Friday, February 13, 2015

Thơ Xuân Ất Mùi 2015

From: Gia Cao 

           Thơ Xuân Ất Mùi 2015
                                           (đường vào cáo chung bọn tay sai phản quốc)
                        “Mùi/dương(a) giặc Hồ vào mê trận
                        Thân, dậu (b) tiêu ma lũ bạo tàn”
                        Tổ Quốc Huỳnh Kỳ bay ngập nắng
                        Quốc dân mở hội đón vinh quang.
                                                            Đệ Tam Cộng Hoà khai công lý
                                                            Xã tắc đồ vương, dựng pháp quyền
                                                            Tuế nguyệt trùng lai mùa xán lạn
                                                            Khôi phục cơ đồ nhiệm ý Thiên.
                        Năm châu, nhân loại cùng chung sức
                        Bàn tay nhân ái siết bàn tay
                        Tài trợ tinh thần nhân, vật lực
                        Hưng quốc, cường dân hết đọa đày.
                                                            Mùa xuân dân Việt sang trang sử
                                                            Vang dậy quê hương khúc khải hoàn
                                                            Rợp bóng cờ vàng bay phất phới
                                                            Bên thềm Tổ Quốc đón xuân sang.@
                                                                              Trúc Giang
                               (a) “Cãi biên Sấm Thi “Mã đề dương cước anh hùng tận
                                           (b) Thân dậu nguyên lai kiến thái bình” của cụ Trạng Trình”
Ngụ ý: 2 năm đầu Giáp Ngọ & Ất Mùi khởi sự 2 phe chóp bu: “Dũng, Trọng” (chính phủ và đảng ra mặt triệt hạ nhau đến hồi chí tử). Tiếp tới 2 năm sau: Bính Thân 16 ,Đinh Dậu 17 và năm Mậu Tuất 18 thì Đảng CS tiêu ma (Thân – Dậu nguyên lai kiến thái bình). Khi chu kỳ vận nước đã tới, thì điều kiện khách quan lịch sử ắt diễn ra. Tuy nhiên có những ước lệ “NHÂN SỞ NGUYỆN, THIÊN TẤT TÙNG CHI”.
--
Thomas D. Tran

Không Nói, Không Viết, Không Làm
những gì có lợi cho cộng sản.__._,_.___

Posted by: Gia Cao 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts