Tuesday, March 3, 2015

TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘCFrom: Vang Tho HUA <
Date: 2015-02-28 23:58 GMT-08:00
Subject: TINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC

Kính mời đọc:


   
Trân trọng
TinParis.netTINH THẦN DÂN TỘC ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC.

 
Theo nguyên tắc bịnh lý, bất cứ cơ thể nào bị nhiễm độc do bất cứ nguyên do nào, thì cũng tác hại đến sức khỏe, xấu nhứt là đưa đến tử vong. Tinh thần bất khuất dân tộc đã giúp cho đất nước thoát khỏi giặc Tàu xâm lược, đồng hóa sau ngàn năm đô hộ với chính sách tàn nhẫn:" bắt dân ta lên rừng tìm sừng tê giác, ngà voi, xuống biển mò ngọc trai". Tuy nhiên, tinh thần dân tộc đã bị đầu độc qua một số kẻ vì quyền lợi cá nhân là ngôi báu mà cam tâm nhờ vào thế lực ngoại bang như trường hợp vua Lê Chiêu Thống, chạy sang Tàu cầu cứu và ngoại bang nhân cơ hội mà xua quân sang chiếm nước Việt, may là nhờ vua Quang Trung đánh bại, phải chạy về Tàu, bằng không nước ta phải gánh chịu một thời gian bắc thuộc nữa. Trường hợp Nguyễn Ánh, vì ngôi báu mà nhiều phen cầu viện ngoại bang: sang Xiêm La nhờ quân viện, sang Pháp thế con là hoàng tử Cảnh để nhận sự giúp đỡ….

Sau khi thực dân Pháp chiếm nước Việt qua cái hòa ước Patenôtre năm 1983, Việt Nam bị cắt ba phần; Nam Kỳ thuộc địa, Bắc và Trung Kỳ bảo hộ, nên vai trò của triều đình Huế là bù nhìn, là hình thức thái thú cho Tây, mô thức thái thú ấy được áp dụng sau nầy với tập đoàn Vẹm cộng… Do đó mà triều đình đã hành xử rất tệ hại với những người ái quốc là giúp Pháp dẹp tan những cuộc đứng dậy của vua Hàm Nghi, Duy Tân…phá đám những nghĩa binh phong trào văn thân, nhứt là Cần Vương, khi những người yêu nước kháng chiến chống ngoại xâm vì triều đình, mà lại bị bức hại như trường hợp của Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định, lúc đang khởi binh, thì triều đình Huế thi hành lịnh của Pháp như thái thú, cử quan triều đình vô Nam cách chức Trương Công Định, thay thế bằng Nguyễn Túc Trưng, nên cuộc khởi nghĩa suy yếu, một số nghĩa binh qua đầu quân với Nguyễn Trung Trực…Tuy nhiên triều đình Huế mị dân, đạo đức giả là phong thần cho những lãnh tụ nghĩa binh bị Tây sát hại.

Tinh thần trông nhờ, làm tay sai, thái thú ngoại bang đã manh nha bị đầu độc từ thời thuộc địa Pháp, khi ngoại nhân trọn quyền quyết định mọi việc và triều đình chỉ thi hành, là hình thức thái thú nội địa. Từ đó mà người Việt có thói quen là trông nhờ và ngoại bang là Tây, Mỹ…Tinh thần dân tộc bị đầu độc nặng từ khi đảng Vẹm cộng, do súc vật Hồ Chí Minh đem tròng ngoại bang là khối cộng sản quốc tế do Nga, Tàu lãnh đạo. Từ khi thành lập đảng cộng sản ngày 3-2-1930, mọi quyết định nằm trong tay Nga, Tàu, là hai đàn anh quyền lực nhứt. Hồ Chí Minh và đảng cộng sản trân tráo biểu lộ rõ ràng bản chất tay sai, bắt cán ngố, dân gọi bằng ông Liên Xô, ông Trung Quốc, kèm theo hai chữ" vĩ đại". Dùng máu xương dân Việt để phục vụ cho quyền lợi ngoại bang. Ngày nay, thái thú Vẹm cộng:" bắt dân ta gọi Nga Tàu bằng ông, dùng tà thuyết ngoại lai biến dân ta thành nô lệ.." Thái thú trưởng là Lê Duẩn công khai nhìn nhận sau khi chiếm miền nam:" ta đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc".

Sau hiệp định Geneve 1954, miền nam tạm ổn qua chính sách cương quyết diệt cộng của Đệ Nhứt Cộng Hòa, tuy nhiên trong thành phần sĩ quan, công chức cao cấp miền nam bị ảnh hưởng tinh thần vọng ngoại, nên họ trông chờ vào các thế lực như Tây, Mỹ…mặc dù các cường quốc Âu-Mỹ không có sức mạnh vạn năng, muốn thay thế chính quyền dễ dàng. Bằng chứng là Do Thái thành lập do các nước Tây Phương, tích cực là Hoa Kỳ, hàng năm viện trợ, nhưng Mỹ không thể bắt chính phủ và nhân dân Do Thái phải làm theo những gì mà Mỹ muốn. Trường hợp Đài Loan là rõ ràng, dù bị Mỹ gạt ra ngoài tổ chức Liên Hiệp Quốc sau khi bang giao với Trung Cộng, nhưng Đài Loan vẫn đứng vững, độc lập, dù đôi khi chính phủ Do Thái không đồng thuận với Mỹ về một số chính sách có lợi cho Mỹ nhưng hại tới an ninh quốc gia.

