Thursday, April 30, 2015

HIÊN TƯỢNG NGÀY CÁO CHUNG của tập đoàn CS bán nước

From: Nuoc_VIET
Date: Tue, 28 Apr 2015 19:49:40 -0700
Subject: [Nuoc_VIET] FW: "NGÀY QUỐC HẬN 30/4" tại Sàigòn

 

HIÊN TƯỢNG NGÀY CÁO CHUNG của tập đoàn CS bán nước, phản quốc hại dân sắp đến hồi chung cuộc.
Đây là hiện tượng báo hiệu: quốc dân, đồng bào không còn sợ mũi súng CA và tù ngục của bọn bạo cuồng CS nữa. Hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân đang tác dụng lên tinh thần dân tộc đang cuồng cuồng sục sôi như cơn lôi vũ sẽ vùng lên, đứng dậy đập tan, quét sạch bọn bán nước như Đông Âu và Nga trong thập niên qua.

Xin mời click vào "ngày Quốc Hận 30/4" tại Sàigòn phía dưới để xem sự phẫn nộ cùng cực của đồng bào quốc nội.

 

Kinh chuyen
NTC
---------- Forwarded message ----------
From: dzung nguyen
Date: 2015-04-27 1:50 GMT-07:00
Subject: [QNgaiBacCA] "ngày Quốc Hận 30/4" tại Sàigòn
To: QNgai Bac CA <>

 


           
                Dân miền Nam bây giờ đã dám  chơi bạo !!
            
                           

__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

Popular Posts

Popular Posts

My Link