. Hế‘‘Ha-hưu, Ha-vượn, ‘‘Ha-trăng, Ha-cui’’ ri li cho ăn ‘‘Bánh-v’’. Nhưng tôi vn mt mc không khai, c khng-đnh chng biết gì hơn, ngoài vi‘‘T-gia Ni-tr, Nuôi-dưỡng và Dy-d con thơ’’. Vì vy, bn Vm hết sc bc-tc, nhưng trước khi đi ra khi nhà, chúng báo cho tôi biết: -Cp Tá ph‘‘Ci-to’’ t 5 đến 10 năm mđược th v ! Điu cn-thiết là tôi phi tìm vic-làm gp, đ kiếm tin nuôi con và nuôi Tù !... T đó, c mi-ln nhìn tm khu-hiu trước c‘‘Không Có Gì Quý HơĐc-Lp T-Do’’, tôi càng thêm tht-vng não-n !. Tht ra, Đc-Lp T-Do dưới chế đ CS là th T-Do Phi Nhân-Bn, Kinh-Khiếp và Ti-T hơn c thi Phong-kiến !...

Bi vì nhà cm-quyn CS ch biết hành-xáp-dng theo ki‘‘Lut-rng’’, h chúng mun bt ai thì bt, mun sát-hi ai đu tùy-tin thi-hành, chng cđưa Phm-nhân ra Tòa-áđ xét-x minh-bch ! Đng-bào lương-thin thường b VC hù-da khng-bđ cướp-đot tài-sn tư-hu ! Do đó, đng-bào ngày-càng nghèo-đói rách-rưới, khn-kh ln-than hơn c thi Thuc-đa: -Tr-em phi b hđ đi bi-rác, lượm tng mnh giy-vn, bao nylon và ve-chai đem bán ly tin, đ ph-giúp gánh-nng gia-đình ! Nhng Ph-n có chng-con đang b tù ‘‘HTCT’’ li càng thêm vt-v, thm-su vì quá lo-lng, st-rut cho s-phn tù-đy ca chng-con, nên c bun-râu-lo, biếng-ăn mt-ng và khóc mãi không ngưng !. Chúng-tôi phi r-nhau, ln-lđi tìm-kiếm chng-con khp các tri-tù CS, đ xin được ‘‘thăm-nuôi’’!...

Nhưng bn Vm chng nhng không thông-cm tình-nghĩa Mu-t, phu-thê mà chúng còn hăm-he bt-nht chúng-tôi na ! Vì quá c-lòng, nên chúng-tôi phi ln tiếng phàn-nàn ch-trích, bn-chúng li chĩa-súng hù-da s bn-giết ngay, nếu chúng-tôi biu-tình làm lon !... Trong 3 năđu, chúng-tôi ch được phép gi thư và gi quà nuôi chng-con, qua đường bưu-đin và theo đnh-k, trên 3 tháng mt ln. Nhng gói quà 5 kilos khi đến tay chng-con, các thc-ăn ngon hay vt-dng đt-tin, đu b tráo-đi ct-xét hoc mt-máđi mt phn !... Cui tháng 8/1975, bThanh-niên Xung-phong (‘‘Cun-theo chiu-gió’’‘‘Ăn-cơm Quc-Gia, th ma CS’’) đến nhà, bt tôi phđi-làm ‘‘Thy-li’’ (đào mương, vét rch), sáng đi chiu v nên phđem theo cơm-nước !...

Hoàn-cnh gia-đình ca tôi lúc-đó tht quá đơn-chiếc, mt mình phi cưu-mang ba đa con hãy còn quá nh-di (6 tui, 2 tui rưỡi và 5 tháng), nên tôi vin lý-do nàđ ‘‘Min đi-làm lao-đng’’. Bn-chúng bo ln sau, nếu tôi không thu-xếđi-làm thy-li được, phđóng 500$ đ thuê người kháđi thế !. Nhưng khi sđến ngày l Quc-khánh CS, bn-chúng lđến nhà bt tôi ký-tên vào sđ thi-hành ‘‘Công-tác Quét-rác’’, quanh khu-vc ch Thanh-Đa !... Tôi cm-thy đau-kh và ti-nhc vô-cùng, trong khi chng-mình b VC đày-đa giam-cm bt-tăm, bit-tích đã hơn 2 tháng qua, chưa biết sng-chết ra sao, bây-gi chúng li c-tình hành-h đ tr-thù và làm nhc tôi na ?!... Báo hi, sáng ngày 1/9/1975, tôi đành phi mc quđen, áo bà-ba (cho phù-hp vi chế-đ Xung-H Chết-Ngm), đi nón-lá và cm cây-chđ đi-làm ‘‘Công-tác Quét-ch’’, cho bn Văn-mng l QK !...

