Thursday, April 16, 2015

Để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào ...


Thái-Dương Thành, APR-15-15

XIN THEO GƯƠNG-MẪU LONG-AN

Căm, hận, nén, dìm ... muôn ức oan.
Đứng lên toàn quốc học Long-An.
Thề ngăn quan lại dù tan xác.
Quyết giữ ruộng vườn mặc táng thân.
Khiếp sợ bạo quyền mình thất thế.
Kiên dè ngụy đảng chúng lên chân.
Bốn mươi năm bởi không đồng loạt,
Việt-Cộng ăn quen tỉa tỉa dần.

TDT, APR-15-15
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

=============================================================================================================================================================================

From: Phaolo Thai
Sent: Tuesday, April 14, 2015 7:59 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Fwd: Fw: Để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào ...
Đảng cướp Cộng sản, chúng cướp đất, cướp các cơ sở của các tôn giáo; chúng cướp ruộng vườn của nông dân; chúng cướp  đất, cướp nhà, cướp mồ mả của nhân dân ở khắp nơi trên quê hương Việtnam.
Dân Việtnam ngày nay liều mạng với bọn cướp, như tấm hình trên đây với hàng chữ:
GIA ĐÌNH TÔI THỀ QUYẾT TỬ CHỐNG BÈ LŨ CSVN CƯỚP NGÀY 14/4/2015.  MÁU CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐỔ ĐỂ CẢNH TỈNH 90 TRIỆU ĐỒNG BÀO VỀ ĐẠI HỌA CỘNG SẢN VIỆT NAM.


__._,_.___

TÂN KHỔ

Ý  thơ  uất hận ngay từ đầu
đau nỗi này loang rộng chốn đâu
xứ ngoại lưu vong còn hiển hiện
vết hằn thấu tận bãi nương dâu

bầy tôi cuồng tín Cáo già Hồ
dâm dục,vô thần đậm xác khô
sống ngoại không mưu tìm phục quốc
kết bè , tư lợi ,hám tiền Đô

đau xé hồn tan tưởng luống cày
Cộng Đồng , Cộng Sản  chống liền tay
Tự Do siêu đẳng mượn hồn ốc  
lập đảng Bò xua giết lẫn thầy

lưu vong yên ổn lại như đày
tủi nhục bao giờ mới giải khuây
phục Quốc mong ai người chí sĩ ?
Cờ Vàng dân Việt được tung bay ?

Đảng Bác tiên phong tự bước đầu
đất dâng , biển hiến , bạc vàng thâu
truất hồn Tổ Quốc cho Tàu Cộng
Tân khổ triền miên  vạn nẻo sầu .

Tố Nguyên

__._,_.___

Posted by: tuyen do 

Popular Posts

Popular Posts

My Link