Tuesday, November 18, 2014

Biểu tình chống Tập Cận Bình trước Quốc Hội ÚcBiểu tình chống Tập Cận Bình trước Quốc Hội Úc

Tin tổng hợp

Website:
  
Đoàn biểu tình khoảng hơn 500 người, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu từ các tiểu bang, người Tây Tạng (Tibet), người Duy Ngô Nhĩ (East Turkistan hay Uighur), Pháp Luân Công (Falun Gong), đến trước tiền đình Quốc Hội Úc Châu ở thủ đô Canberra để biểu tình, phản đối, tố cáo, lên án Trung Cộng xâm chiếm đất biển, hành hạ đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền và nhất là theo tài liệu được xác minh gần đây về Trung Cộng cắt nội tạng của người Pháp Luân Công để bán - thật quá man rợ!

Từ mờ sáng đã có những biểu ngữ của những người Pháp Luân Công cầm đứng dọc tư đường Commonwealth Ave gần Quốc Hội Úc, trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng và kế khách sạn Hyatt nơi Tập Cận Bình đến chiều nay.

Trước Toà Quốc Hội khu vực biểu tình chia làm hai khu cách nhau chỉ 2 thước (có lẽ chúng biết chúng ta biểu tình nên cũng xin phép cảnh sát đến để phá rối trên danh nghĩa ủng hộ - đúng là Cộng sản): Khu phản đối khoảng hơn 500 người đả đảo, lên án Tập Cận Bình, Trung Cộng, thì bên kia lẻ tẻ khoảng 50 tên Trung Cộng con dựng cờ nhiều hơn người đi, im phăng phắc như chịu đấm ăn xôi để bị nghe chửi rủa. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, chúng mở nhạc tàu lên phá rối để đánh loãng âm thanh của đoàn biểu tình - thật là trò chơi con nít, quá nhục nhã.

Canberra, 17.11.2014
==========

Facebook:

Đoàn biểu tình chống chủ tịch TC Tập Cận Bình của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu

CĐ Pháp Luân Công, East Turkistan và Tây Tạng cùng biểu tình chung với CĐ Việt Nam


Du học sinh TC với đồng phục đỏ và biểu ngữ bằng tiếng tàu được lệnh đến ủng hộ TCBPháp Luân Công biểu tình chống sự đàn áp dã man, mổ cướp nội tạng của chế độ cộng sản TC


CĐ East Turkistan nói lên sự áp bức sắc tộc và tôn giáo đối với dân Uighur (Duy Ngô Nhĩ) của TC

CĐ Tây Tạng  "Tibet is for Tibetans" và "How many Tibetans must BURN TO DEATH before we wake up?"

==========

Blog:


__._,_.___

Posted by: loc huong

Popular Posts

Popular Posts

My Link