‘‘T Công-tác V-sinh’’ ca chúng-tôi gm có 5 Ph-n, toàn là Nn-nhân bi-thm vì có chng đang đi tù ‘‘HTCT’’, mà bn VC xc-xược gán cho chúng-tôi bng t-ng ‘‘v-Ngy’’! Chúng-tôi rt căm-hn, xu-h và ti-nhc nên nước-mt c chy ròng-ròng, đành phi cúi-đu tht thđ quét-rác, trong lòng c cu-mong ‘‘người-quen’’ không nhìn thy mình ! Lúđó, chúng-tôi cm-thy ti-h, nhc-nhã còn hơn nhng tên Phm-pháp như: Trm-cướp, Phn-t Bt-ho, Hút xì-ke Ma-túy hay Gái Mãi-dâm đang b nhà cm-quyn CS trng-pht, nên phđi-làm lao-đng theo đnh-hướng ‘‘Xung-H Chết-Ngm’’ này !. Hành-đng tr-thù trù-dp ca chế CS, tht quá tiu-nhâđê-hèn, bn-chúng c-tình ph-báng và lăng-nhc Ph-n chúng-tôi: -Có-l sut-đi, chúng-tôi không-bao-gi quêđược ??!

‘‘Ph trong chăn, mi biết chăn có rn’’! Phi sng dưới chế đ CS, mi thy rõ b-mt nham-him, đc-ác ca lũ Vm: -Nếu tht-s ‘‘Cách-mng Gii-phóng Min-Nam’’ đ đng-bàđược Cơm-no, Áo-m, được tn-hưởng bu không-khí T-Do Dân-Ch và Nhân-Quyn thì trước ngày 30/4/1975, đng-bào Min-Nam đâu có quá khiếp-đm kinh-hoàng, hong-h-‘‘B ca chy ly người’’, tìm-kiếđ mi phương-tiđ bôn-đào, lánh-xa bè-lũ Tay-sai CS Ngoi-lai vô-thn này ?!. Sau khi tà-quyn CS cướp-ngôi VNCH, vic T-do Đi-li ca dân-chúng cũng b hn-chế hoàn-toàn ! H ai mun di-chuyn t thành-th xung thôn-quê, hay t dưới quê lên thành-ph đ thăm Thân-nhân, ho li qua đêm, Gia-ch phđi khai-báo và xin-phép VC đa-phương !... Đây là cơ-hđ bn Vm tha-h tng-tiđng-bào, đăn-nhu hay mua-sm các th !...

Cũng như 2 đt Đi-tin (ch áp-dng trong Min-Nam), bo-quyn CS c c-tình bưng-bít, nhưng khi đng-bào va nghe tin sp-sđi-tin, s-tiđđược s rt hn-chế !... Đng-bào phi vi-vàng chy mua-sđ các th, mua nhng món-hàng mà gia-đình có-th x-dng trong mt thi-gian lâu-dài. Con-buôn li-dng tâm-lý này, vt-giá leo-thang đến khng-khiếp, nhưng mi-người cũng vn chen-lđ giành-nhau mua ! 