Tuy nhiên Việt Nam thì bị những thành phần lãnh đạo, nhứt là đám tướng tá do Tây đào tạo, đã mất tinh thần tự chủ, trông nhờ vào ngoại bang, không tự lực cánh sinh nên sau khi Mỹ thấy không còn nhu cầu chiến lược cần thiết ở khu vực khi các nước Đông Nam Á phát triển kinh tế. Nên Mỹ ra đi vì quyền lợi, chớ không phải" đồng minh tháo chạy" như luận điệu của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, một thuộc cấp trung thành của" tổng thống tháo chạy trước là Nguyễn Văn Thiệu" nhằm ngụy biện cho ông Thiệu và tinh thần trông cậy ngoại bang.

 Đảo chánh 1-11-1963 là do tên Vẹm nằm vùng Dương Văn Minh thi hành lịnh của cục tình báo chiến lược T-4 do tên Võ Văn Thời cùng với đại tá Vẹm là Dương Văn Nhựt, được các tướng lãnh và tá (đa số do Tây đào tạo) cùng nhau hợp lực, vì sợ tổng thống Ngô Đình Diệm trẻ trung hóa quân đội, bị mất quyền lực nên tổ chức đảo chánh. Người Mỹ cũng muốn thay đổi lãnh đạo vì nhu cầu chiến lược khi nhìn thấy toàn khối cộng sản quốc tế dồn nổ lực, hà hơi tiếp sức cho thái thú Hà Nội, do các nước trong vùng chưa đủ mạnh về kinh tế, quân sự để đương đầu với cả khối cộng sản, nên Hoa Kỳ muốn mang quân sang giữ miền nam. Do ý kiến khác của tổng thống Ngô Đình Diệm nên Mỹ muốn thay người khác. Tuy nhiên nếu Mỹ muốn mà các tướng tá biết vì quyền lợi tối thượng của dân tộc mà không đảo chánh, thì làm gì có cái gọi là" cách mạng 1-11-1963?". Nếu Mỹ không thay thế lãnh tụ miền nam, nhưng vì nhu cầu chiến lược mà Mỹ yểm trợ vũ khí, không quân cho miền nam, thì nước Việt ngày nay không thua gì Nam Hàn.

Sau khi đảo chánh, các tướng lãnh vọng ngoại luôn cậy nhờ và viện trợ Mỹ, làm tinh thần dân tộc bị hao mòn và miền nam rơi vào tình trạng mất dần an ninh, thì họ lại đổ thừa cho Mỹ đảo chánh, hay tất cả đều do Mỹ cả. Thái độ hèn nhát" được làm vua, thua đổ thừa" đã trở thành hỏa mù, âm thầm làm nhiễm độc tinh thần dân tộc là: cái gì cũng do Mỹ làm, quyết định…còn dân Việt Nam nhược tiểu, bị các thế lực siêu cường" chia chác quyền lợi" mà bỏ mặc số phận dân tộc, không lo tự mình quật khởi mà cứ trông vào Mỹ. Chính đám tướng tá phản loạn đã đầu độc tinh thần dân tộc và một số cơ quan truyền thông, ký giả đã gieo rắc" độc chất nhược tiểu" nên lâu dần trở thành" liệt kháng" và sau nầy chất độc vẫn tồn tại ở nước ngoài. Một số tướng tá như Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ…cựu đại sứ Bùi Diễm, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích…được bao bọc bởi lớp sương mù" là người của Mỹ hay CIA" và có một số người còn tin là mấy ông nầy sẽ thi hành chánh sách của Mỹ cho Việt Nam, nên mấy ông nầy nói là" phản ảnh" chính sách của Mỹ. Nhưng mấy ông nầy thì đón gió trở cờ, không có bằng chứng là" CIA hay con bài của Mỹ" nên tin vào mấy tay nầy như là" tin Việt Cộng" vậy. Tinh thần dân tộc càng bị liệt kháng khi có những tuyên truyền lếu láo là:
-Chờ Mỹ bật đèn xanh: làm gì có chuyện Mỹ bật đèn xanh cho Việt Nam hay bất cứ dân tộc nào, nếu vậy thì Mỹ bật đèn xanh cho dân Bắc Hàn từ lâu, nhưng tên nhóc tỳ Kim Jong Un vẫn làm vua truyền từ ông nội qua cha.

-Những thành phần mà Vẹm cộng, Vẹm Tân tuyên truyền là thân Mỹ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ dần dần đưa đất nước tới dân chủ: hỏa mù về tên Dũng Xà Mâu âm ỷ ở trong nước và hải ngoại, nhưng tên nầy đâu có thân Mỹ, trái lại là tay sai tích cực cho Trung Cộng nên mới giữ được chiến ghế thủ tướng dài dài, nó là" con khỉ ăn Đô la Mỹ, dòm nhà cho Trung Cộng".

