Monday, February 9, 2015

Thơ Xuân Ất Mùi 2015


           Thơ Xuân Ất Mùi 2015
                                           (đường vào cáo chung bọn tay sai phản quốc)
                        “Mùi/dương(a) giặc Hồ vào mê trận
                        Thân, dậu (b) tiêu ma lũ bạo tàn”
                        Tổ Quốc Huỳnh Kỳ bay ngập nắng
                        Quốc dân mở hội đón vinh quang.
                                                            Đệ Tam Cộng Hoà khai công lý
                                                            Xã tắc đồ vương, dựng pháp quyền
                                                            Tuế nguyệt trùng lai mùa xán lạn
                                                            Khôi phục cơ đồ nhiệm ý Thiên.
                        Năm châu, nhân loại cùng chung sức
                        Bàn tay nhân ái siết bàn tay
                        Tài trợ tinh thần nhân, vật lực
                        Hưng quốc, cường dân hết đọa đày.
                                                            Mùa xuân dân Việt sang trang sử
                                                            Vang dậy quê hương khúc khải hoàn
                                                            Rợp bóng cờ vàng bay phất phới
                                                            Bên thềm Tổ Quốc đón xuân sang.@
                                                                              Trúc Giang
                (a) “Cãi biên Sấm Thi “Mã đề dương cước anh hùng tận
            (b) Thân dậu nguyên lai kiến thái bình” của cụ Trạng Trình”

Ngụ ý: 2 năm đầu Giáp Ngọ & Ất Mùi khởi sự 2 phe chóp bu: “Dũng, Trọng” (chính phủ và đảng ra mặt triệt hạ nhau đến hồi chí tử). Tiếp tới 2 năm sau: Bính Thân 16 ,Đinh Dậu 17 và năm Mậu Tuất 18 thì Đảng CS tiêu ma (Thân – Dậu nguyên lai kiến thái bình). 

Khi chu kỳ vận nước đã tới, thì điều kiện khách quan lịch sử ắt diễn ra. Tuy nhiên có những ước lệ “NHÂN SỞ NGUYỆN, THIÊN TẤT TÙNG CHI”.
__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

Thân tặng quí vi hữu nhân dịp xuân Ất Mùi đang tới !

GS NGUYỄN Thái Sơn.
Vì Dân tộc.


Résultat de recherche d'images pour "ất mùi 2015"Résultat de recherche d'images pour "ất mùi 2015"Résultat de recherche d'images pour "ất mùi 2015"


https://www.youtube.com/watch?v=fGebmrv2IoA&feature=youtu.be ( Phim về Trạng Trình do một  doanh nghiệp trong nước đài thọ, nên xem cho biết,cho vui,phi chính tri)


1) Hoành sơn nhất đại, vận đại dung thân (Ngài khuyên Đoan quận công, chúa Nguyễn Hoàng bị chúa Trịnh chèn ép loại trừ nên xin vào trấn đất Thuận hóa,Quảng nam lấy Trường sơn làm chỗ dựa để xây dựng cơ đồ đến tận mủi Cà mâu) : sấm linh ứng. 


2) Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh;  (Năm Thìn,Tỵ 1940 -1941)
Can qua tứ xứ nạn đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận; ( Hitler,Mussolini..bị tận diệt )
Thân dậu niên lai kiến thái bình ( năm thân 1944 và Dậu 1945 hòa bình)


3) Về tình hình ở nước ta ( 2012 -2019) :

Rồng nằm bể cạn bấy lâu nay (2012)
Rắn mọc 2 đầu khó nghĩ thay (2013 )
Ngựa đã mất yên,không kẻ cưỡi ! (2014)
Dê khôn ăn lộc ngoảnh về Tây ! (2015)
Lũ khỉ ôm con ngồi mếu máo ,! (2016 )
Gà kia vỡ tổ chập chùng bay (2017) ?
Đoàn chó vẫy đuôi mừng chủ cũ (2018 )  ?
Ủn ỉn ăn no lợn ngủ ngày (2019 ) ?

4) Thi sấm địa chiến lược về Biển Đông (Nam Á) : trích dẫn từ Bạch vân am thi tập) : Ai có bản lĩnh và tài sức nắm được Biển Đông sẽ có khả năng kiến dựng được một vùng cực nam mãi mãi thái hòa phú cường.

Núi tiên biển biếc nước trong xanh,
Rùa lớn đội lên non nước thành.
Đầu ngẩng trời dư sức vá đá,
Dầm chân đất sóng vỗ an lành.
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ,
 Đất Việt muôn năm vững trị bình.
Chí những phù nguy xin gắng sức,
Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khi được Chúa Nguyễn Hoàng hỏi kế đã nói: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, theo đó Nhà Nguyễn đã âm thầm và quyết liệt mở mang đất nước để có một Việt Nam trọn vẹn hình chữ S ngày hôm nay. Với Biển Đông, Cụ Trạng cũng có lời tiên tri, dạy rằng: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ / Đất Việt muôn năm vững trị bình”.
Trong Bạch Vân Am Thi Tập của  Nguyễn Bỉnh Khiêm có bài thơ Cự  Ngao Đới Sơn:
Chữ Hán:             
                                  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Phiên âm:    Cự ngao đới sơn
                    Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
                    Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
                    Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
                    Trước cước trào vô quyển địa thanh.
                    Vạn lý Đông minh quy bả ác,
                    Ức niên Nam cực điện long bình.
                    Ngã kim dục triển phù nguy lực,
                    Vãn khước quan hà cựu đế thành.
Dịch nghĩa:  Con rùa lớn đội núi
Nước biếc ngâm núi tiên trong tận đáy,
Con rùa lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.
Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời,
Bấm chân xuống, sóng cuồn cuộn không dội tiếng vào đất.
 Biển Đông vạn dặm đưa về nắm trong bàn tay,
Muôn  năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình.
Ta nay muốn thi thố sức phù nguy,
Lấy lại quan hà, thành xưa của nhà vua.


Popular Posts

Popular Posts

My Link