Đến-ni Thông-tin Văn-hóa Vm, c phi liên-tđính-chính trêđài-phát-thanh, ri li bt loa rao-truyn khp các khu-vc: ‘‘Đó là tin-đn-nhm, do M-Ngác-ôn gài-lđ đánh-phá chính-quyn cách-mng!... Nhưng sáng-sm hôm-sau, 2 đĐi-tiđó đđược thc-hin nhanh như chp. Đt I vào tháng 10/1975: 500$ Quc Gia = ch đđược có 1$ VC !... Mi gia đình ch đđược có 100.000$ QG = t200$ VC, phn tin còn dư li, Ngân-hàng nhà-nước s ‘‘qun-lý giùm’’, khi nào Kh-ch mun rút tin, phi có lý-do chính-đáng mi lđược !... Đi-tiđt II vào tháng 10/1985: 10$ VC Cũ = ch đi đượ1$ CS Mi !...

Vào thi Chính-quyn VNCH, Cnh-Sát Quc-Gia không-bao-gi tra-xét nhà dân, vào gia đêm-khuya vng-v đ hăm-da, hay bc-bách mi-người trong gia-đình phđi làm-vic ! Nếu ai Tht-nghip thì ph‘‘T-nguyn’’ Hi-hương, hoc lên vùng Kinh-Tế-Mđ ‘‘Tăng-gia sn-xut cho dân-giàu, Nước-mnh’’(?)!... Ph-n dù có con nheo-nhóc như chúng-tôi, cũng không tránh-kh‘‘Đnh-lut Ác-nhân Tht-đc’’ này ! Chúng-tôi phi ráng-sđi làm, nế‘‘Làm ngày không đ, phi tranh-th làđêm’’! Cũng vì quá lo-s VC đuđi Hi-hương, hay lên vùng Kinh-Tế-Mđ r‘‘mt-trng’’ luôn căn-nhà vào tay VC, nên chúng-tôi phi ln-lđi lùng-kiếm, phi làđ các ngành-ngh như: -May áo-qun, thêu khăn-bàn, dt-chiếu, đan gi-mây, trm nón-lá, làm chui-sy, v.v

Chúng-tôi làm-vic năng-n, kit-lđến đ m-hôi, sâu con-mt, đu-tt mt-ti mà tin kiếđược cũng không đ đ nuôi con !. Vì tin-lương ca Ph-n chúng-tôđu b bn cán-cng ăn-chn, hoc cướp-công gn hết !!. Chúng bóc-lt sc lao-đng ca Ph-n tay-chân yếu-t, tay-nách xách-mang đến tn xương-ty, tht hết-sc trng-trn tàn-nhn và bt-lương d-s !... Nhưng vì chúng-tôi quá ‘‘Thp-c bé-ming’’, vì ‘‘sc-yếu thế-cô’’ nên đành phi im-lng ! H chúng-tôi bt-mãn, không chđi làm-vic na, bn Vm s ti nhà bc-bách, thúc-gic chúng-tôi phi hiến-nhà đ Hi-hương, hoc lên vùng Kinh-Tế-Mi gp ! Chúng thường ngt-ngào d-d chúng-tôi, phđ‘‘Tăng-gia sn-xut’’ thì chng-con mđượ‘‘Ct-Mng’’ khoan-hng cu-xét, tha cho chng-con v xum-hp vi gia-đình sm hơn’!...

Cũng như trường-hp ca ch Lan, chng-ch cp bĐi-Úy Quân-Nhu, đúng ra cũng đâu có nng-ti, nhưng vì ch không có đ can-đđ chu-đng mãi, nhng đòn cân-não hù-da thường-xuyên ca bn VC đa-phương. Cũng bi-vì nh-d lm-tin, nên ch-y mi hăng-hái tình-nguyn lên vùng Kinh-Tế-Mi, ngay trong đt đu-tiên, ch-y quá nóng-lòng, mun cho chng được v sm hơn ! Nhưng khi lên ti nơi, ch Lan c mong mãi vn không thy chng v, ch mi v-l là đã b VC la-gđ chúng cướp-nhà ca ch cho d !... Vùng Kinh-Tế-Mi ca VC, không phi là vùng Kinh-Tế-Mđúng-nghĩa ca nó, mà là mt nơi kh-ho cò-gáy, nên ngườ rư thưa-tht, thiếu hn mi phương-tiđi-li: -Quanh vùng Kinh-Tế-Mi chng-h có Trường-hc, cũng không có Bnh-xá, còn ch thì rt khá xa !...
Do-đó, m-con ch ăn-ung hết-sc thiếu-thn, lúđau-m chng có thuc-men, cũng không có Bác-sĩ khám-bnh ! Mt-hôm, ch Lan phi ra ch đ mua thêm thc-ăn, nhưng đến lúc quy gánh tr-v dc-đường, ch b bn tên-cướp bt-trói vào gc cây, chúng ly hết thc-phm và phn tin còn li ! Sau-khi bn-cướp b-đi, ch phi kêu-cu tht-thanh và cũng khá lâu, may-nh có ngườđi-qua gđó nghe được, lin ti gii-cu cho ch ! Sáng-sm hôm-sau, m-con ch tr-v căn-nhà cũ, nhưng căn-nhà đã b gia-đình VC chiếm- mt ri ! Vy là ch đành phi nut-lđưa con-thơ v  tm-trú vi Cha-m già !... Cũng còn rt nhiu trường-hp, bn VC đã cướp-đot nhà-máy, cơ-s, dinh-th, nhà-ca, xe-c, tài-sn, rung-vườn và đt-đai cđng-bào Min-Nam hết-sc ngang-tàng, trng-trn và phi-lý hơn na !.

Sau khi bn V‘‘Bt-chiến t-nhiên thành’’, chiếc mt-n ‘‘Chng M-Ngy Cu Nước’’ cũng rt theo luôn. Nh-vy, nhng gia-đình Nn-nhâđã tng b VC lường-gt, đ làm ‘‘Sinh-vt tế-thn’’, nhng ‘‘Con thiêu-thân’’ đã tng hy-sinh biết bao xương-trng máu-đào, đã tn-công hao-cđ nuôi-dưỡng VC, h mi tht-s sáng-mt ra và rt cay-cú, vì b V‘‘Vt-chanh b-v’’‘‘Ăn-cháđá-bát’’, ‘‘Nói mđàng, nhưng làm mt no’’! Chúng thuyết-phc, ru-ng ngt-ngào đng-bào, ch-yếu là đ la-gt, li-dng lòng hăng-say yêu-Nước thương-nòi, nhưng hãy còn quá tht-thà yếu-d non-lòng !... Nếu Quý-v nào không may còn kt l Vit-Nam sau ngày 30/4/1975, đã tri qua nhng thm-cnh chng-con b VC la-bp, lùa vào các Tri Tp-Trung ‘‘HTCT’’, b kim-kê, b tch-thu tài-sn, b bc-bách Hi-hương và lên vùng Kinh-Tế-Mi, v.v đu thy rõ bn-cht gian-manh, qu-quyt và bt-lương ca bo-quyn CS !...

Tôi vn còn nh cách đây 27 năm, sau khi CS Hà-Ni cưỡng-chiếm Chính quyn VNCH, trong nhng bui ti b bc-bách đi hp, bn Vm không ngt t-hào: ‘‘Anh-hùng bách-chiến, bách-thng Đánh cho M-cút, Ngy-nhào’’! ‘‘Đng-ta trung vi Nước, hiếu vi dân. Khó-khăn nào cũng vượt-qua, k-thù nào cũng đánh thng’’! ‘‘Đng-ta s xây-dng Đt-nước, gp 10 ln hơn xưa’’!... Nhưng hi-ơi ! Kết-qu đã chng-minh quá rõ-ràng ‘‘Anh-hùng CS’’ chưa-h ra-trn chiến-đu, mà đã vi-vàng lo quy-thuđu-hàng Ngoi-bang ri ! Chúng hết dâng-hiến qun-đo Hoàng-Sa và Trường-Sa, rđến ct-nhượng i Nam-Quan và thác Bn-Gic cho quan-thy Trung-Cng !. Tht là ung công-lao T-Tiên và Tin-Nhân, đã hy-sinh biết-bao xương-máđánh-Nam, dp-Bc quyết bo-v b-cõi biên-cương !...


