Sunday, December 28, 2014

Lẹ tay bà con ơi!


From: tran106030 tran1060
Sent: Saturday, December 27, 2014 2:19 PM
Subject: Fwd: Fw: [lh_cuuquannhan_vnch] Phim " The Interview"  


Mời xem phim "The Interview" . VTT  FREE


 
 "The Interview"
L tay bà con ơi! 
Ban đu, hãng Sony cũng Rét <!!>.. nay thì li tung ra trên Internet... cho C Làng... cùng xem.....coi li da nt ca Bc Hàn... như ..Pha !!!(các từ ngữ trong fần fụ-đề Việt ngữ hơi lạ ..đối với người Việt tỵ nạn CS)

Posted by: hiep long

Popular Posts

Popular Posts

My Link