Tuesday, February 17, 2015

TỰA CỬA MONG CHỒNG !

 
TA CA MONG CHNG !

Tiếp-tế, Long-Giao chuyn Tri ri
Biên-Hòa Sui-Máu, cm thăm-nuôi
Nhiu-ln ti đó, tim đau-nhói
Nước-mt tuôn-rơi, khóc hn-đi !

‘‘Ci-to’’ hơn năm, chưa hi-ng
V-con khc-khoi, nh không vơi
Gia-đình hnh-phúc, đi thơ-thi
Vit-cng manh-tâm, quyết tách-ri !

C mi đêm v, nước mt rơi
Loan-phòng vng-bóng, bn chung-đôi
Thương chng tù-ti, su trăm-mi
Nhan-sc tàn-phai, rut ri-bi !

Nh-d lm-tin, quân Khu-tc    
Phu-thê cách-bit, sng hai-nơi
Tri-ơi có-thu, lòng trung-nghĩa ?
Cng-ph vào Nam, bt-giết người !

S-phn đôi-ta, đã đi-đi
Thôi-đành nhn-ni, sng chia-phôi
Như-xưa, Thiếu-ph bên song-ca
Ta-ca bng-con, ngóng-đi chng !.&
          Cư-xá Thanh-Đa, 20/7/1976
                       Xuân-Nương

           __._,_.___

Posted by: Pham Van Duc 

Popular Posts

Popular Posts

My Link