Các v Anh-Hùng Dân-Tc đã kh-công đp-lũy, xây-thành đ gi-Nước và dng-Nước, nay bng-chc phi mđi mt-phn Giang-san cm-tú ca Quc-Gia ! Cũng vì bn-chúng muđược yên-thâđ tiếp-tc cm-quyn, cng-c đa-v và vàng-bc ngõ-hđè-đu, ci-c đng-bào sc-yếu thế-cô !. Bn Vđã trng-trn ni-giáo cho Bc-Kinh, làm Nô-l cho Ngoi-nhân, phn-bi T-Quc, phn-bi T-Tiên Anh-Hùng Tin-Nhân, cùng đng-bào Vit-tc !. Vy mà cho đến ngày hôm-nay, nhng tên Ti-đ Dân-tđó cũng chng-h b trut-phế, hay b trng-tr thng-tay... Nh li năm 1963, cuc thm-sát Tng-Thng Ngô Đình-Dim và C-Vn Ngô Đình-Nhu, đã b các Tướng-lãnh QL/VNCH sát-hi hết sc thê-thm ! Nếu vô-tư đem so-sánh 2 Ti-trng này, Quý-v thy có công-bng không ???

Tuy rng bn chóp-bu CS Hà-Nđã mang-ti Phn-Quc tày-tri, làm sai Nguyên-tc, sai Lut-pháp Quc-Gia, vy mà các Tướng-lãnh Vm cũng không dám lôi-c bn Ti-Đ Dân-Tc này xung, truy-t bn-chúng ra trước Tòa-áđ xét-x, trng-pht tht nghiêm-khc, v t‘‘Vit-Gian Bán-Nước’’, bn chóp-bu CS Hà-Ni phi lãnh bn-án tương-xng vi ti Phn-Quc !. Chng-t, Tướng-lãnh CS quá ư yếu-hèn, khiếp-nhược và tht-nhân-tâm vô-cùng !. Hin-nay, tà quyn CS cũng đang lâm vào ngõ-ct, kinh-tế bế-tt trm-trng. Trước tình-thế ‘‘Tc-nước v-b’’, nếu là người tht-tâm yêu-Nước thương-nòi, ai mà chng cm-thy ut-hđau-lòng, trước cnh Quc-phá Gia-vong, vì Gia-tài ca M Vit-Nam đã b ct-nhượng hết-sc vô-lý và đau-đđến như-vy ??!.

Cũng-bi nng-tình Quê-hương X-s, vì tương-lai con-cháu ca chúng-ta, kính-mong Quý-v Nam-Ph Lão-đang sng ri-rác khp-nơi trên Thế-Gii T-Do, cũng-như Dân-Oan đã mt tài-sn, nhà-ca, rung-vườn và đt-đai trong Quc-ni, nht là Ph-n chúng-ta, hãy noi-gương các bc Anh-Thư Tin-Nhân như Quý-Bà: -Trưng-Trc, Trưng-Nh, Triu-u, Bùi Th Xuân, Cô Nguyn Th Giang, Cô Nguyn Th Bc, v.v Chúng-ta hãy nên thường-xuyêđc-thúc, sát-cánh cùng vi chng-con, tích-cc dn-thâđu-tranh cho đến khi nào quang-phc Quê-hương, gii-th chế-đ CS, thay vào đó mt chế-đ T-Do, Công-Bng và Bác-Ái. Dân-Ch Nhân-Quyn phđược trit-đ tôn-trng, đem li Thanh-Bình, Cơm-No, Áo-m, An-Cư, Lc-Nghip, Hnh-Phúc và Phú-Cường cho toàn-dân Lc-Vit.
     ‘‘Thiên-thĐa-li Nhân-hòa’’, ngày vinh-quang y s không còn xa, nếu tt-c chúng-ta đu gi-vng lp-trường: ‘‘Không Phn-Bi Quc-Gia’’‘‘Không Đón-Gió Tr-C’’‘‘Không Th-Ma CS’’!. Chúng-ta phđoàn-kết mt-lòng, quyết-tâm dit-sch lũ Vit-Gian Bán-Nước, Quang-Phc Quê-Hương. Chính-Nghĩa Tt-Thng !..//..           
           
            Paris, 8/3/2002
               Xuân-Nương
                

Popular Posts

Popular Posts

My Link