-Mỹ và Trung Cộng chia khu vực và giao Việt Nam cho Tàu: thì dân ta đừng đấu tranh, vì mọi chuyện đã an bày, Mỹ đã ký kết với Trung Cộng rồi…

-Một số kẻ bịp bợm đầu độc dân ta: chính phủ Nguyễn Hữu Chánh cho là Mỹ sẽ đưa hắn ta về thay thế bạo quyền cộng sản và từ đó có tệ nạn phong chức vụ cho một số người ham danh. Chính phủ Đào Minh Quân, chính phủ Hồ Văn Sinh-Nguyễn Ngọc Bích lếu láo đòi thi hành hiệp định Paris, lấy lại nước Việt mà không tốn một giọt máu, chỉ tốn giấy mực, luật sư, thưa kiện.

-Băng đảng thị tặc Vẹm Tân đã phun nọc độc" đấu tranh dân chủ theo lối: đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" đầu độc giới trẻ hải ngoại và trong nước, dùng lối đấu tranh nghị trường như các nước dân chủ mà áp dụng lộn chỗ là cộng sản độc tài, thì làm sao giành lại dân chủ, độc lập từ tay thái thú nội địa? Một số người trẻ hải ngoại lầm tưởng sinh hoạt chính trị tại Việt Nam y như các nước dân chủ nên đã lầm mà" đi theo tấm bản chỉ đường của Vẹm Tân, là thân nhân Vẹm cộng", do đó có một số người trẻ đã trở thành CÔNG CỤ của CU-CỘNG Vẹm Tân, làm những việc có lợi cho Vẹm cộng mà cứ tưởng là" làm canh tân và cách mạng".

-Huề Thượng Tăng Thúi Thích Quảng Độ, là kẻ từng" núp bóng từ bi, đâm sau lưng chiến sĩ" trước 1975, nay hắn vẫn tiếp tục phun độc" biểu tình tại gia" thay vì biểu tình rần rộ, tự thiêu trước năm 1975, hắn vẫn bảo vệ đảng như con người trong tròng mắt.

-Một số linh mọp như Phan Văn Lợi, cầm đầu khối" Tám Bốn Trông Xạo" vẫn hoạt động tỉnh bơ trong lòng địch, trong khi những tổ chức chống cộng thiệt như Hội Đồng Bia Sơn thì bị đàn áp dã man, nên" vải thưa nào che mắt Thiên Chúa". Nguy hiểm hơn là lối " cầu nguyện" nhờ ơn Trời Phật diệt ác, trừ quỷ đỏ dùm, cầu nguyện không mang lại dân chủ, tự do tôn giáo, mà chỉ có hành động. Ngày xưa, khi linh mục Trần Hữu Thanh vận động giáo dân biểu tình chống tham nhũng trước năm 1975, thì ngày nay một số linh mọp đầu độc con chiên bằng" vô nhà thờ cầu nguyện" mà không ra đường thì làm sao có được:
Vinh danh Thiên Chúa trên Trời.
Bình an dưới thế, diệt loài Sa Tăng.

-Lũ Nhí Hồ" sinh bắc tử nam" và băng thị tặc Vẹm Tân biến diện đấu tranh thành điểm là nay kêu thả tù nhân lương tâm hay lươn lẹo nầy, mai đòi thả người kia…nhờ vậy mà công an mới có việc làm và hải ngoại có cớ để thu tiền…cho nên từ vụ đòi thả Việt Khang tới" Triệu con tim, một tiếng nói" đến Cù Cu Tỏng, Điếu Cày…

Tất cả những chất độc đó đã giết chết tinh thần bất khuất của dân tộc, nên ngày nay dân trong nước thì cứ trông chờ Mỹ Qua, nhưng cái Ngố thì" qua Mỹ" gởi tiền, cho con du học, mua nhà đất. Thế là dân Việt cứ ngồi chờ dài dài, chờ Mỹ qua, nhưng Mỹ không qua mà Trung Cộng tràn dân sang đồng hóa, là nguy cơ mất nước trước mắt.

Mỹ không có quyền hay sức mạnh bán nước nầy, đổi nước kia…mà chỉ có những kẻ mang đầu óc bạc nhược, vọng ngoại, không tự lực mà chỉ trông chờ vào ngoại bang, thì nước Việt ắt là khó tồn tại khi mà tinh thần dân tộc đã liệt kháng do bị đầu độc bởi chính mình.

Sau hàng trăm năm bị đầu độc, nên dân trong nước đã" quá độ" tinh thần bất khuất thành tinh thần nhúc nhát nên dù chế độ Vẹm cộng tàn bạo, dâng nước cho Tàu, mà dân ta thì cứ" thanh tâm trường im lặng" chờ ngày Mỹ qua mà không làm gì, thì trong tương lai không xa, nước Việt bị sát nhập vào đất Trung Cộng và cờ Tàu có thêm một ngôi sau thứ 6 là coi như xong./.

   
Trương Minh Hòa
01 .03.2015__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

Popular Posts

Popular Posts

My Link