Tuesday, February 17, 2015

Đãng ta tuyên chuyền Mỹ nguỵ ăn thịt người ?

VC  tuyên chuyền Mỹ nguỵ ăn thịt người ?
From: Thong Nguyen Sent: Tuesday, February 17, 2015 1:36 AM
Subject:
QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA: MỘT TẤM HÌNH BẰNG NGÀN LỜI NÓI
 

Một tấm hình bằng ngàn lời nói. 

Hãy nhìn nơi đó sự khác-biệt giữa người chiến-sĩ Việt Nam Cộng Hòa và người bộ-đội cộng-sản. 40 năm sau cuộc chiến, người cộng-sản còn hiện nguyên-hình là bọn cướp ngày ác với dân hèn với giặc, chứng-minh nền "đạo-đức" và "tư-tưởng" Hồ Chí Minh cũng như lí-thuyết cộng-sản là thứ cặn-bã độc-hại nhất của nhân-loại - ác quỉ còn chào thua!

alt
 QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
và cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do, Dân chủ 54
​- ​
75


Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân mà thay cường bạo 

Quoc Ca - Quoc Ky - Quoc Hieu VNCH (HD kinetic).wmv

                        

Viet Nam Bao Lua War 01 of 17
...

[Message clipped]  __._,_.___


Posted by: <vneagle_11

Popular Posts

Popular Posts

My Link