Wednesday, August 8, 2012

" MƯA "

Từ:
Ngày: 12:35 Ngày 03 tháng 8 năm 2012
Chủ đề: Những hình ảnh Tuyệt vời về : Mưa


  " MƯA "

http://3.bp.blogspot.com/_XkTy_rpU9Fg/TAjZhoMeT-I/AAAAAAAAAIY/0CVWI0eeNoM/s200/rain-the-smell-of-the-rainfall.jpg

Amazing Rain Photography


Nhiếp ảnh Tuyệt vời  về : Mưa
Dưới đây là một số bức ảnh đẹp chụp trong mưa. Chiếc dù nhiều màu sắc, bọ cánh cứng trên lá, giọt sương, đêm tại thành phố khi trời mưa, biển, mưa lớn và  nghệ thuật nhiếp ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.pnj.com.vn/images/icons_pnj/7.png

 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Link